QCVN 24:2016/BYT – QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TIẾNG ỒN

QCVN 24:2016/BYT - QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TIẾNG ỒN - MỨC TIẾP XÚC CHO PHÉP TIẾNG ỒN TẠI NƠI LÀM VIỆC

QCVN 24:2016/BYT – QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TIẾNG ỒN –

MỨC TIẾP XÚC CHO PHÉP TIẾNG ỒN TẠI NƠI LÀM VIỆC

National Technical Regulation on Noise – Permissible Exposure Levels of Noise in the Workplace

Ngày 30/6/2016, Bộ Y tế ban hành Thông tư 24/2016/TT-BYT, Ban hành kèm theo Thông tư này QCVN 24/2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc.

Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH13 ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc.

1. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG QCVN 24:2016/BYT – QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TIẾNG ỒN –  MỨC TIẾP XÚC CHO PHÉP TIẾNG ỒN TẠI NƠI LÀM VIỆC

Quy chuẩn này áp dụng cho các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường; các cá nhân, tổ chức thực hiện quan trắc môi trường lao động; các cá nhân, tổ chức có các hoạt động gây ra tiếng ồn tại nơi làm việc tác động đến thính lực người lao động.

Quy chuẩn này không áp dụng cho người làm việc sử dụng tai nghe.

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

2.1 Mức tiếp xúc cho phép với tiếng ồn của người lao động tại nơi làm việc

Mức tiếp xúc không vượt quá các giá trị quy định tại bảng 1:

QCVN 24:2016/BYT Mức tiếp xúc
QCVN 24:2016/BYT Mức tiếp xúc

2.2 Giới hạn cho phép mức áp suất âm tại các vị trí lao động

Quy định tại bảng 2:

QCVN 24:2016/BYT- Giới hạn cho phép
QCVN 24:2016/BYT- Giới hạn cho phép

2.3 Trang bị bảo hộ cá nhân

QCVN 24:2016/BYT - Trang bị bảo hộ cá nhân
QCVN 24:2016/BYT – Trang bị bảo hộ cá nhân

Tại nơi làm việc, nếu chưa thực hiện được các giải pháp giảm mức áp suất âm xuống dưới 85 dBA thì phải thực hiện chế độ bảo vệ thính lực cho người lao động.

Trang bị bảo vệ thính lực cho người lao động phải đạt yêu cầu ở bảng 3.

QCVN 24:2016/BYT-Mức yêu cầu trang bị bảo hộ
QCVN 24:2016/BYT-Mức yêu cầu trang bị bảo hộ

LINK DOWNLOAD QCVN 24/ BYT – QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TIẾNG ỒN

3. DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG TẠI CÔNG TY CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG HÒA BÌNH XANH

Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Hòa Bình Xanh chuyên tư vấn và lập các hồ sơ môi trường cho Doanh nghiệp, Cơ sở sản xuất và các đơn vị sản xuất, kinh doanh.

Với đội ngũ kỹ sư, thạc sĩ quản lý môi trường, kỹ thuật môi trường, cử nhân luật,… chúng tôi có đầy đủ năng lực và kinh nghiệm lập các hồ sơ môi trường cho các dự án lớn nhỏ, các doanh nghiệp trên cả nước.

  • Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM);
  • Kế hoạch bảo vệ môi trường;
  • Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ.
  • Đề án thăm dò khai thác nước ngầm;
  • Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước;
  • Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại;
  • Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại
  • Báo cáo quản lý chất thải nguy hại.
  • Giấy phép khai thác nước ngầm
  • Xác nhận hoàn thành hồ sơ môi trường.

Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Hòa Bình Xanh chuyên tư vấn, thiết kế, thi công, cải tạo những hệ thống xử lý khí thải, nước thải, nước sạch  trọn gói với chi phí thấp nhất, thời gian nhanh nhất.

Giải quyết và tháo gỡ mọi rác rối đối với hồ sơ về môi trường cho doanh nghiệp. Quý doanh nghiệp không còn bận tâm về hồ sơ môi trường, mà chỉ tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Hãy goi ngay qua hotline 0943.466.579 để nhận được sự hỗ trợ nhanh nhất và tận tình nhất

Mọi thắc mắc Quý doanh nghiệp vui lòng gửi email hoặc gọi trực tiếp tới HÒA BÌNH XANH

Chúng tôi luôn cam kết đem lại sản phẩm dịch vụ môi trường tốt nhất cho Quý doanh nghiệp!

Liên hệ công ty Hòa Bình Xanh
Liên hệ công ty Hòa Bình Xanh

Xem thêm: <<<<<QCVN 26:2016/BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ VI KHÍ HẬU

Xem thêm: <<<<<QCVN 22:2016/BYT – QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VẾ CHIẾU SÁNG

Xem thêm: <<<<< QCVN 09 MT – 2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất

Nhận xét bài viết!