Lập đề án khai thác, thăm dò nguồn nước dưới đất

khai thac nuoc duoi dat

thăm dò nguồn nước dưới đất
thăm dò nguồn nước dưới đất

1. Đối tượng thực hiện khai thác, thăm dò nguồn nước dưới đất?

Là các cá nhân, tổ chức có các hoạt động liên quan đến việc thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất:

– Khu vực có mực nước dưới đất đã bị thấp hơn mực nước hạ thấp cho phép do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW quy định; khu vực có mực nước dưới đất bị suy giảm ba năm liên tục

– Khu vực bị sụt lún đất, biến dạng công trình do khai thác nước dưới đất gây ra; khu vực nằm trong vùng có đá vôi, hoặc vùng có cấu trúc nền đất yếu;

– Khu vực bị xâm nhập mặn do khai thác nước dưới đất gây ra; khu vực có các tầng chứa nước mặn, nước nhạt nằm đan xen với nhau hoặc khu vực liền kề với các vùng mà nước bị mặn, lợ;

– Khu vực đã bị ô nhiễm hoặc gia tăng ô nhiễm do khai thác nước dưới đất gây ra; khu vực trong phạm vi khoảng cách một km tới các bãi rác thải tập trung, bãi chôn lấp chất thải, nghĩa trang

– Khu đô thị, khu dân cư tập trung ở nông thôn, khu chế xuất, khu công nghiệp đã được đấu nối với hệ thống cấp nước tập trung và bảo đảm cung cấp nước ổn định về số lượng và chất lượng.

2. Quy trình thực hiện lập đề án khai thác, thăm dò nguồn nước dưới đất

1 Khảo sát, thu thập số liệu về địa hình, địa mạo, điều kiện khí hậu thủy văn, kinh tế xã hội của khu vực ảnh hưởng đến khai thác nước dưới đất.
2 Xác định thông số về các đặc điểm địa chất – địa chất thủy văn khu vực ảnh hưởng đến khai thác nước dưới đất.
3 Xác định cấu trúc giếng và trữ lượng nước khai thác.
4 Thu mẫu nước giếng và phân tích tại phòng thí nghiệm
5 Lập bản đồ khu vực và vị trí công trình tỉ lệ 1/50.000 đến 1/25.000 theo hệ tọa độ VN 2000.
6 Tính toán dự báo mực nước hạ thấp.
7 Tính toán giá thành vận hành và hiệu quả kinh tế.
8 Lập thiết đồ giếng khoan khai thác nước.
9 Lập đề án và trình nộp cơ quan chức năng
10 Đăng ký khai thác nước dưới đất do UBND cấp huyện hoặc tỉnh xác nhận

3. Hồ sơ, giấy tờ cần thiết

– Thông tin và văn bản pháp lý liên quan đến công ty

– Bản đồ vị trí khu vực thăm dò nguồn nước dưới đất, hiện trạng vị trí

– Báo cáo ĐTM đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (nếu có)

– Bản sao công chứng giấy tờ chứng nhận về quyền sử dụng đất tại nơi đặt công trình xả nước thải. Hoặc văn bản thỏa thuận cho sử dụng đất, quyền sử dụng đất được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Liên hệ công ty Hòa Bình Xanh

Nhận xét bài viết!