Báo cáo ĐTM dự án xây dựng cơ sở sản xuất đồ gỗ

1. Căn cứ pháp pháp lý lập báo cáo ĐTM
– Luật bảo vệ môi trường năm 2014
– (Điều 12 – 19) Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ
– (Điều 6 – 31) Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

san xuat do go

2. Đối tượng phải lập ĐTM cho dự án xây dựng cơ sở sản xuất đồ gỗ
Căn cứ phụ lục II nghị định 18/2015/NĐ-CP:
Đối với dự án xây dựng có tổng diện tích kho, bãi, nhà xưởng từ 10.000 m2 trở lên sẽ phải lập báo cáo ĐTM

Capture1

3. Giấy tờ, hồ sơ cần thiết chủ đầu tư cần chuẩn bị

– Giấy phép đầu tư.
– Thỏa thuận địa điểm xây dựng .
– Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi/ Báo cáo đầu tư/ Giải trình kinh tế kỹ thuật.
– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
– Sơ đồ vị trí dự án

– Bản vẽ các hệ thống xử lý môi trường (nếu có)
– Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải
Trong trường hợp cụ thể, hồ sơ có thể tăng hoặc giảm một số loại.
4. Trình tự thực hiện báo cáo ĐTM
Bước 1 : Khảo sát, đánh giá hiện trạng môi trường khu vực xung quanh dự án như: điều kiện tự nhiên, điều kiện môi trường, kinh tế – xã hội liên quan đến dự án; thu mẫu, phân tích các mẫu đất – nước – không khí và đem về phân tích
Bước 2 : Xác định các nguồn gây ô nhiễm như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; loại chất thải phát sinh trong các quá trình trước khi xây dựng, đang xây dựng và đi vào  hoạt động của dự án
Bước 3 : Đánh giá mức độ tác động ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm trên đến các yếu tố tài nguyên, xã hội, môi trường xung quanh khu vực dự án.
Bước 4 : Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm trong giai đoạn xây dựng dự án, phương án quản lý môi trường trong hoạt động và dự phòng sự cố môi trường.
Bước 5: Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.
Bước 6: Tham vấn ý kiến UBND và UBMTTQ xã, phường nơi thực hiện dự án
Bước 7: Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường.
Bước 8: Trình hội đồng thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM
5. Cơ quan tiếp nhận, thẩm định báo cáo ĐTM
Dựa theo quy mô và vị trí dự án, cơ quan tiếp nhận, thẩm định là:
– Sở Tài nguyên và Môi trường
– Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế.
– Bộ Tài nguyên và Môi trường
– Các bộ khác.

Liên hệ công ty Hòa Bình Xanh

Báo cáo ĐTM dự án xây dựng cơ sở sản xuất đồ gỗ
5 (100%) 2 votes

Tags: ,

Tin tức khác