Công nghệ xử lý nước thải rỉ rác

Giới thiệu

Việt Nam hiện nay có khoảng 755 đô thị, tốc độ gia tăng dân số và quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng. Vấn đề đặt ra là môi trường sống đang bị suy giảm do không kiểm soát được các nguồn chất thải phát sinh. Xử lý rác thải đã và đang trở thành vấn đề nóng bỏng, đặc biệt là rác thải rắn sinh hoạt. Trong khi đó việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị chủ yếu là chôn lấp, tỉ lệ rác thải đem chôn lấp của các thành phố lớn như: Hà Nội, TP. HCM chiếm tới 80% – 90%. (xử lý nước thải rỉ rác)

Bãi chôn lấp rác thải - xử lý nước thải rỉ rác

Bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt

Trên địa bàn cả nước chỉ có khoảng 17/91 bãi chôn lấp được xem là hợp vệ sinh, vấn đề xử lý nước rỉ rác cũng là vấn đề đáng quan tâm.

Nước thải rỉ rác là nước loại nước thải được sinh ra trong quá trình chôn lấp rác thải, được hình thành do sự rò rỉ nước mưa thấm vào trong lòng bãi rác, do rác thải có chứa sẵn độ ẩm khi được chôn lấp. Do được sinh ra từ rác thải nên loại nước thải này chứa nhiều thành phần phức tạp, rất độc hạị, các chất ô nhiễm chủ yếu như nitơ, amoniac, sunfua, kim loại nặng, các vi trùng, vi khuẩn gây bệnh, BOD, COD nồng độ rất cao… các chất này thải ra môi trường sẽ gây ô nhiễm nghiêm trọng. Nếu thấm vào đất, sẽ gây ô nhiễm trầm trọng nguồn nước ngầm, nếu xả thải vào nguồn nước mặt nó sẽ hủy hoại môi trường thủy sinh ở khu vực đó. Vì vậy, rất cần thiết phải xử lý triệt để nước thải rỉ rác, trước khi thải ra môi trường …

Công ty môi trường Hòa Bình Xanh có nhiều năm kinh nghiệm xử lý nước thải rỉ rác, chúng tôi chuyên tư vấn, thiết kế, thi công và chuyển giao công nghệ hệ thống xử lý nước thải rỉ rác, công ty chúng tôi xin đưa ra thành phần, tính chất đặc trưng và đề xuất công nghệ phù hợp đối với xử lý nước thải rỉ rác cho quý khách hàng tham khảo và lựa chọn.

Đặc thù của nước thải rỉ rác

  • Thành phần, lưu lượng nước rỉ rác thay đổi, phụ thuộc vào: thành phần rác, tuổi bãi rác, chế độ vận hành của bãi rác, chiều sâu chôn rác, thời tiết, điều kiện thủy văn khu vực.
  • Chứa hầu hết các thành phân ô nhiễm với nồng độ cao (vượt quy chuẩn hàng trăm lần), gây độc cho môi trường và con người đặc biệt là BOD, COD, N-NH3 rất cao. Các muối vô cơ (Cl, SO42-, CO32-) cao, có nhiều kim loại, chất độc hại (Zn, Ni, Cr, Cu, Pb, Hg)

Thành phần, tính chất nước thải rỉ rác

Tính chất nước thải rỉ rác - xử lý nước thải rỉ rác

Thành phần tính chất nước thải rỉ rác

*Nhận xét: Nước thải rỉ rác chứa đa số thành phần chất ô nhiễm với nồng độ cao và khó phân hủy, do vậy cần kết hợp nhiều phương pháp xử lý như: xử lý cơ học, xử lý hóa lý, xử lý sinh học, xử lý oxy hóa nâng cao …

Hệ thống xử lý nước thải rỉ rác

Hệ thống xử lý nước thải rỉ rác

Đề xuất quy trình công nghệ xử lý nước thải rỉ rác (công nghệ tiêu biểu)

Công nghệ xử lý nước rỉ rác - xử lý nước thải rỉ rác

Công nghệ xử lý nước thải rỉ rác

Thuyết minh quy trình công nghệ xử lý nước thải chế biến thực phẩm

Nước thải rỉ rác từ bãi chôn lấp, nước thải rửa xe thu gom rác và nước thải sinh hoạt theo đường ống thu gom được dẫn về Hồ chứa nước rỉ rác, sau đó nước thải được bơm lên máy tách rác tinh nhằm tách thành phần rác, chất rắn có kích thước lớn, tránh ảnh hưởng đến các thiết bị xử lý, đảm bảo hệ thống xử lý nước thải được vận hành ổn định.

