Xin gia hạn giấy phép xả nước thải vào nguồn tiếp nhận

XIN GIA HẠN GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN TIẾP NHẬN

1. Gia hạn giấy phép xả nước thải như thế nào?

Giấy phép xả nước thải có thời hạn tối thiểu là 3 năm, tối đa là 10 năm và được xem xét gia hạn nhiều lần (gia hạn giấy phép xả thải), mỗi lần gia hạn tối thiểu là 2 năm, tối đa là năm 5 năm.

Điều kiện được gia hạn giấy phép xả thải được quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 22 Nghị định 201/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước:

a) Giấy phép vẫn còn hiệu lực và hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép được nộp trước thời điểm giấy phép hết hiệu lực ít nhất 90 ngày;

b) Đến thời điểm đề nghị gia hạn, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến giấy phép đã được cấp theo quy định của pháp luật và không có tranh chấp;

c) Tại thời điểm đề nghị gia hạn giấy phép, kế hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước của tổ chức, cá nhân phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước, khả năng đáp ứng của nguồn nước.

2. Đối với trường hợp khác với quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này thì tổ chức, cá nhân thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép mới.

Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép xả thải được nộp trước thời điểm giấy phép xả thải hết hiệu lực ít nhất 90 ngày.

2. Điều kiện để gia hạn giấy phép xả thải

Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 22 Nghị định 201/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước:
  • Giấy phép vẫn còn hiệu lực và hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép được nộp trước thời điểm giấy phép hết hiệu lực ít nhất 90 ngày.
  • Đến thời điểm đề nghị gia hạn, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ liên quan đến giấy phép đã được cấp theo quy định và không có tranh chấp.
  • Tại thời điểm đề nghị gia hạn giấy phép, kế hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước của tổ chức, cá nhân phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước, khả năng đáp ứng nguồn nước.
  • Đối với trường hợp khác với quy định tại Điểm a, Khoản 1 Điều này thì tổ chức, cá nhân thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép mới.
XIN GIA HẠN GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN TIẾP NHẬN
XIN GIA HẠN GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN TIẾP NHẬN

3. Thành phần hồ sơ gia hạn giấy phép xả nước thải

Thành phần hồ sơ gia hạn giấy phép xả thải được quy định tại điều 33 Nghị định 201/2012/NĐ-CP bao gồm:

– Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xả nước thải hoặc điều chỉnh hồ sơ xin cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (mẫu số 10 – TT 27/2014/TT–BTNMT).

– Báo cáo hiện trạng xả nước thải và tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép (mẫu số 37 – TT 27/2014/TT–BTNMT).

– Kết quả phân tích chất lượng nước thải và chất lượng nguồn nước tiếp nhận tại vị trí xả nước thải vào nguồn nước. Thời điểm lấy mẫu phân tích chất lượng nước không quá 3 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

Trường hợp điều chỉnh quy mô, chế độ xả nước thải, phương thức, quy trình vận hành thì phải có đề án xả nước thải (mẫu số 35 – TT 27/2014/TT–BTNMT).

– Bản sao giấy phép đã được cấp.

4. Quy trình thực hiện hồ sơ xin gia hạn giấy phép xả thải

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định

Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm giao dịch hành chính một cửa của Sở trước khi giấy phép hết hạn 90 ngày. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định sẽ được xem xét trong 20 ngày làm việc.

Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận Quyết định gia hạn giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Trên đây là một số thông tin về quy trình xin gia hạn giấy phép xả nước thải vào nguồn tiếp nhận mà Hòa Bình Xanh chúng tôi đã đề cập đến để quý khách hàng có thể dễ dàng tham khảo và tìm hiểu. (gia hạn giấy phép xả nước thải)

Dịch vụ môi trường mới nhất tại – Công ty TNHH Công nghệ môi trường Hòa Bình Xanh

Bạn đang muốn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường? Bạn đang muốn tìm kiếm một nhà thầu chuyên nghiệp và uy tín? Đừng lo ngại, Hòa Bình Xanh sẽ giúp bạn tận tình với những dịch vụ chuyên nghiệp. (gia hạn giấy phép xả nước thải)

Công ty TNHH Công nghệ môi trường Hòa Bình Xanh chúng tôi luôn tự hào vì có đội ngũ chuyên gia, kỹ sư giàu kinh nghiệm đã góp phần tạo sự tin tưởng và an tâm cho khách hàng. Mục tiêu của chúng tôi là mang đến cho khách hàng một trải nghiệm dịch vụ xuất sắc với mức đầu tư phù hợp nhất.(gia hạn giấy phép xả nước thải)

Qúy doanh nghiệp có nhu cầu hợp tác công ty để xử lý nước thải hoặc quan tâm đến các hạng mục khác, hãy liên hệ với chúng tôi qua HOTLINE: 0943.466.579(gia hạn giấy phép xả nước thải)

Nhận xét bài viết!