QCVN 27:2016/BYT – QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ RUNG

QCVN 27:2016/BYT - QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ RUNG - GIÁ TRỊ CHO PHÉP TẠI NƠI LÀM VIỆC

QCVN 27:2016/BYT – QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ RUNG –

GIÁ TRỊ CHO PHÉP TẠI NƠI LÀM VIỆC

National Technical Regulation on Vibration – Permissible Levels of Vibration in the Workplace

Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH13 ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung – Giá trị cho phép tại nơi làm việc.

1. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Quy chuẩn này áp dụng cho các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường; các cá nhân, tổ chức thực hiện quan trắc môi trường lao động; các cá nhân, tổ chức có các hoạt động gây ra rung tại nơi làm việc.

QCVN 27:2016/BYT
QCVN 27:2016/BYT

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

2.1. Rung cục bộ

Mức cho phép gia tốc và vận tốc rung ở các dải tần số được quy định tại bảng 1.

QCVN 27:2016/BYT - Mức rung cục bộ
QCVN 27:2016/BYT – Mức rung cục bộ

Mức cho phép gia tốc và vận tốc hiệu chỉnh trong mỗi dải tần số ốc ta phụ thuộc vào thời gian tiếp xúc, được quy định trong bảng 2.

QCVN 27:2016/BYT - Thời gain tiếp xúc và mức cho phép
QCVN 27:2016/BYT – Thời gain tiếp xúc và mức cho phép

2.2. Rung toàn thân

Mức cho phép gia tốc và vận tốc rung ở các dải tần số (ốcta) được quy định ở Bảng 3.

QCVN 27:2016/BYT - Rung toàn thân
QCVN 27:2016/BYT – Rung toàn thân

3. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH

 • Phương pháp đo rung theo các tiêu chuẩn sau:
 • TCVN 5127 – 90. Rung cục bộ – Giá trị cho phép và phương pháp đánh giá.
 • TCVN 6964 -1:2001 (ISO 2631-1:1997) – Rung động và chấn động cơ học – Đánh giá sự tiếp xúc của con người với rung động toàn thân.

LINK DOWNLOAD QCVN 27:2016/BYT – QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ RUNG

4. DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG TẠI CÔNG TY CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG HÒA BÌNH XANH

Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Hòa Bình Xanh chuyên tư vấn và lập các hồ sơ môi trường cho Doanh nghiệp, Cơ sở sản xuất và các đơn vị sản xuất, kinh doanh. Với đội ngũ kỹ sư, thạc sĩ quản lý môi trường, kỹ thuật môi trường, cử nhân luật,… chúng tôi có đầy đủ năng lực và kinh nghiệm lập các hồ sơ môi trường cho các dự án lớn nhỏ, các doanh nghiệp trên cả nước.

 • Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM);
 • Kế hoạch bảo vệ môi trường;
 • Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ.
 • Đề án thăm dò khai thác nước ngầm;
 • Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước;
 • Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại;
 • Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại
 • Báo cáo quản lý chất thải nguy hại.
 • Giấy phép khai thác nước ngầm
 • Xác nhận hoàn thành hồ sơ môi trường.

Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Hòa Bình Xanh chuyên tư vấn, thiết kế, thi công, cải tạo những hệ thống xử lý khí thải, nước thải, nước sạch  trọn gói với chi phí thấp nhất, thời gian nhanh nhất. Giải quyết và tháo gỡ mọi rác rối đối với hồ sơ về môi trường cho doanh nghiệp. Quý doanh nghiệp không còn bận tâm về hồ sơ môi trường, mà chỉ tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Hãy goi ngay qua hotline 0943.466.579 để nhận được sự hỗ trợ nhanh nhất và tận tình nhất

Mọi thắc mắc Quý doanh nghiệp vui lòng gửi email hoặc gọi trực tiếp tới HÒA BÌNH XANH

Chúng tôi luôn cam kết đem lại sản phẩm dịch vụ môi trường tốt nhất cho Quý doanh nghiệp!

Liên hệ công ty Hòa Bình Xanh
Liên hệ công ty Hòa Bình Xanh

Xem thêm: <<<<<QCVN 26:2016/BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ VI KHÍ HẬU

Xem thêm: <<<<<QCVN 22:2016/BYT – QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VẾ CHIẾU SÁNG

Xem thêm: <<<<<QCVN 24:2016/BYT – QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TIẾNG ỒN

Xem thêm: <<<<< QCVN 09 MT – 2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất

Nhận xét bài viết!