Những điều cần lưu ý tránh bị xử phạt hệ thống xử lý nước thải

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý TRÁNH BỊ XỬ PHẠT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Trong thời đại công nghiệp hóa hiện đại hóa như hiện nay, nước thải công nghiệp từ các thành phố gây ra sự ô nhiễm nặng nề đối với môi trường nước và ngày càng trở thành vấn đề cấp bách cho toàn xã hội. Hiện nay tại mỗi khu công nghiệp, khu chế xuất đều có hệ thống xử lý nước thải, phổ biến là bùn hoạt tính, lọc sinh học, kỵ khí,… tuy nhiên vẫn còn gặp nhiều hạn chế như chất lượng nước thải sau xử lý thường không đạt tiêu chuẩn, đặc biệt là các chỉ tiêu về COD, N, P,…

Bên cạnh đó, với xu hướng phát triển kinh tế xã hội của nước ta hiện nay, vấn đề đặt ra là phải tìm biện pháp xử lý nước ô nhiễm vừa đạt hiệu quả cao, vừa kinh tế và phù hợp nhu cầu của xã hội. Luật và các văn bản dưới luật ngày càng quy định chặt chẽ, rõ ràng và chi tiết hơn với mục tiêu xử phạt với những doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật trong công tác bảo vệ môi trường.

Do đó, đối với doanh nghiệp, họ cần phải hiểu rõ những quy định xả thải và các mức phạt đối với các hành vi này để có thể tự bảo vệ mình và ổn định hoạt động sản xuất, phòng ngừa các nguy cơ vi phạm để tránh bị phạt tiền và làm giảm sút uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp.

Hòa Bình Xanh là đơn vị có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường chuyên về các dịch vụ xử lý nước thải. Trong quá tình hoạt động chúng tôi đã hợp tác và hỗ trợ cho rất nhiều doanh nghiệp trong việc tư vấn, thiết kế, xây dựng, vận hành và bảo trì hệ thống xử lý nước thải trong các lĩnh vực sản xuất (dệt nhuộm, xi mạ, sản xuất sơn, chế biến thủy sản, … và sinh hoạt.

Với những kinh nghiệm thực tế trên, chúng tôi đã đúc kết một số điều cần lưu ý đối với những hệ thống xử lý nước thải tránh bị xử phạt hành vi vi phạm pháp luật trong công tác bảo vệ môi trường. Hãy cùng Hòa Bình Xanh tham khảo bài viết sau nhé!

1. Nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải

Ghi chép nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải
Ghi chép nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải

Tại khoản 4 Điều 48 Nghị định 08/2022/NĐ-CP có quy định yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp. Theo đó, việc vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung phải có nhật ký vận hành ghi chép đầy đủ các nội dung:

 • Lưu lượng (đầu vào, đầu ra).
 • Các thông số đặc trưng của nước thải đầu vào và đầu ra (nếu có).
 • Lượng điện tiêu thụ.
 • Loại và lượng hóa chất sử dụng, bùn thải phát sinh.
 • Nhật ký vận hành viết bằng tiếng Việt và lưu giữ tối thiểu 02 năm.

Khoản 3 điều 15 của nghị định 45/2022/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi không có nhật ký vận hành nhà máy xử lý nước thải tập trung.

Theo quy định trên, hiên nay các doanh nghiệp cần cập nhật và nghiêm túc thực hiện việc ghi chép nhật ký vận hành theo đúng pháp luật  tránh bị kiểm tra và xử phạt.

2. Hệ thống thu gom, xử lý nước thải

Theo điều 86 luật bảo vệ môi trường 2020 về thu gom, xử lý nước thải quy định các đô thị, khu dân cư tập trung mới; cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp phải có hệ thống thu gom, xử lý nước thải riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa, trừ trường hợp đặc thù do Chính phủ quy định.

Khoản 3 điều 15 của nghị định 45/2022/NĐ-CP phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với hành vi không có hệ thống thu gom, thoát nước mưa riêng biệt với hệ thống thu gom, thoát nước thải theo quy định.

Hệ thống thu gom, thoát nước mưa trong xử lý nước thải
Hệ thống thu gom, thoát nước mưa trong xử lý nước thải

Như vậy, tại các cụm công nghiệp hiện nay, hệ thống xử lý nước thải bắt buộc phải xây dựng hệ thống thu gom, thoát nước mưa riêng biệt với hệ thống thu gom nước thải. Đây là một trong những quy định mới trong luật bảo vệ môi trường 2020 mà các doanh nghiệp chủ đầu tư cần lưu ý cập nhật để tránh bị xử phạt hành chính.