Nước thải sau khi qua máy tách rác tinh được dẫn đến bể trộn vôi để nâng pH. Trong bể trộn vôi có lắp đặt hệ thống khuấy trộn để tăng phản ứng giữa vôi và nước thải. Sau khi được nâng pH từ 9 -10 nước thải được dẫn sang bể điều hòa.

Bể điều hòa có tác dụng điều hòa tính chất và lưu lượng nước thải, là nơi dự trữ nước để bơm lên các công trình phía sau. Nước thải tiếp tục được bơm sang bể lắng cặn vôi để lắng thành phần cặn có trong nước thải do phản ứng nâng pH gây ra. Nước thải được dẫn vào hố bơm 1 để bơm lên tháp Stripping bậc 1, nước thải được bổ sung hóa chất NaOH trên đường ống để tăng thêm pH. Ở pH cao tháp Stripping có tác dụng khử Amoni do phản ứng NH3 <==> NH4+ không bền. Trong tháp Stripping có lắp đặt quạt thổi khí và vật liệu tiếp xúc để tăng diện tích tiếp xúc giữa không khí với nước thải, khí NH3 được thổi ra ngoài. Nước thải được thu gom tại hố bơm 2. Tương tự như quá trình khử Amonia ở tháp Stripping bậc 1, nước thải tiếp tục được khử Amonia ở tháp Stripping bậc 2, nhằm xử lý tối đa thành phần Amonia có trong nước thải.

Sau khi qua tháp Stripping bậc 2, nước thải được dẫn sang bể khử Canxi, hóa chất H2SO4 được châm vào bể khử Canxi để tạo kết tủa Ca+, giảm pH về trung tính. Đảm bảo quá trình xử lý sinh học phía sau.

Nước thải sau khi qua bể khử Canxi được dẫn sang bể thiếu khí Anoxic. Bể Anoxic kết hợp Aerotank được lựa chọn để xử lý tổng hợp: khử BOD, nitrat hóa, khử NH4+ và khử NO3- thành N2. Với việc lựa chọn bể bùn hoạt tính xử lý kết hợp đan xen giữa quá trình xử lý thiếu khí, hiếu khí sẽ tận dụng được lượng cacbon khi khử BOD, do đó không phải cấp thêm lượng cacbon từ ngoài vào khi cần khử NO3-, tiết kiệm được 50% lượng oxy khi nitrat hóa khử NH4+ do tận dụng được lượng oxy từ quá trình khử NO3-. Nước thải trong bể Aerotank được tuần hoàn liên tục lại bể Anoxic với lưu lượng từ 50% – 100% để thực hiện quá trình khử NO3- có trong nước thải.

Tại bể sinh học hiếu khí Aerotank, không khí được cấp vào nhờ 2 máy thổi khí hoạt động luân phiên 24/24h. Vi sinh trong bể Aerotank sẽ được bổ sung định kỳ mỗi tuần từ bùn tuần hoàn tại bể lắng. Các vi sinh vật này sẽ phân hủy các chất hữu cơ thành sản phẩm cuối cùng là CO2 và H2O là giảm nồng độ bẩn trong nước thải. Trong bể Aerotank còn lắp đặt vật liệu tiếp xúc nhằm tăng khả năng tiếp xúc giữa vi sinh vật với nước thải, đồng thời là môi trường có vi sinh vật dính bám và phát triển.

Sau quá trình xử lý sinh học, nước thải tràn qua bể lắng để lắng bùn trong nước thải. Trong bể lắng nước di chuyển trong ống trung tâm xuống đáy bể sau đó di chuyển ngược từ dưới lên trên chảy vào máng thu nước để tràn sang bể khử trùng. Phần bùn lắng xuống đáy bể một phần được tuần hoàn lại bể sinh học thiếu khí và thiếu khí để duy trì nồng độ bùn, phần bùn dư sẽ được bơm vào bể nén bùn. Nước thải được dẫn sang bể chứa trung gian.

Nước ở bể chứa trung gian được bơm vào bể xử lý hóa lý. Bể xử lý hóa lý gồm 3 ngăn tương ứng với 3 quá trình Keo tụ à Tạo bông à Lắng. Tại ngăn đầu của bể xử hóa lý đóng vai trò là ngăn keo tụ, hóa chất cho vào là dung dịch phèn FeCl3 (40%)và H2SO4 (12%). Ngăn tạo bông được bổ sung thêm hóa chất Polymer (0.1%) để tạo ra các bông cặn liên kết lại với nhau dễ lắng bởi trọng lực. Các bông cặn có kích thước to hơn và dễ lắng hơn trước khi chảy sang ngăn thứ 3 là ngăn lắng. Quá trình keo tụ, pH tối ưu từ 5,5 – 6. Bùn ở đáy bể lắng được dẫn về bể nén bùn.

