Xử lý bụi thuốc ngành dược phẩm

Theo thời gian, ngành công nghiệp dược phẩm của Việt Nam dần phát triển hơn để đáp ứng khả năng cung cấp thuốc cho người điều trị. Hiện nay lượng thuốc tiêu thụ tại Việt Nam chủ yếu là thuốc điều trị các bệnh liên quan đến chuyển hóa và dinh dưỡng chiếm tỷ trọng […]

Xử lý bụi kim loại

Vấn đề ô nhiễm bụi kim loại ngày nay Hiện nay, vấn đề về ô nhiễm môi trường không khí là một trong những vấn đề thời sự nóng của toàn cầu, việc môi trường khí quyển đang dần có nhiều sự thay đổi một cách rõ rệt và có nhiều ảnh hưởng đến con […]

Xử lý bụi

Xử lý bụi đạt QCVN sẽ giúp làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí do hoạt động của con người và bảo vệ sức khỏe, môi trường sống của con người