Báo cáo ĐTM cơ sở sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy

co so san xuat, lap rap o to, xe may

Trong nhiều năm trở lại đây, số lượng phương tiện cá nhân gia tăng nhanh chóng ở hầu hết các tỉnh thành của nước ta. Chính vì vậy mà các dự án cơ sở sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng phương tiện giao thông của người dân, đồng thời nâng cao chất lượng của các phương tiện giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

cơ sở sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy
cơ sở sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy
  1. Cơ sở sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy phải lập báo cáo ĐTM

Dự án xây dựng cơ sở sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy thuộc nhóm dự án về cơ khí, luyện kim bắt buộc phải thực hiện ĐTM theo phụ lục II nghị định 18/2015/NĐ-CP đối với dự án:

  • Công suất từ 500 ô tô/năm trở lên.
  • Công suất từ 5.000 xe máy/năm trở lên;

Capture1

  1. Căn cứ pháp lý

Luật bảo vệ môi trường năm 2014

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ

Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

  1. Quy trình thực hiện

– Xác định các vấn đề môi trường liên quan và phạm vi nghiên cứu ĐTM

– Khảo sát điều kiện tự nhiên, địa lý, địa chất, điều kiện môi trường khu vực dự án xác định sự phù hợp với yêu cầu của dự án và yêu cầu bảo vệ môi trường khu vực

– Đánh giá hiện trạng, các nguồn và mức độ gây ô nhiễm của các chất thải phát sinh, công tác bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy từ khi chuẩn bị xây dựng đến thời điểm hiện tại

– Đánh giá các biện pháp phòng ngừa, xử lý chất thải đã và đang sử dụng.

– Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm cho giai đoạn xây dựng. Đề xuất phương án quản lý, dự phòng, thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án xây dựng cơ sở sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy

– Xác định nhóm cộng đồng liên quan đến quá trình ĐTM dự án: chủ dự án, nhà đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, chính quyền địa phương, cộng đồng dân cư.

– Lập báo cáo ĐTM dự án xây dựng cơ sở sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy trình nộp Bộ hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường

– Gửi hồ sơ đến hội đồng thẩm định và phê duyệt dự án xây dựng cơ sở sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy

  1. Thời gian thẩm định, phê duyệt:

– Báo cáo ĐTM thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thời hạn thẩm định tối đa là 45 ngày làm việc. Trường hợp dự án phức tạp, thời hạn thẩm định tối đa là sáu mươi 60 ngày.

– Thời hạn phê duyệt ĐTM tối đa là mười lăm 15 ngày làm việc

Liên hệ công ty Hòa Bình Xanh

Nhận xét bài viết!