Hồ sơ môi trường

NHỮNG HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT MỚI NHẤT

Doanh nghiệp bạn không có những phòng ban chuyên ngành lĩnh vực hồ sơ môi trường, đang cần những lập hồ sơ môi trường hay bổ sung hồ sơ hiện có để kinh doanh sản xuất.  

Doanh nghiệp mới thành lập hay mở rộng sản xuất nhưng chưa có Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), kế hoạch bảo vệ môi trường?
Doanh nghiệp đã đi vào hoạt động sản xuất nhưng chưa có hoặc thiếu hồ sơ môi trường?
Chưa thực hiện báo cáo giám sát môi trường định kỳ nộp về cơ quan chức năng?
Chưa lập sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại?
Chưa thực hiện báo cáo quản lý chất thải nguy hại?
Chưa thực hiện báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất?
Chưa lập hồ sơ hoàn thành ĐTM, Kế hoạch bảo vệ môi trường…?

Những nghị định, thông tư về lĩnh vực môi trường vừa được ban hành các quy định được bổ sung và sửa đổi.

Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Hòa Bình Xanh chuyên cung cấp dịch vụ lập hồ sơ về môi trường trọn gói với chi phí thấp nhất, thời gian nhanh nhất. Giải quyết và tháo gỡ mọi rác rối đối với hồ sơ về môi trường cho doanh nghiệp. Quý doanh nghiệp không còn bận tâm về hồ sơ môi trường, mà chỉ tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Với đội ngũ kỹ sư, thạc sĩ quản lý môi trường, kỹ thuật môi trường, cử nhân luật,… chúng tôi có đầy đủ năng lực và kinh nghiệm lập các hồ sơ môi trường cho các dự án lớn nhỏ, các doanh nghiệp trên cả nước.

Tính đến nay, Hòa Bình Xanh đã thực hiện hàng ngàn hồ sơ môi trường lớn nhỏ trên phạm vi cả nước với hàng trăm khách hàng, đối tác tầm cỡ. Chúng tôi tự tin hỗ trợ Quý doanh nghiệp giải quyết tất cả các vấn đề môi trường.

Vậy hồ sơ môi trường là gì?

Hồ sơ môi trường là tập hợp những tài liệu về lĩnh vực môi trường. Mục đích là đưa dự án của một công ty, doanh nghiệp, nhà nhà máy nào đó đi vào hoạt động mà không sợ bị vi phạm pháp luật, không bị xử phạt theo Luật Môi trường. Từ đó, giúp công ty, doanh nghiệp hay nhà máy hạn chế được ô nhiễm từ quá trình sản xuất.

Tiến hành thực hiện hồ sơ môi trường cho phép các doanh nghiệp xác định được công đoạn tác động nhiều đến môi trường để giảm tiêu thụ tài nguyên, giảm thiểu chất thải hoặc giảm lãng phí đầu ra.

Ngoài ra hồ sơ môi trường cũng là quy định của pháp luật trong lĩnh vực môi trường mà mỗi doanh nghiệp cần phải thực hiện.

Tổng hợp các loại hồ sơ môi trường doanh nghiệp cần có mới nhất 

Khi doanh nghiệp chưa đi vào hoạt động

Căn cứ Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 Ngày 23/06/2014. Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ban hành ngày 13/5/2019 Căn cứ Thông tư 27/2015/TT-BTNMT Ngày 29 tháng 05 năm 2015. Khi doanh nghiệp chưa đi vào hoạt động tùy từng quy mô, ngành nghề sẽ tiến hành lập các hồ sơ môi trường ban đầu như sau:

  1. Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược : Đối tượng thực hiện dựa theo Phụ lục I Nghị định 40/2019/NĐ-CP
  2. Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM): Đối tượng thực hiện dựa theo Cột 3 Phụ lục II Nghị định 40/2019/NĐ-CP
  3. Kế hoạch bảo vệ môi trường (tên gọi cũ Cam kết bảo vệ môi trường): Đối tượng thực hiện dựa theo Cột 5 Phụ lục II Nghị định 40/2019/NĐ-CP
  4. Hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường: Đối tượng thực hiện dựa theo Cột 4 Phụ lục II Nghị định 40/2019/NĐ-CP.

