Bùn hoạt tính hiếu khí

Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Hòa Bình Xanh chuyên cung cấp những dịch vụ về nước thải như sau

Tư vấn thiết kế thi công xây dựng hệ thống xử lý nước thải trên toàn quốc