Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Để dự án đi vào hoạt động, doanh nghiệp sẽ phải xin giấy phép môi trường. Dự án phải lập hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường,…?

Doanh nghiệp đang tìm hiểu hoặc chưa rõ về trình tự thủ tục pháp lý về hồ sơ môi trường.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số Hotline 0944.176.001 – Quý khách sẽ được hỗ trợ tư vấn miễn phí.

Công ty Hòa Bình Xanh rất hân hạnh được phục vụ Quý khách!

DTM
Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

I. Báo cáo đánh giá tác động môi trường là gì?

Theo mục số 23, Điều 3, Chương I của Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13: Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (viết tắt: ĐTM; tiếng Anh: EIA – Environmental Impact Assessment) là việc phân tích, dự báo các tác động của dự án đầu tư đến môi trường để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó.

Lý do phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường:

– Đảm bảo phát triển kinh tế – xã hội phải đi đôi với bảo vệ môi trường;

– Tạo sự ràng buộc trách nhiệm của doanh nghiệp đối với môi trường khi dự án đi vào hoạt động;

– Là công cụ để Cơ quan Nhà nước quản lý công tác bảo vệ môi trường của doanh nghiệp;

– Giúp doanh nghiệp chọn được phương án tối ưu nhất trong công tác bảo vệ môi trường.

II. Cơ sở pháp lý để lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

– Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014 của Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 7;
– Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về quy hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường;

– Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 của bộ Tài Nguyên Môi Trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

III. Đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Đối tượng phải thực hiện ĐTM được quy định tại Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về quy hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường.

IV. Quy trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Bước 1: Thu thập tài liệu, các giấy tờ pháp lý có liên quan đến dự án

Bước 2: Khảo sát điều kiện tự nhiên (địa chất, địa hình, thủy văn,…) và xã hội tại khu vực thực hiện dự án

Bước 3: Tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng dân cư chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi dự án

Bước 4: Lập báo cáo ĐTM

Bước 5: Nộp báo cáo lên Sở Tài nguyên và Môi trường

Bước 6: Tham gia hội đồng thẩm định dự án

Bước 7: Tiếp nhận sửa chữa, bổ sung theo biên bản họp hội đồng và ý kiến của hội đồng thẩm định

Bước 8: Chờ phê duyệt và cấp giấy

(Theo Phụ lục 2.3 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT)


Công ty TNHH Công nghệ môi trường Hòa Bình Xanh
_ Rất mong muốn góp phần vào thành công của bạn!

Liên hệ công ty Hòa Bình Xanh

Nhận xét bài viết!