3. Lắp đặt thiết bị, hệ thống quan trắc nước (khí) thải tự động, liên tục

Căn cứ theo điều 111 của luật BVMT 2020, đối tượng thực hiện quan trắc nước thải tự động, liên tục bao gồm:

 • Khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cụm công nghiệp có xả thải ra môi trường.
 • Dự án đầu tư, cơ sở thuộc loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm với lưu lượng xả thải trung bình trở lên.
 • Dự án đầu tư, cơ sở không thuộc loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm với lưu lượng xả thải lớn.

Tại điều 97 của nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định chậm nhất đến ngày 31/12/2024 thì các dự án, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp phải lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động.

Như vậy theo quy định trên thì các doanh nghiệp chủ đầu tư cần cập nhật xem xét dự án của mình có nằm trong nhóm các đối tượng cần lắp đặt hệ thống quan trắc tự động hay không, tiến hành đầu tư lắp đặt theo đúng quy định tránh trường hợp thanh tra và xử phạt ảnh hưởng đến tiến độ và hình ảnh của dự án.

4. Hành vi pha loãng nước thải sau xử lý

Khoản 6 điều 15 của nghị định 45/2022/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với hành vi:

 • Cố tình xây lắp, lắp đặt đường ống, điểm xả nước thải ra ngoài môi trường không có biển báo, ký hiệu rõ ràng, ở vị trí không thể thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát, giám sát theo quy định.
 • Pha loãng nước thải, khí thải sau xử lý trước khi xả ra ngoài môi trường nhằm đạt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải.
 • Không di dời cơ sở để bảo đảm khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư theo lộ trình do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.
 • Không hạn chế, tạm dừng hoặc điều chỉnh thời gian hoạt động của cơ sở sản xuất có lưu lượng xả bụi, khí thải lưu lượng lớn ra môi trường và thuộc loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường theo chỉ đạo thực hiện các biện pháp khẩn cấp của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp chất lượng môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Căn cứ theo quy định trên thì hành vi pha loãng nước thải sau xử lý trước khi xả thải ra ngoài môi trường nhằm đạt quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước xả thải là hành vi vi phạm pháp luật. Các doanh nghiệp, chủ đầu tư cần cập nhật quy định mới để tránh trường hợp bị thanh tra và xử phạt.

5. Xả thải vượt chuẩn

Xả thải nước thải vượt chuẩn ra ngoài môi trường
Xả thải nước thải vượt chuẩn ra ngoài môi trường

Căn cứ theo nghị định 45/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, các hành vi xả thải nước thải vượt chuẩn ra môi trường sẽ bị xử phạt như sau:

Điều 18: Vi phạm các quy định về xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường

 1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 1,1 lần (tương đương mức vượt quy chuẩn kỹ thuật là 10%).
 2. Hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần hoặc xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 1,1 lần trong trường hợp tái phạm, vi phạm nhiều lần bị xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 300.000.000 đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ nhỏ hơn 05 m³/ngày (24 giờ) đến 5.000 m³/ngày (24 giờ) trở lên.

 1. Hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến dưới 03 lần bị xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 700.000.000 đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ nhỏ hơn 05 m³/ngày (24 giờ) đến 5.000 m³/ngày (24 giờ) trở lên.

 1. Hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 03 lần đến dưới 05 lần bị xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 750.000.000 đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ nhỏ hơn 05 m³/ngày (24 giờ) đến 5.000 m³/ngày (24 giờ) trở lên.

 1. Hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 05 lần đến dưới 10 lần bị xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 850.000.000 đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ nhỏ hơn 05 m³/ngày (24 giờ) đến 5.000 m³/ngày (24 giờ) trở lên.

 1. Hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên bị xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 950.000.000 đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ nhỏ hơn 05 m³/ngày (24 giờ) đến 5.000 m³/ngày (24 giờ) trở lên

Điều 19: Xả nước thải có chứa các thông số môi trường nguy hại vào môi trường hoặc xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải có pH nằm ngoài ngưỡng quy chuẩn kỹ thuật

 1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 1,1 lần (tương đương mức vượt quy chuẩn kỹ thuật là 10%).
 2. Hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần hoặc xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 1,1 lần trong trường hợp tái phạm, vi phạm nhiều lần bị xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 4000.000.000 đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ nhỏ hơn 05 m³/ngày (24 giờ) đến 5.000 m³/ngày (24 giờ) trở lên.

