Kế hoạch bảo vệ môi trường tại Trà Vinh

Kế hoạch bảo vệ môi trường tại Trà Vinh
Kế hoạch bảo vệ môi trường tại Trà Vinh
Kế hoạch bảo vệ môi trường tại Trà Vinh

Ngày 07/8/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đã ban hành Quyết định số 1317/QĐ-UBND phê duyệt báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Trà Vinh 05 năm (2011 – 2015).

Qua Báo cáo cho thấy, chất lượng nước mặt, nước dưới đất, nước biển ven bờ, chất lượng đất, đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh ngày càng suy giảm và diễn biến theo chiều hướng xấu. Tần suất xuất hiện lốc, hạn mặn, sụt đất, xói lở bờ sông, triều cường và xâm nhập mặn ngày càng gia tăng. Trước tình hình biến đổi khí hậu như hiện nay, việc chủ động ứng phó với các điều kiện thời tiết khắc nghiệt và chú trọng công tác bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ cấp thiết mà các Sở, Ban ngành địa phương tỉnh Trà Vinh cần hết mực quan tâm.

1. Đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường tại Trà Vinh

Tất cả các dự án đầu tư mới chưa đi vào hoạt động trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và KHÔNG thuộc đối tượng quy định tại phụ lục IIphụ lục IV Nghị định 18/2015/NĐ-CP về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

2. Mẫu đăng ký

2.1 Hồ sơ thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Sở Tài nguyên và Môi trường:

– 03 bản với trang bìa và nội dung thực hiện theo mẫu tương ứng quy định tại các Phụ lục 5.4 và 5.5 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT

– 01 báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

2.2 Hồ sơ thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Ủy ban nhân dân cấp huyện:

– 03 bản với cấu trúc và nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.6 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT

– 01 báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

Cam kết của Hòa Bình Xanh đối với Quý doanh nghiệp?

– Chúng tôi tư vấn miễn phí những thắc mắc của Quý doanh nghiệp về các loại hồ sơ môi trường qua Hotline: 0906.840.903

– Chúng tôi cam kết thời gian hoàn thành và chi phí dịch vụ rẻ nhất

– Ngoài tư vấn môi trường chúng tôi còn thực hiện tham vấn thiết kế, thi công vận hành hệ thống xử lý môi trường:

+ Thiết kế và thi công hệ thống xử lý nước thải

+ Thiết kế và thi công hệ thống xử lý khí thải

+ Xây dựng hệ thống xử lý nước cấp.

+ … >>>> Giới thiệu các dịch vụ của Hòa Bình Xanh

Sự hài lòng của Quý doanh nghiệp là sự thành công của chúng tôi!

Hòa Bình Xanh, Chung tay vì sự phát triển bền vững của Doanh nghiệp!

Kế hoạch bảo vệ môi trường tại Trà Vinh, Kế hoạch bảo vệ môi trường tại Trà Vinh, Kế hoạch bảo vệ môi trường tại Trà Vinh

Liên hệ công ty Hòa Bình Xanh

Nhận xét bài viết!