Kế hoạch bảo vệ môi trường quán cafe

quán cafe

Căn cứ Luật bảo vệ môi trường 2014 và Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định việc lập kế hoạch bảo vệ môi trường quán cafe là một trong những hồ sơ môi trường cần thiết trước khi bạn xây dựng và đi vào hoạt động.

kế hoạch bảo vệ môi trường quán cafe

Kế hoạch bảo vệ môi trường quán cafe

  1. Các loại hồ sơ môi trường quán cafe cần phải có

– Kế hoạch bảo vệ môi trường

– Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

– Đề án bảo vệ môi trường

– Giấy phép khai thác nước dưới đất (nếu sử dụng)

– Giấy phép xả thải (nếu có hệ thống xử lý nước thải)

– Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

  1. Căn cứ pháp lý

– Luật Bảo vệ môi trường năm 2014

– Nghị định số 18/2015/NĐ-CP của Chính phủ

– Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 05 năm 2015.

  1. Trình tự thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường quán cafe

– Khảo sát, thu thập số liệu về quy mô quán cafe

– Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh, điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội liên quan đến hoạt động của quán cafe

– Xác định các nguồn gây ô nhiễm của quán như: nước thải, khí thải, chất thải rắn, tiếng ồn, các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động.

– Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên và môi trường.

– Xây dựng các phương án giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố môi trường

– Đề xuất phương án xử lý khí thải, nước thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của quán cafe

– Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường.

– Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt kế hoạch bảo vệ môi trường.

– Trình Phòng Tài Nguyên và Môi Trường thẩm định và quyết định phê duyệt tùy theo loại hình và quy mô.

  1. Cơ quan quyết định và phê duyệt

– Nộp hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường quán cafe và nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả của UBND quận/huyện.

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận/huyện.

– Cơ quan thủ tục hành chính: Phòng Tài nguyên và Môi trường

 

Liên hệ công ty Hòa Bình Xanh

Nhận xét bài viết!