Buồng phun sơn màng nước

Liên hệ

Công nghệ: Buồng phun sơn kiểu màng nước

Tình trạng: Còn hàng                     

Giá thành: Liên hệ hotline 0943.466.579

Kiểu truyền động: Truyền động đai- gián tiếp

Ứng dụng: thu gom bụi sơn từ các máy móc thiết bị phát sinh ra trong quá trình hoạt động ở các xí nghiệp sản xuất, nhà máy qua tấm màng nước giúp không gian không bị ô nhiễm