Khi doanh nghiệp đang hoạt động

Đối với Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khi đã đi vào hoạt động nhưng chưa thực hiện bất kỳ hồ sơ môi trường nào, trước hết sẽ tiến hành lập một trong các hồ sơ môi trường sau :

  • Kế hoạch bảo vệ môi trường : được quy định trong Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ban hành ngày 13/5/2019 sửa đổi và bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường. 

Đối với Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khi đã đi vào hoạt động đã hoàn thành các hồ sơ môi trường như Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược/Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)/Kế hoạch bảo vệ môi trường sẽ tùy theo loại hình và quy mô sản xuất mà thực hiện cấc hồ sơ môi trường để đi vào quá trinh hoạt động như :

  1. Hồ sơ đăng ký sổ chủ nguồn thải:  Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp không cần thiết phải đăng ký Sổ chủ nguồn thải quy định trong Nghị định 38:2015/NĐ-CP. Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động phát sinh Chất thải nguy hại > 600 kg/năm bắt buộc phải lập Sổ chủ nguồn thải CTNH theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT về Quản lý Chất thải nguy hại.
  2. Giấy phép xả thải: được thực hiện đối với những doanh nghiệp có phát sinh nước thải và xả thải ra môi trường. Giấy phép xả thải được làm sau khi đã hoàn thành xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn.
  3. Báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ (tên gọi cũ là Báo cáo giám sát môi trường định kỳ): các doanh nghiệp cần đo đạc và giám sát môi trường định kỳ theo như những gì đã cam kết trong ĐTM, Kế hoạch BVMT hoặc Đề án BVMT. Và báo cáo lên cơ quan nhà nước. Có thể là Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu công nghiệp hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường, theo quy định. Tùy từng khu vực mà báo cáo này có thể lập 4 lần/năm, 2 lần/năm hoặc 1 lần/năm.
  4. Hồ sơ khai thác nước ngầm: được thực hiện đối với những doanh nghiệp, cơ sở có nhu cầu sử dụng, khai thác nguồn nước ngầm, để phục vụ cho quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh. Áp dụng đối với các cơ sở hoạt động tại Việt Nam có các hoạt động liên quan đến việc khai thác nước dưới đất > 10 m3/ngày.đêm theo Nghị định 201/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước.
  5. Hồ sơ khai thác nước mặt :Các đối tượng kinh doanh, các cơ sở trong và ngoài nước có các hoạt động sản xuất liên quan đến sử dụng nước mặt đều phải lập hồ sơ khai thác sử dụng nước mặt theo quy định của pháp luật hiện hành. Nghị định số 201/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật tài nguyên nước, Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/05/2014, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước.
  6. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường: quy định tại thông tư 25/2019/TT – BTNMT. Báo cáo này tích hợp các loại báo cáo định kỳ hằng năm của Doanh nghiệp như: Báo cáo quan trắc môi trường, Báo cáo quan trắc tự động, Báo cáo quản lý CTNH, Báo cáo quản lý CTSH, Báo cáo quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường, Báo cáo quản lý phế liệu, Báo cáo khai thác khoáng sản.
Những hồ sơ môi trường cần biết

Dịch vụ thực hiện hồ sơ môi trường tại Hòa Bình Xanh

Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Hòa Bình Xanh chuyên tư vấn và lập các hồ sơ môi trường cho Doanh nghiệp, Cơ sở sản xuất và các đơn vị sản xuất, kinh doanh. Với đội ngũ kỹ sư, thạc sĩ quản lý môi trường, kỹ thuật môi trường, cử nhân luật,… chúng tôi có đầy đủ năng lực và kinh nghiệm lập các hồ sơ môi trường cho các dự án lớn nhỏ, các doanh nghiệp trên cả nước.

Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Hòa Bình Xanh chuyên cung cấp dịch vụ lập hồ sơ về môi trường trọn gói với chi phí thấp nhất, thời gian nhanh nhất. Giải quyết và tháo gỡ mọi rác rối đối với hồ sơ về môi trường cho doanh nghiệp. Quý doanh nghiệp không còn bận tâm về hồ sơ môi trường, mà chỉ tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Công chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn và thực hiện các hồ sơ môi trường sau:

  • Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
  • Kế hoạch bảo vệ môi trường
  • Hồ sơ đăng ký sổ chủ nguồn thải
  • Báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ
  • Hồ sơ khai thác nước ngầm
  • Hồ sơ khai thác nước mặt
  • Báo cáo công tác bảo vệ môi trường