Nước sau lắng sẽ được oxy hóa bằng Fenton 2 bậc là quá trình oxy hóa nâng cao, các hóa chất H2O2 và Fe2+ được châm vào bể. Đây là phương pháp hóa lý nhằm xử lý các hợp chất hữu cơ khó phân hủy sinh học,  mà các công trình xử lý sơ bộ và sinh học không thể xử lý được. Các chất hữu cơ khó phân hủy sẽ bị oxy hóa. pH tối ưu của quá trình này là 2.5 – 4.

Nước thải tiếp tục qua bể nâng pH đến khoảng 7 -8. Sữa vôi 5% được châm bổ sung vào bể trung gian trước khi lên bể lắng thứ cấp. Khi lên bể lắng thứ cấp thì NaClO 10% và Polyme 0.1%  được châm vào. Bùn tạo ra do oxy hóa bằng Fenton được lắng tại đây và xả ra bể chứa bùn.

Cuối cùng nước thải được bơm vào bồn lọc áp lực nhằm loại bỏ hàm lượng cặn còn sót lại mà quá trình lắng chưa thực hiện được, đảm bảo độ trong cần thiết trước khi đưa vào nguồn tiếp nhận

Nước thải sau xử lý đảm bảo quy chuẩn QCVN 25:2009/BTNMT, Cột AQCVN 40:2011/BTNMT, Cột A sẽ xả ra nguồn tiếp nhận. Quá trình lọc áp lực sẽ tạo ra cặn trong bồn lọc, sau một thời gian làm việc bồn lọc áp lực được rửa lọc nhằm tách phần cặn ra khỏi bề mặt vật liệu lọc, nước rửa lọc sẽ được dẫn vào bể điều hòa.

Bùn dư của bể lắng sinh học và các bùn rắn từ các quá trình lược rác bể nén bùn. Sau khi nén bùn được bơm trở lại bãi chôn lấp. (xử lý nước thải rỉ rác)

Trên đây là công nghệ xử lý nước thải rỉ rác thường được áp dụng. Tùy vào từng quy mô và cách vận hành bãi chôn lấp mà áp dụng công nghệ xử lý nước thải rỉ rác phù hợp.

Công nghệ xử lý nước thải rỉ rác trên có các ưu điểm

  • Hiệu suất xử lý các chỉ tiêu BOD, COD, Nitơ cao
  • Xử lý triệt để hàm lượng kim loại nặng có trong nước thải
  • Tận dụng bãi chôn lấp để không phải xử lý bùn
  • Đảm bảo chất lượng nước thải đầu ra
  • Có thể tái sử dụng nước thải sau xử lý cho mục đích tưới cây, tưới đường, rửa xe …

 

Công nghệ xử lý nước thải rỉ rác
5 (100%) 9 votes

Tags: , , , ,

Tin tức khác

Màng chống thấm HDPE khu vực Bắc Ninh

MÀNG CHỐNG THẤM HDPE KHU VỰC BẮC NINH   Màng chống thấm HDPE là gì: Màng chống thấm HDPE là tên viết tắt của Hight Density Polyethylene, màng chống thấm HDPE hay còn gọi là vải địa chất chống thấm chứa 97.5% nhựa nguyên sinh, 2.5% còn lại bao gồm chất ổn định nhiệt, cacbon đen, chất […]

Màng chống thấm HDPE khu vực Hưng Yên

MÀNG CHỐNG THẤM HDPE KHU VỰC HƯNG YÊN     Màng chống thấm HDPE là gì: Màng chống thấm HDPE là tên viết tắt của Hight Density Polyethylene, màng chống thấm HDPE hay còn gọi là vải địa chất chống thấm chứa 97.5% nhựa nguyên sinh, 2.5% còn lại bao gồm chất ổn định nhiệt, cacbon đen, […]

Màng chống thấm HDPE khu vực Vĩnh Long

MÀNG CHỐNG THẤM HDPE KHU VỰC VĨNH LONG   Màng chống thấm HDPE là gì: Màng chống thấm HDPE là tên viết tắt của Hight Density Polyethylene, màng chống thấm HDPE hay còn gọi là vải địa chất chống thấm chứa 97.5% nhựa nguyên sinh, 2.5% còn lại bao gồm chất ổn định nhiêt, cacbon đen, chất […]