Báo cáo giám sát môi trường kho chứa hóa chất

kho chua hoa chat

1. kho chứa hóa chất nào phải lập báo cáo giám sát môi trường?

– Các dự án xây dựng kho chứa hóa chất đã có giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường, giấy phê duyệt đánh giá tác động môi trường phải lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ.

– Các kho chứa hóa chất đang hoạt động và thuộc đối tượng phải lập Báo cáo ĐTM (Điều 16, Nghị định số 18/2014/NĐ-CP) và Kế hoạch bảo vệ môi trường (Điều 33, Luật Bảo vệ môi trường 2014).

– Tùy theo quy mô hoạt động của cơ sở mà sẽ có tần suất lập báo cáo:

  • 3 tháng/1lần đối với các cơ sở thuộc danh sách phải di dời do ô nhiễm môi trường và các cơ sở được xác định gây ô nhiễm nhưng chưa hoàn thành khắc phục ô nhiễm.
  • 6 tháng/1lần đối với các cơ sở không thuộc hai đối tượng trên (hoặc theo yêu cầu từng địa phương).
kho chứa hóa chất
kho chứa hóa chất

2. Hồ sơ, giấy tờ cần thiết

– Giấy phép đầu tư/ Giấy đăng ký kinh doanh.

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất.

– Hóa đơn điện, nước 6 tháng

– Bản vẽ mặt bằng, thoát nước mưa, nước thải (nếu có)

– Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại (nếu có)

– Chứng từ thu gom chất thải nguy hại (nếu có)

– Hợp đồng thu gom và xử lý chất thải rắn sản xuất không nguy hại và chất thải rắn sinh hoạt (nếu có)

– Giấy phép xả thải, giấy phép khai thác nước dưới đất (nếu có).

3. Quy trình thực hiện

Quy trình lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ cho kho chứa hóa chất:

Quy trình lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ
Quy trình lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

4. Cơ quan tiếp nhận, thẩm định

Tùy theo từng quy mô và vị trí của dự án, cơ quan tiếp nhận, thẩm định là một trong các cơ quan:

– Sở Tài nguyên và Môi trường

– Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế

– Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Liên hệ công ty Hòa Bình Xanh

Nhận xét bài viết!