Dây chuyền sơn là gì?

Là giai đoạn cuối cùng để hoàn thiện sản phẩm, sản phẩm được phủ lên một lớp sơn tùy theo yêu cầu của đơn hàng mà thiết kế hệ thống dây chuyền  thích hợp. Ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực của ngành công nghiệp, trong đó có cả ngành gỗ.

Ưu điểm của hệ thống dây chuyền sơn

  • Tiết kiệm chi phí thuê nhân công
  • Tiết kiệm thời gian trong quá trình di chuyển phôi cần sơn
  • Tạo môi trường sản xuất thông thoáng, bụi sơn luôn được kiểm soát tại tháp sơn.
  • Không tốn nhiều chi phí và thời gian.

Các loại hình dây chuyền sơn của chúng tôi.

  • Dây chuyền sơn treo
  • Dây chuyền sơn Pallet
  • Dây chuyền sơn tĩnh điện

Dây chuyền sơn

Dây chuyền sơn Pallet

Dây chuyền sơn

Dây chuyền sơn treo