Xử lý nước cấp đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta.

Hiện nay xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu sử dụng nước sạch và an toàn là nhu cầu bắt buộc và hơn thế nữa thì đối với những doanh nghiệp thì nước cấp đóng vai trò quan trọng quyết định trực tiếp đến chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất và ảnh hưởng trực tiếp đến con người nếu sử dụng cho mục đích là ăn uống và uống trực tiếp.