Xử lý khí thải là gì?

Xử lý khí thải là quá trình xử lý lượng khí thải thoát ra từ các nhà máy, xí nghiệp trong quá trình hoạt động. Tùy vào đặc điểm sản xuất của từng nhà máy mà khí thải thoát ra môi trường có các thành phần và tính chất khác nhau

Các chất thường gặp trong khí thải ngành công nghiệp là H2S, SO2, CO2, tro bụi từ quá trình đốt nhiên liệu hay bụi từ các nhà máy sản xuất xi măng,..

Xử lý khí thải - bụi

Bông lọc bụi

Liên hệ

Xử lý khí thải - bụi

Buồng lắng bụi

Liên hệ

Xử lý khí thải - bụi

Cyclone khô

Liên hệ

Xử lý khí thải - bụi

Cyclone ướt

Liên hệ

Xử lý khí thải - bụi

Giấy lọc bụi sơn

Liên hệ

Xử lý khí thải - bụi

Hệ thống lọc bụi

Liên hệ

Xử lý khí thải - bụi

Hệ thống quan trắc khí thải Online

Liên hệ
Liên hệ

Xử lý khí thải - bụi

Máy hút bụi di động túi vải

Liên hệ

Xử lý khí thải - bụi

Than hoạt tính xử lý khí thải

Liên hệ

Xử lý khí thải - bụi

Tháp hấp phụ than hoạt tính

Liên hệ

Xử lý khí thải - bụi

Tháp hấp thụ xử lý khí thải

Liên hệ