 1. Hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến dưới 02 lần bị xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 750.000.000 đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ nhỏ hơn 05 m³/ngày (24 giờ) đến 5.000 m³/ngày (24 giờ) trở lên.

 1. Hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 02 lần đến dưới 03 lần bị xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 850.000.000 đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ nhỏ hơn 05 m³/ngày (24 giờ) đến 5.000 m³/ngày (24 giờ) trở lên.

 1. Hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 03 lần đến dưới 05 lần bị xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 950.000.000 đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ nhỏ hơn 05 m³/ngày (24 giờ) đến 5.000 m³/ngày (24 giờ) trở lên.

 1. Hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 05 lần trở lên, trừ các trường hợp hành vi tội phạm về môi trường bị xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 220.000.000 đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ nhỏ hơn 05 m³/ngày (24 giờ) đến 400 m3/ngày (24 giờ) trở lên, trừ các trường hợp hành vi tội phạm về môi trường.

 1. Hành vi xả nước thải có chứa 01 trong 03 loại vi khuẩn (Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae) theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế hoặc xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải có độ pH từ 4 đến dưới cận dưới của quy chuẩn kỹ thuật cho phép hoặc từ trên cận trên của quy chuẩn kỹ thuật cho phép đến dưới 10,5 bị xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 850.000.000 đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ nhỏ hơn 05 m³/ngày (24 giờ) đến 5.000 m³/ngày (24 giờ) trở lên.

 1. Hành vi xả nước thải có chứa từ 02 loại vi khuẩn (Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae) trở lên theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế hoặc xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải có độ pH từ 02 đến dưới 04 hoặc từ 10,5 đến dưới 12,5 bị xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 950.000.000 đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ nhỏ hơn 05 m³/ngày (24 giờ) đến 5.000 m³/ngày (24 giờ) trở lên.

 1. Hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải có độ pH từ 0 đến dưới 2 hoặc từ 12,5 đến 14, trừ các trường hợp hành vi tội phạm về môi trường bị xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ nhỏ hơn 05 m³/ngày (24 giờ) đến 5.000 m³/ngày (24 giờ) trở lên, trừ các trường hợp hành vi tội phạm về môi trường.

 1. Phạt tiền từ 950.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng đối với hành vi xả nước thải có chứa chất phóng xạ gây nhiễm xạ môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép, trừ các trường hợp hành vi tội phạm về môi trường.

Như vậy, hành vi xả nước thải vượt chuẩn ra môi trường là hành vi vi phạm pháp luật và được quy định xử phạt khá nặng. Do đó, các doanh nghiệp và chủ đầu tư cần đảm bảo vận hành hệ thống xử lý nước thải đúng kỹ thuật, nghiêm túc theo dõi liên tục chất lượng nước thải đầu ra.

Trên đây là tổng hợp những điều cần lưu ý tránh bị xử phạt khi vận hành các hệ thống xử lý nước thải mà Hòa Bình Xanh cập nhật cho quý doanh nghiệp dễ dàng tìm hiểu và tham khảo.

Dịch vụ vận hành xử lý nước thải mới nhất tại – Công ty TNHH Công nghệ môi trường Hòa Bình Xanh

Bạn đang muốn lựa chọn đơn vị xử lý nước thải? Bạn đang muốn tìm kiếm một nhà thầu chuyên nghiệp và uy tín? Đừng lo ngại, Hòa Bình Xanh sẽ giúp bạn tận tình với những dịch vụ chuyên nghiệp.

Quý doanh nghiệp hãy liên hệ tới Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Hòa Bình Xanh. Công ty chúng tôi với đội ngũ thạc sĩ, kỹ sư giàu kinh nghiệm đã đầu tư nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng các công nghệ xử lý và tìm các phương án xử lý chất lượng tốt nhất, chi phí hợp lý và thời gian nhanh nhất.

 • Với phương châm: “Uy tín, chất lượng là hàng đầu” Hòa Bình Xanh mang đến cho quý khách hàng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, đáp ứng nhu cầu cần thiết của quý khách.
 • Quý khách hàng có công trình, dự án cần tư vấn, hãy gọi ngay qua hotline 0943.466.579 để nhận được sự hỗ trợ nhanh nhất và tận tình nhất.

Nhận xét bài viết!