Báo cáo đánh giá tác động môi trường khu nghỉ dưỡng Resort

khu nghỉ dưỡng Resort dùng để chỉ một nhóm hay quần thể các khu dịch vụ phục vụ du lịch, làm nơi nghỉ ngơi, thư giãn, giải trí. Các dịch vụ này được triển khai trên một khuôn viên địa lý không quá lớn. Trong một khu nghỉ mát thường có các khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng ăn uống, bãi biển, hồ tắm, khu thể thao, vườn trẻ…

khu nghỉ dưỡng Resort

khu nghỉ dưỡng Resort

1. Dự án khu nghỉ dưỡng Resort nào phải lập báo cáo ĐTM?

Căn cứ vào Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định:

Dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng Resort có diện tích 10 ha trở lên phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Capture1

dự án khu du lịch, khu nghỉ dưỡng Resort

2. Cơ sở pháp lý

– Luật bảo vệ môi trường năm 2014

– Nghị định 18/2015/NĐ-CP

– Nghị định 179/2013/NĐ-CP

– Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

3. Giấy tờ, hồ sơ cần thiết

– Giấy phép đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư.

– Thỏa thuận địa điểm xây dựng khu nghỉ dưỡng resort

– Báo cáo đầu tư/ Giải trình kinh tế kỹ thuật

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất.

– Sơ đồ vị trí khu nghỉ dưỡng resort

– Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải của khu nghỉ dưỡng resort

– Bản vẽ các hệ thống xử lý môi trường (nếu có)

4. Trình tự thực hiện lập đánh giá tác động môi trường

– Khảo sát điều kiện địa lý, địa chất, khí tượng, thủy văn tại vị trí xây dựng khu nghỉ dưỡng resort.

– Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, môi trường, KT – XH

– Thu mẫu nước, mẫu không khí, mẫu đất tại khu nghỉ dưỡng resort và phân tích tại phòng thí nghiệm.

– Xác định các nguồn gây ô nhiễm của khu nghỉ dưỡng resort như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án bằng các phương pháp thống kê, phân tích, thu thập, đánh giá nhanh.

– Đánh giá mức độ tác động, ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm kể trên đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, xã hội, con người xung quanh khu vực thực hiện khu nghỉ dưỡng resort

– Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho giai đoạn xây dựng, các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, phương án quản lý môi trường quá trình hoạt động và dự phòng sự cố môi trường.

– Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của khu nghỉ dưỡng resort

– Tham vấn ý kiến UBND và UBMTTQ phường nơi thực hiện

– Xây dựng chương trình giám sát môi trường.

– Lập hội đồng thẩm định và phê duyệt báo cáo.

5. Cơ quan tiếp nhận, thẩm định

– Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế.

– Bộ Tài nguyên và Môi trường

– Sở Tài nguyên và Môi trường

– Các bộ khác.

Liên hệ công ty Hòa Bình Xanh

Báo cáo đánh giá tác động môi trường khu nghỉ dưỡng Resort
5 (100%) 2 votes

Tags: ,

Tin tức khác