QCVN 27:2016/BYT – QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ RUNG

QCVN 27:2016/BYT – QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ RUNG – GIÁ TRỊ CHO PHÉP TẠI NƠI LÀM VIỆC

National Technical Regulation on Vibration – Permissible Levels of Vibration in the Workplace

1. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Quy chuẩn này áp dụng cho các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường; các cá nhân, tổ chức thực hiện quan trắc môi trường lao động; các cá nhân, tổ chức có các hoạt động gây ra rung tại nơi làm việc.

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

2.1. Rung cục bộ

Mức cho phép gia tốc và vận tốc rung ở các dải tần số được quy định tại bảng 1.

Mức cho phép gia tốc và vận tốc hiệu chỉnh trong mỗi dải tần số ốc ta phụ thuộc vào thời gian tiếp xúc, được quy định trong bảng 2.

2.2. Rung toàn thân

Mức cho phép gia tốc và vận tốc rung ở các dải tần số (ốcta) được quy định ở Bảng 3.

3. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH

  • Phương pháp đo rung theo các tiêu chuẩn sau:
  • TCVN 5127 – 90. Rung cục bộ – Giá trị cho phép và phương pháp đánh giá.
  • TCVN 6964 -1:2001 (ISO 2631-1:1997) – Rung động và chấn động cơ học – Đánh giá sự tiếp xúc của con người với rung động toàn thân.

LINK DOWNLOAD QCVN 27:2016/BYT – QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ RUNG

Mọi thắc mắc Quý doanh nghiệp vui lòng gửi email hoặc gọi trực tiếp tới HÒA BÌNH XANH

Chúng tôi luôn cam kết đem lại sản phẩm dịch vụ môi trường tốt nhất cho Quý doanh nghiệp!

Nhận xét bài viết!