Thoát nước tập 1 – Mạng lưới thoát nước – Hoàng Văn Huệ

THOÁT NƯỚC TẬP 1 – MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC

I.GIỚI THIỆU SÁCH THOÁT NƯỚC TẬP 1 – MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC

Thoát Nước Tập 1-Mạng Lưới Thoát Nước (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2002) – Hoàng Văn Huệ, gồm có 320 Trang

Các nội dung của cuốn sách được trình bày theo hướng tiếp cận nhu cầu của người sử dụng như: bố sung và cập nhật thêm các thông tin mới về công nghệ, đưa ra quan điểm lựa chọn sơ đồ hệ thống thoát nước phù hợp với điều kiện Việt Nam, các ví dụ tính toán thiết kế cũng được bổ sung để người dọc tìm hiếu và làm theo,…

Dùng làm tài liệu giảng dạy của các thầy cô và học tập của các sinh viên chuyên ngành cấp thoát nước tại các trường đại học của Việt Nam. Ngoài ra. giáo trình còn là nguồn tài liệu để biên soạn chương trình cho bậc trung học và tài liệu tham khảo cho các cán bộ làm việc trong lĩnh vực cấp thoát nước và kỹ thuật môi trường nước.

Thoát nước tập 1 - Mạng lưới thoát nước - Hoàng Văn Huệ
Thoát nước tập 1 – Mạng lưới thoát nước – Hoàng Văn Huệ

II.MỤC LỤC SÁCH THOÁT NƯỚC TẬP 1 – MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC

2. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẦN VỂ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC

2.1.    Những tài liệu cơ sở để thiết kế

2.2.    Dân số tính toán

2.3.    Tiêu chuẩn và chế độ thải nước

2.4.    Công thức xác định lưu lượng tính toán nước thải

2.4.1.    Lưu lượng nước thải sinh hoạt khu dân cư

2.4.2.    Lưu lượng nưóc thải sản xuất

2.4.3.    Lưu lượng nước thải sinh hoạt trong các xí nghiệp công nghiêp

2.5. Biểu đồ dao động lưu lượng nước thải

2.6.    Tổng lưu lượng nước thải

Phần II. MẠNG LƯỚI VÀ CÔNG TRÌNH TRÊN MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC

