Đề án bảo vệ môi trường tại Tây Ninh

Đề án bảo vệ môi trường tại Tây Ninh
Đề án bảo vệ môi trường tại Tây Ninh
Đề án bảo vệ môi trường tại Tây Ninh

Theo đánh giá của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh, chất lượng môi trường ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã bị suy giảm đáng lo ngại. Trong đó, phải kể đến là nguy cơ ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm do chất thải…

Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có hai sông lớn chảy qua, tuy nhiên, sông Vàm Cỏ Đông và sông Sài Gòn đều đã có dấu hiệu của sự ô nhiễm. Ở sông Vàm Cỏ Đông, chất lượng nước trong những năm gần đây có dấu hiệu bị ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng, có xu hướng tăng dần về phía hạ nguồn, đặc biệt là ô nhiễm chất hữu cơ.

Tại sông Sài Gòn, chất lượng nước được đánh giá là ít bị ô nhiễm hơn sông Vàm Cỏ Đông do thường xuyên được hồ Dầu Tiếng xả nước đẩy mặn. Nhưng trong những năm gần đây, chất lượng nước sông Sài Gòn cũng đã có dấu hiệu bị ô nhiễm với mức độ ngày càng tăng. Nguyên nhân chính là do chất lượng nước tại đập chính hồ Dầu Tiếng, cửa xả kênh Đông và kênh Tây không còn tốt như trước mà đã có dấu hiệu bị ô nhiễm. Riêng chất lượng nước ngầm trên địa bàn tỉnh cũng đang có nguy cơ bị ảnh hưởng, chủ yếu là bị ô nhiễm vi sinh và có giá trị pH thấp.

Cũng theo kết quả quan trắc của ngành chức năng cho thấy, tại Tây Ninh, chỉ tiêu bụi, tiếng ồn tại một số điểm đo vượt tiêu chuẩn, quy chuẩn cho phép. Đáng chú ý là ô nhiễm không khí đang xảy ra ở những khu vực tập trung dân cư, có mật độ giao thông lớn hoặc khu vực sản xuất công nghiệp.

Ngoài ra, chất thải là một trong những nguy cơ lớn đối với môi trường của tỉnh Tây Ninh hiện nay. Theo báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Tây Ninh, khối lượng rác thải sinh hoạt của tỉnh thải ra bình quân mỗi ngày là hơn là 550 tấn, với hàm lượng chất hữu cơ dễ phân huỷ chiếm khoảng 58,28%. Trong đó, lượng rác ở khu vực nông thôn cao gấp hơn bốn lần lượng rác phát sinh ở khu vực đô thị, nhưng công tác thu gom, xử lý ở các vùng nông thôn lại kém hơn rất nhiều so với các vùng đô thị.

Đối với chất thải công nghiệp, tổng lượng rác thải công nghiệp phát sinh trên địa bàn tỉnh bình quân khoảng dưới 65 tấn/ngày. Các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp hiện nay đã có hợp đồng với các đơn vị có chức năng xử lý rác thải để thu gom, xử lý định kỳ. Lượng chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh cũng được một số doanh nghiệp ký hợp đồng thu gom với các đơn vị có chức năng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương để thu gom xử lý. Đối với nước thải công nghiệp, việc đầu tư xây dựng hệ thống xử lý cũng đã được quan tâm và hằng năm tỉnh có kế hoạch xử lý môi trường đối với các cơ sở sản xuất.

Tuy nhiên, có thể thấy, thực tế bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh cũng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đó là: việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh chưa cao; nhiều doanh nghiệp chưa đầu tư xây dựng hệ thống xử lý hoặc xây dựng các hệ thống xử lý chỉ mang tính chất đối phó; tiến độ triển khai các dự án đầu tư về môi trường, nhất là các dự án xây dựng hạ tầng cơ sở kỹ thuật như thoát nước và xử lý nước thải chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội trong thời gian qua; việc đầu tư hạ tầng thoát nước ngoài khu, cụm công nghiệp chưa đồng bộ và không theo kịp tốc độ phát triển gây ngập úng và phát sinh nhiều điểm nóng về môi trường khó giải quyết…

Để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong những năm tới đây, hiện ngành chức năng của tỉnh Tây Ninh đang tiến hành thực hiện dự án “Xây dựng chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và định hướng đến 2030” nhằm dự báo xu thế biến đổi và đề xuất các phương án ưu tiên bảo vệ môi trường, khai thác hợp lý tài nguyên tỉnh Tây Ninh trong thời gian tới. Trên cơ sở đó việc các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất phải lập đề án bảo vệ môi trường là việc làm cần thiết và cấp bách hiện nay.

  1. Đối tượng lập Đề án bảo vệ môi trường tại Tây Ninh

– Các doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà máy, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,… ở Tây Ninh đã đi vào hoạt động mà không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường. Cơ sở đang hoạt động nhưng chưa tiến hành các công việc cải tạo, mở rộng nâng công suất quy mô sản xuất.

– Lập đề án bảo vệ môi trường gồm : Đề án bảo vệ môi trường đơn giản (công suất dưới 1 triệu sản phẩm/ năm tùy ngành nghề) và đề án bảo vệ môi trường chi tiết

  1. Mô tả công việc lập Đề án bảo vệ môi trường

– Mô tả tình trạng, khảo sát toàn bộ hoạt động của công ty.

– Khảo sát, thu thập số liệu về quy mô dự án.

– Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án.

– Khảo sát điều kiện tự nhiên, điều kiện KT-XH liên quan đến hoạt động của Dự án.

– Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án.

– Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên và môi trường.

– Liệt kê và đánh giá các giải pháp tổng thể, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường được thực hiện.

– Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố môi trường cho các hạng mục còn tồn tại.

– Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.

– Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường.

– Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt đề án bảo vệ môi trường.

– Gửi hồ sơ hội đồng Thẩm định và Quyết định phê duyệt Đề án. (Phòng tài nguyên môi trường hoặc sở tài nguyên môi trường) Đề án bảo vệ môi trường tại Tây Ninh

Đề án bảo vệ môi trường tại Tây Ninh, Đề án bảo vệ môi trường tại Tây Ninh, Đề án bảo vệ môi trường tại Tây Ninh, Đề án bảo vệ môi trường tại Tây Ninh

Liên hệ công ty Hòa Bình Xanh

Nhận xét bài viết!