Cấp thoát nước – Nguyễn Đinh Huấn

I. GIỚI THIỆU

Cấp Thoát Nước (NXB Đà Nẵng 2007) – Nguyễn Đinh Huấn có144 Trang

Giáo trình ” Cấp thoát nước ” gồm 7 chương với những nội dung như sau: những khái niệm cơ bản về hệ thống cấp nước và mạng lưới cấp nước, hệ thống cấp nước bên ngoài công trình, hệ thống cấp nước trong nhà, khái niệm chung về hệ thống thoát nước, hệ thống thoát nước trong nhà và thi công đường ống.

Cuốn sách này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

Cấp thoát nước - Nguyễn Đinh Huấn

Cấp thoát nước – Nguyễn Đinh Huấn

II. MỤC LỤC

Chương 1 : CÁC HỆ THỐNG VÀ SƠ ĐỒ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC
1. Định nghĩa hệ thống cấp nước
2. Các sơ đồ hệ thống cấp nước và chức năng từng công trình
3. Lựa chọn sơ đồ hệ thống cấp nước

CHƯƠNG 2 : CÁC TÀI LIỆU CƠ SỞ ĐỂ THIẾT KẾ HT CẤP NƯỚC
1. Nhu cầu và tiêu chuẩn dùng nước
2. Chế độ dùng nước – Hệ số không điều hoà
3. Công suất của hệ thống cấp nước và lưu lượng tính toán
4. Áp lực cần thiết của Hệ thống cấp nước
5. Liên hệ về mặt áp lực giữa các công trình trong HTCN

CHƯƠNG 3 : NGUỒN NƯỚC VÀ CÔNG TRÌNH THU NƯỚC
1. Nguồn nước cung cấp
2. Công trình thu nước ngầm
3. Công trình thu nước mặt

CHƯƠNG 4 : XỬ LÝ NƯỚC THIÊN NHIÊN
1. Tính chất nước thiên nhiên và các yêu cầu về chất lượng nước
2. Các phương pháp và các sơ đồ công nghệ làm sạch nước
3. Keo tụ và các công trình keo tụ
4. Lắng
5. Lọc
6. Khử trùng
7. Khử trùng sắt trong nước
8. Khử Mangan
9. Khử H2S bằng làm thoáng

CHƯƠNG 5 : MÁY BƠM – TRẠM BƠM BỂ CHỨA – ĐÀI NƯỚC
1. Máy bơm
2. Trạm bơm
3. Bể chứa
4. Đài nước

CHƯƠNG 6 : MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC
1. Sơ đồ và nguyên tắc vạch tuyến MLCN
2. Tính toán MLCN
3. Tính toán thuỷ lực mạng lưới cụt
4. Tính toán thuỷ lực mạng lưới vòng
5. Cấu tạo mạng lưới cấp nước

CHƯƠNG 7 : HỆ THỐNG CẤP NƯỚC TRONG NHÀ
1. Sơ đồ cấu tạo và các ký hiệu
2. Xác định áp lực ống nước ngoài phố
3. Cấu tạo chi tiết hệ thống cấp nước trong nhà
4. Thiết kế mạng lưới cấp nước trong nhà
5. Các công trình trong HTCNTN

CHƯƠNG 8 : HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC TRONG NHÀ
1. Khái niệm – Phân loại
2. Các bộ phận của hệ thống thoát nước trong nhà
3. Các thiết bị thu nước thải
4. Các loại Xi – phông
5. Cấu tạo mạng lưới thoát nước trong nhà
6. Tính toán mạng lưới thoát nước bên trong nhà

CHƯƠNG 9 : MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ
1. Phân loại nước thải
2. Các hệ thống thoát nước đô thị
3. Tài liệu cơ sở để thiết kế và nội dung thiết kế
4. Các sơ đồ mạng lưới thoát nước
5. Vạch tuyến mạng lưới thoát nước đô thị
6. Xác định lưu lượng tính toán
7. Tính toán thuỷ lực mạng lưới thoát nước
8. Các thông số thuỷ lực
9. Độ sâu chôn ống
10. Mặt cắt dọc tuyến và nguyên tắc cấu tạo mạng lưới thoát nước
11. Cấu tạo mạng lưới thoát nước
12. Hệ thống thoát nước mưa

Download

Cấp thoát nước – Nguyễn Đinh Huấn
5 (100%) 1 vote

Tags: ,

Tin tức khác