3. TÍNH TOÁN THỦY LỰC

3.1.   Đặc điểm chuyển động của nước thải trong mạng lưới

3.2.    Các tiết diện công và đặc tính thủy lực

3.3.    Công thức tính toán thủy lực

3.4.    Tổn thất cục bộ trong mạng lưới thoát nước

3.5.    Đường kính tôi thiểu và độ đầy tối đa

3.6.    Tốc độ và độ dốc

3.7.    Tính toán mạng lưới thoát nước

4. THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI

4.1.    Các bộ phận của sơ đồ hệ thông thoát nước khu dân cư

4.1.1.    Mạng lưới thoát nước trong nhà

4.1.2.    Mạng lưới thoát nước ngoài nhà

4.1.3.    Trạm bơm và ôrig dẫn áp lực

4.1.4.    Công trình xử lý

4.1.5.    Công xả và cửa xả nước vào nguồn tiếp nhận

4.2.    Sơ đồ mạng lưới thoát nước

4.3.    Nguyên tắc vạch tuyến mạng lưới thoát nước

4.4.    Bố trí cống trên đường phố

4.5.    Độ sâu chôn công thoát nước

4.6. Xác định lưu lượng tính toán cho từng đoạn công

4.7. Nguyên tắc cấu tạo mạng lưới và thiết kế trắc dọc

4.8.    Đặc điểm về cấu tạo và tính toán mạng lưới thoát nước XNCN

5. THOÁT NƯỚC MƯA VÀ THOÁT NƯỚC CHUNG

5.1.    Mưa và sự hình thành dòng chảy

5.1.1.    Những khái niệm về khí tượng và đặc tính của mưa

5.1.2.    Những thông số khí tượng thủy văn

5.2.    Thiết kế hệ thông thoát nước mưa

5.2.1.    Các giai đoạn thiết kế thoát nước mưa

5.2.2.    Trình tự thiết kế hệ thông thoát nước mưa

5.2.3.    Tài liệu cơ sở để thiết kế

5.2.4.    Nguyên tắc vạch tuyến thoát nước mưa

5.2.5.    Tính toán cống thoát nước mưa

5.2.6.    Các chi tiêu kỹ thuật cần lưu ý khi thiết kế hệ thôngthoát nước mưa tự chảy

5.2.7.    Công thoát nước mưa có áp và tính toán

5.3.    Đặc Điểm những công trình trên hệ thông thoát nước mưa

5.3.1.    Ống và kênh mương

5.3.2.    Rãnh, mương, máng

5.3.3.    Giếng thu nước mưa

5.3.4.    Giếng thăm và giếng chuyển bậc

5.3.5.    Trạm bơm, hồ điều hòa và cửa xả nước mưa

5.4.    Điều kiện sử dụng và hướng cải tạo hệ thông thoát nước chung của một số đô thị nước ta

5.5.    Đặc điểm tính toán thiết kế mạng lưói của hộ thông thoát nước chung

6. HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC BẰNG CHÂN KHÔNG

6.1.    Khái niệm chung về hệ thống thoát nước chân không

6.2.    Các bộ phận của hệ thống thoát nước chân không

6.2.1.    Giếng van chân không

6.2.2.    Đường cong chân không

6.2.3.    Trạm bơm chân không

6.3.    Thiết kế hệ thống thoát nưóc chân không

6.3.1.    Giếng van chân không

6.3.2.    Đường ông chân không

6.3.3.    Trạm bơm chân không

6.4.    Lắp đặt và thử nghiệm hệ thống thoát nước chân không

7. CỐNG VÀ KÊNH MƯƠNG

7.1.    Những yêu cầu đối với công và kênh mương

7.2.    Các loại ống dùng để xây dựng cống thoát nước

7.3.    Mối nối đầu cống

7.4.    Nền và bệ cống

8. CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN MẠNG LƯỚI

8.1.    Giếng thăm

8.2.    Giếng chuyển bậc

8.3.    Giếng tràn tách nước mưa trên hệ thông thoát nước chung

8.4.    Công đặt qua sông hồ và kênh đào

8.5.    Công qua đường xe lửa và đường ôtô

8.6.    Hồ điểu hòa trong hệ thông thoát nước mưa đô thị

9. TRẠM BƠM NƯỚC THẢI

9.1.    Phân loại và cấu tạo máy bơm nưóc thải

9.2.    Công dụng của trạm bơm và vị trí đặt trạm bơm

9.3.    Phân loại trạm bơm nước thải, sơ đồ bố trí trạm bơm

9.4.    Bể chứa của trạm bơm thoát nước

9.4.1. Lưu lượng bơm và dung tích bể chứa

9.4.2. Kết cấu và trang bị trong bể chứa

9.5.    Thiết kế ống dẫn. Tính áp lực bơm, chọn máy bơm

9.5.1.    Thiết kế ông hút

9.5.2.    Thiết kế ống đẩy

9.5.3.    Áp lực toàn phần của máy bơm, chọn máy bơm

9.6.    Xả sự cố cho trạm bơm

9.7.    Đặc điểm bố trí máv bơm và đường ống

9.7.1.    Bố trí máy bơm

9.7.2.    Bố trí ống đẩy và thiết bị đo đếm

9.8. Trạm bơm công suất nhỏ

9.9. Trạm bơm cánh xoắn

9.10.    Tự động hóa trạm bơm

9.10.1.     Khái niệm về tự động hóa trạm bơm

9.10.2.     Các bộ phận chính của hệ thống điều khiển tự động

9.10.3.     Một số sơ đồ điều khiển trạm bơm

9.11.    Một số ví dụ về kết cấu trạm bơm

Phần III. KỸ THUẬT XÂY DỰNG, QUẢN LÝ KỶ THUẬT VÀ VẬN HÀNH MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC

10. KỸ THUẬT XÂY DựNG MẠNG LƯÔI THOÁT Nước

10.1.   Đặc điểm, yêu cầu chung vể xây dựng mạng lưới thoát nước và phân đợt xâv dựng

