TƯ VẤN LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MỚI NHẤT 2021

TƯ VẤN ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MỚI NHẤT 2021

Những nghị định, thông tư về lĩnh vực môi trường vừa được ban hành các quy định được bổ sung và sửa đổi.

Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Hòa Bình Xanh chuyên cung cấp dịch vụ lập hồ sơ về môi trường trọn gói với chi phí thấp nhất, thời gian nhanh nhất. Giải quyết và tháo gỡ mọi rác rối đối với hồ sơ về môi trường cho doanh nghiệp. Quý doanh nghiệp không còn bận tâm về hồ sơ môi trường, mà chỉ tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Với đội ngũ kỹ sư, thạc sĩ quản lý môi trường, kỹ thuật môi trường, cử nhân luật,… chúng tôi có đầy đủ năng lực và kinh nghiệm lập các hồ sơ môi trường cho các dự án lớn nhỏ, các doanh nghiệp trên cả nước.

Tính đến nay, Hòa Bình Xanh đã thực hiện hàng ngàn hồ sơ môi trường lớn nhỏ trên phạm vi cả nước với hàng trăm khách hàng, đối tác tầm cỡ. Chúng tôi tự tin hỗ trợ Quý doanh nghiệp giải quyết tất cả các vấn đề môi trường.

Kế hoạch bảo vệ môi trường là gì ?

Theo luật bảo vệ môi trường 2014, kế hoạch bảo vệ môi trường là tên gọi mới nhằm thay thế cho cam kết bảo vệ môi trường (theo luật môi trường 2005), được áp dụng kể từ ngày 01/01/2015.

– Đây là hồ sơ pháp lý ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp đối với cơ quan môi trường và là một quá trình phân tích, đánh giá và dự báo các ảnh hưởng đến môi trường của dự án trong giai đoạn thực hiện và hoạt động. Từ đó doanh nghiệp có thể đề xuất các giải pháp thích hợp để bảo vệ môi trường trong từng giai đoạn hoạt động cũng như thi công các công trình.

– Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường này chỉ cần làm 1 lần trước khi tiến hành triển khai dự án.

Lập kế hoạch bảo vệ môi trường - Hòa Bình Xanh
Lập kế hoạch bảo vệ môi trường – Hòa Bình Xanh

Vì sao phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường ?

Nhằm đáp ứng những vấn đề sau:

+ Thực hiện chính sách phát triển kinh tế – xã hội đi đôi với bảo vệ môi trường

+ Đánh giá, dự báo trước các tác động của dự án đến môi trường, từ đó có các biện pháp nhằm hạn chế – xử lý các tác động xấu đến môi trường, thực hiện công tác bảo vệ môi trường

+ Hợp thức hóa quá trình hoạt động của doanh nghiệp

 Đối tượng thực hiện phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

 • Dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐ-CP.
 • Chủ dự án, chủ cơ sở của đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định 18/2015/NĐ-CP phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 19 Nghị định 18/2015/NĐ-CP.
 • Trường hợp dự án, phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nằm trên địa bàn tư hai (02) tỉnh trở lên, việc đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường được thực hiện tại một trong các ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo đề nghị của chủ dự án, chủ cơ sở.
 • Tại Phụ lục IV Nghị định 18/2015/NĐ-CP có quy định các đối tượng không phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Căn cứ pháp lý liên quan

Căn cứ pháp lý quy định đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Các đối tượng nằm ngoài phụ lục 5.1 – Thông tư 27/2015/TT-BTNMT sẽ thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường cấp phòng

Các đối tường nằm trong phụ lục 5.1 – Thông tư 27/2015/TT-BTNMT sẽ thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường cấp sở

 • Nghị định 40/2019/NĐ-CP ban hành ngày 13/05/2019 có sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường.
Căn cứ pháp lý đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
Căn cứ pháp lý đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Giấy tờ pháp lý cần doanh nghiệp cung cấp để đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

 • Giấy đăng ký kinh doanh/ giấy phép đầu tư.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất (nếu có).
 • Báo cáo đầu tư/ Giải trình kinh tế kỹ thuật/ Báo cáo nghiên cứu khả thi.
 • Thỏa thuận địa điểm xây dựng.
 • Sơ đồ vị trí dự án.
 • Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải.
 • Trong một số trường hợp, hồ sơ có thể tăng hoặc giảm một số loại.

Cơ quan tiếp nhận, thẩm định

Theo Khoản 12, Điều 1, Nghị định 40/2019/ND-CP quy định:

  • Cơ quan chuyên môn Cấp tỉnh đối với các đôi tượng sau:

Các đối tượng quy định tại Phụ lục IV nghị định 40/2019/ND-CP

Các dự án quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 32 Luật bảo vệ môi trường 2014 như sau:

a) Dự án nằm trên địa bàn 02 huyện trở lên;

b) Dự án trên vùng biển có chất thải dựa vào địa bàn tỉnh xử lý;

  • Ủy ban nhân dân Cấp huyện xác nhận đăng lý đối với các đối tượng quy định tại Khoản 11, Điều 1, Nghị định 40/2019/ND-CP
  • Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế (nếu được ủy quyền)

Dịch vụ thực hiện hồ sơ môi trường tại Hòa Bình Xanh

Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Hòa Bình Xanh chuyên tư vấn và lập kế hoạch bảo vệ môi trường trọn gói cho Doanh nghiệp, Cơ sở sản xuất và các đơn vị sản xuất, kinh doanh.

Với đội ngũ kỹ sư, thạc sĩ quản lý môi trường, kỹ thuật môi trường, cử nhân luật,… chúng tôi có đầy đủ năng lực và kinh nghiệm lập các hồ sơ môi trường cho các dự án lớn nhỏ, các doanh nghiệp trên cả nước.

Hãy liên hệ hotline 0943.466.579 để nhận được sự tư vấn nhanh nhất

Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Hòa Bình Xanh chuyên cung cấp dịch vụ lập hồ sơ về môi trường trọn gói với chi phí thấp nhất, thời gian nhanh nhất. Giải quyết và tháo gỡ mọi rác rối đối với hồ sơ về môi trường cho doanh nghiệp.

Quý doanh nghiệp không còn bận tâm về hồ sơ môi trường, mà chỉ tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Công chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn và thực hiện các hồ sơ môi trường sau:

 • Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
 • Lập kế hoạch bảo vệ môi trường
 • Hồ sơ đăng ký sổ chủ nguồn thải
 • Báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ
 • Hồ sơ khai thác nước ngầm
 • Hồ sơ khai thác nước mặt
 • Báo cáo công tác bảo vệ môi trường

 

Nhận xét bài viết!