QCVN 09 MT – 2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất

QCVN 09-MT2015BTNMT -  QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT

QCVN 09-MT:2015/BTNMT – 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT

National technical regulation on ground water quality

QCVN 09-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn chất lượng Nước ngầm, quy định giá trị giới hạn các thông số chất lượng nước dưới đất, áp dụng để đánh giá và giám sát chất lượng nguồn nước dưới đất, làm căn cứ để định hướng cho các mục đích sử dụng nước khác nhau.

Nước ngầm là một dạng nước dưới đất, tích trữ trong các lớp đất đá trầm tích bở rời như cặn, sạn, cát bột kết, trong các khe nứt, hang caxtơ dưới bề mặt trái đất, có thể khai thác cho các hoạt động sống của con người.

QCVN 09:2015-MT/BTNMT do Tổ soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất biên soạn, sửa đổi QCVN 09:2008/BTNMT; Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 66/2015/TT-BTNMT ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Quy chuẩn chất lượng Nước ngầm quy định giá trị giới hạn các thông số chất lượng nước dưới đất, áp dụng để đánh giá và giám sát chất lượng nguồn nước dưới đất, làm căn cứ để định hướng cho các mục đích sử dụng nước khác nhau.

1. QUY ĐỊNH CHUNG

QCVN 09-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn chất lượng Nước ngầm
QCVN 09-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn chất lượng Nước ngầm

1.1. Phạm vi áp dụng

1.1.1. Quy chuẩn này quy định giá trị giới hạn các thông số chất lượng nước dưới đất.

1.1.2. Quy chuẩn này áp dụng để đánh giá và giám sát chất lượng nguồn nước dưới đất, làm căn cứ để định hướng cho các mục đích sử dụng nước khác nhau.

1.2. Giải thích từ ngữ

Nước dưới đất trong Quy chuẩn này là nước tồn tại trong các tầng chứa nước dưới đất.

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

Giá trị giới hạn của các thông số chất lượng nước dưới đất được quy định tại Bảng 1

QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Giá trị giới hạn các thông số chất lượng nước dưới đất
QCVN 09-MT:2015/BTNMT – Giá trị giới hạn các thông số chất lượng nước dưới đất

3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN QCVN 09-MT:2015/BTNMT

3.1. Quy chuẩn này áp dụng thay thế QCVN 09:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm ban hành tại Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3.2. Cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chuẩn này.

3.3. Trường hợp các tiêu chuẩn về phương pháp phân tích viện dẫn trong quy chuẩn này sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản mới.

LINK DOWNLOAD QCVN 09-MT:2015/BTNMT – QUY CHUẨN CHẤT LƯỢNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT

4. DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG TẠI CÔNG TY CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG HÒA BÌNH XANH

Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Hòa Bình Xanh chuyên tư vấn và lập các hồ sơ môi trường cho Doanh nghiệp, Cơ sở sản xuất và các đơn vị sản xuất, kinh doanh.

Với đội ngũ kỹ sư, thạc sĩ quản lý môi trường, kỹ thuật môi trường, cử nhân luật,… chúng tôi có đầy đủ năng lực và kinh nghiệm lập các hồ sơ môi trường cho các dự án lớn nhỏ, các doanh nghiệp trên cả nước.

  • Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM);
  • Kế hoạch bảo vệ môi trường;
  • Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ.
  • Đề án thăm dò khai thác nước ngầm;
  • Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước;
  • Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại;
  • Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại
  • Báo cáo quản lý chất thải nguy hại.
  • Giấy phép khai thác nước ngầm
  • Xác nhận hoàn thành hồ sơ môi trường.

Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Hòa Bình Xanh chuyên tư vấn, thiết kế, thi công, cải tạo những hệ thống xử lý khí thải, nước thải, nước sạch  trọn gói với chi phí thấp nhất, thời gian nhanh nhất.

Giải quyết và tháo gỡ mọi rác rối đối với hồ sơ về môi trường cho doanh nghiệp. Quý doanh nghiệp không còn bận tâm về hồ sơ môi trường, mà chỉ tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Mọi thắc mắc Quý doanh nghiệp hãy gọi ngay qua Hotline: 0943.466.579

Chúng tôi luôn cam kết đem lại sản phẩm dịch vụ môi trường tốt nhất cho Quý doanh nghiệp!

 

Liên hệ công ty Hòa Bình Xanh
Liên hệ công ty Hòa Bình Xanh

Xem thêm: <<<<<QCVN 26:2016/BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ VI KHÍ HẬU

Xem thêm: <<<<<QCVN 22:2016/BYT – QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VẾ CHIẾU SÁNG

Xem thêm: <<<<<QCVN 24:2016/BYT – QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TIẾNG ỒN

Nhận xét bài viết!