Xử lý chất thải

THU GOM VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI
Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Hòa Bình Xanh là doanh nghiệp chuyên tư vấn các giải pháp và cung cấp dịch vụ toàn diện trong lĩnh vực bảo vệ môi trường như xử lý nước thải, khí thải, hồ sơ môi trường, thu gom vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại…Hòa Bình Xanh sẽ tư vấn miễn phí và giúp bạn tận tình với những dịch vụ chuyên nghiệp nhất
1. QUY TRÌNH THU GOM – VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI

Dịch vụ xử lý chất thải của chúng tôi gồm:

Thu gom vận chuyển xử lý chất thải nguy hại, chất thải y tế, chất thải công nghiệp
Tiêu hủy hàng hóa, nguyên phụ liệu
Thu gom chất thải bệnh viện, phóng khám, xử lý chất thải y tế

Ưu điểm của dịch vụ:

Báo giá công khai
Chính sách giá ổn định.
Địa bàn được xử lý trên toàn quốc
Đội ngũ nhân viên có nhiều năm kinh nghiệm sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ Doanh nghiệp tất cả vấn đề trong công tác quản lý môi trường