10.1.1.    Đặc điểm

10.1.2.    Yêu cầu

10.1.3    Phân đợt xây dựng

10.2.    Công tác chuẩn bị thi công

10.2.1 Chuẩn bị phần đất thi công

10.2.2.    Chuẩn bị cơ sở vật chất cho công tác thi công

10.2.3    Chuẩn bị tài liệu, thiết bị và vật tư kỳ thuật

10.3.    Thi công đào đất theo phương pháp lộ thiên

10.3.1.    Định vị và giác móng công trình

10.3.2.    Các loại mặt cắt ngang hố đào

10.3.3.    Kỹ thuật đào đất

10.3.4.    Chống sụt lở thành hào, hố đào

10.3.5.    Hạ mực nước ngầm

10.4.    Thi công bằng phương pháp nén cống

10.5. Lắp đặt và xảm cống

10.5.1.    Gia cường đáy cổng trước khi lắp đặt

10.5.2.    Lắp đặt công

10.5.3.    Kỹ thuật thi công nối cống

10.6.    Xây dựng hệ thông thông hơi cho hệ thống thoát nước

10.7.    Đặc điểm xây dựng trạm bơm

10.8.    Kỹ thuật đắp đất đỉnh cống

10.8.1.    Cấu tạo đất hào đặt cống

10.8.2.    Kỹ thuật đắp đất cống

11. QUẢN LÝ KỸ THUẬT VÀ VẬN HÀNH BẢO DƯỠNG MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC

11.1.    Nhiệm vụ và tổ chức quản lý mạng lười

11.2.    Nghiệm thu và kiểm tra kỹ thuật mạng lưới

11.2.1.    Kiểm tra việc bảo vệ công và các công trình khỏi những tác động của nước thải với nước ngầm

11.2.2.    Kiểm tra thủy lực cổng

11.2.3.    Công tác nghiệm thu và đưa mạng lưới vào sử dụng

11.3.    Kiểm tra, thau rửa và sửa chữa mạng lưới

11.3.1.    Công tác kiểm tra

11.3.2.    Kỹ thuật thau rửa cống

11.3.3.    Sửa chữa mạng lưới

11.4.    Kỹ thuật an toàn

11.5.    Đặc điểm quản lý trạm bơm nước thải

12. THU THẬP TÀI LIỆU VÀ CƠ SỞ ĐỂ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC

12.1.    Khảo sát thiết kế

12.1.1.    Thăm dò khảo sát chi tiết để thiết kế sơ bộ

12.1.2.    Thăm dò khảo sát để thiết kế kỹ thuật

12.2.    Thu thập tài liệu để thiết kế

12.3.    Thiết kế sơ bộ và thiết kế kỹ thuật

12.3.1.    Thiết kế sơ bộ
12.3.2.    Thiết kế kỹ thuật

12.4.    So sánh kinh tế kỹ thuật các phương án

12.5.    Xác định một số chỉ tiêu làm việc và tính toán kinh tế kỹ thuật của trạm bơm

12.5.1.    Xác định một số chỉ tiêu làm việc

12.5.2.    Tính toán kinh tế – kỹ thuật của trạm bơm

12.6. Xác định giá thành quản lý để vận chuyển và xử lý nước thải

Trên đây là sơ lược về sách thoát nước tập 1 – Mạng lưới thoát nước mà Hòa Bình Xanh chúng tôi đã đề cập đến để quý khách hàng có thể dễ dàng tham khảo và tìm hiểu. Bạn đọc có thể tham khảo chi tiết hơn về giáo trình này tại đây [Download]

Dịch vụ môi trường mới nhất tại – Công ty TNHH Công nghệ môi trường Hòa Bình Xanh

Bạn đang muốn xử lý nước thải? Bạn đang muốn tìm kiếm một nhà thầu chuyên nghiệp và uy tín? Đừng lo ngại, Hòa Bình Xanh sẽ giúp bạn tận tình với những dịch vụ chuyên nghiệp nhất.

Công ty TNHH công nghệ môi trường Hòa Bình Xanh chúng tôi luôn tự hào vì có đội ngũ chuyên gia, kỹ sư giàu kinh nghiệm đã góp phần tạo sự tin tưởng và an tâm cho khách hàng. Mục tiêu của chúng tôi là mang đến cho khách hàng một trải nghiệm dịch vụ xuất sắc với mức đầu tư phù hợp nhất.

Qúy doanh nghiệp có nhu cầu hợp tác công ty để xử lý nước thải hoặc quan tâm đến các hạng mục khác, hãy liên hệ với chúng tôi qua HOTLINE: 0943 466 579

Công ty môi trường Hòa Bình Xanh
Công ty môi trường Hòa Bình Xanh

Nhận xét bài viết!