KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN Ở HAI HUYỆN

KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN Ở HAI HUYỆN

Các dự án sản xuất kinh doanh theo quy định phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường nhưng dự án nằm ở hai huyện khác nhau, vậy dự án sẽ thuộc thẩm quyền của cơ quan nào theo luật?

Bạn đang muốn thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường dự án ở hai huyện ? Bạn đang muốn tìm kiếm một nhà thầu chuyên nghiệp và uy tín ?

Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Hòa Bình Xanh chuyên cung cấp dịch vụ lập kế hoạch bảo vệ môi trường trọn gói với chi phí thấp nhất, thời gian nhanh nhất. Giải quyết và tháo gỡ mọi rác rối đối với hồ sơ về môi trường cho doanh nghiệp. Quý doanh nghiệp không còn bận tâm về hồ sơ môi trường, mà chỉ tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Với đội ngũ kỹ sư, thạc sĩ quản lý môi trường, kỹ thuật môi trường, cử nhân luật,… chúng tôi có đầy đủ năng lực và kinh nghiệm lập các hồ sơ môi trường cho các dự án lớn nhỏ, các doanh nghiệp trên cả nước.

Tính đến nay, Hòa Bình Xanh đã thực hiện hàng ngàn hồ sơ môi trường lớn nhỏ trên phạm vi cả nước với hàng trăm khách hàng, đối tác tầm cỡ. Chúng tôi tự tin hỗ trợ Quý doanh nghiệp giải quyết tất cả các vấn đề môi trường.

Hãy liên hệ ngay qua hotline 0943 466 579 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí

I. KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DOANH NGHIỆP

I.1 Kế hoạch bảo vệ môi trường là gì?

Kế hoạch bảo vệ môi trường là một hồ sơ quan trọng của doanh nghiệp trước khi đi vào hoạt động, nhằm để khai báo mô tả quy trình hoạt động kinh doanh, sản xuất sẽ gây ra những tác động gì đến môi trường, qua đó có những nhận định đánh giá cũng như các giải pháp hạn chế tối đa mức ô nhiễm môi trường, thông qua việc doanh nghiệp của bạn phải cam kết thực hiện như xử lý nước thải, khí thải, chất thải…..

Kế hoạch bảo vệ môi trường là một hồ sơ pháp lý ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp đối với cơ quan môi trường là một quá trình phân tích, đánh giá và dự báo các ảnh hưởng đến môi trường của dự án trong giai đoạn thực hiện và hoạt động của dự án.

Từ đó đề xuất các giải pháp thích hợp để bảo vệ môi trường trong từng giai đoạn hoạt động cũng như thi công các công trình.

KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN Ở HAI HUYỆN
Kế hoạch bảo vệ dự án ở hai huyện

I.1 Tại sao phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường?

 • Thực hiện chính sách phát triển kinh tế – xã hội đi đôi với bảo vệ môi trường.
 • Đánh giá, dự báo trước các tác động của dự án đến môi trường, từ đó có các biện pháp nhằm hạn chế – xử lý các tác động xấu đến môi trường, thực hiện công tác bảo vệ môi trường
 • Hợp thức hóa quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN Ở HAI HUYỆN

Các đối tượng nằm ngoài phụ lục 5.1 – Thông tư 27/2015/TT-BTNMT sẽ thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường cấp phòng

Các đối tường nằm trong phụ lục 5.1 – Thông tư 27/2015/TT-BTNMT sẽ thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường cấp sở

Nghị định 40/2019/NĐ-CP ban hành ngày 13/05/2019 có sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường có quy định

Trách nhiệm tổ chức thực hiện việc xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường được quy định như sau:

– Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường thuộc uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường của những dự án nằm trên địa bàn 02 huyện trở lên.

Lập kế hoạch bảo vệ môi trường dự án ở hai huyện
Lập kế hoạch bảo vệ môi trường dự án ở hai huyện

III. QUY TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

III.1 Các bước thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường như sau:

Các bước thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường như sau:

III.2

Cơ quan tiếp nhận kế hoạch bảo vệ môi trường

Cơ quan tiếp nhận kế hoạch bảo vệ môi trường

 • Sở Tài nguyên và Môi trường nếu dự án nằm trong phụ lục 5.1 – Thông tư 27/2015/TT-BTNMT
 • Phòng Tài nguyên và Môi trường nếu dự án không nằm phụ lục 5.1 – Thông tư 27/2015/TT-BTNMT
 • Ban quản lý các khu công nghiệp nếu dự án nằm trong các KCN

 

III.3 Giấy tờ pháp lý cần thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường dự án ở hai huyện

 • Thỏa thuận địa điểm / Giấy chứng nhận đầu tư / Chủ trường đầu tư
 • Giấy phép kinh doanh
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Bản vẽ mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, thoát nước thải

IV.CÁC BƯỚC LÀM VIỆC VỚI HÒA BÌNH XANH

IV.1 Quy trình làm việc với Hòa Bình Xanh

Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Hòa Bình Xanh chuyên tư vấn và lập các hồ sơ môi trường cho Doanh nghiệp, Cơ sở sản xuất và các đơn vị sản xuất, kinh doanh. Với đội ngũ kỹ sư, thạc sĩ quản lý môi trường, kỹ thuật môi trường, cử nhân luật,… chúng tôi có đầy đủ năng lực và kinh nghiệm lập các hồ sơ môi trường cho các dự án lớn nhỏ, các doanh nghiệp trên cả nước.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline 0943 466 579

 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí

Quy trình làm việc với Hòa Bình Xanh
Quy trình làm việc với Hòa Bình Xanh

4.2 Dịch vụ thực hiện hồ sơ môi trường khác tại Hòa Bình Xanh

Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Hòa Bình Xanh chuyên cung cấp dịch vụ lập hồ sơ về môi trường trọn gói với chi phí thấp nhất, thời gian nhanh nhất. Giải quyết và tháo gỡ mọi rác rối đối với hồ sơ về môi trường cho doanh nghiệp. Quý doanh nghiệp không còn bận tâm về hồ sơ môi trường, mà chỉ tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Công chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn và thực hiện các hồ sơ môi trường sau:

 • Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
 • Kế hoạch bảo vệ môi trường
 • Hồ sơ đăng ký sổ chủ nguồn thải
 • Báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ
 • Hồ sơ khai thác nước ngầm
 • Hồ sơ khai thác nước mặt
 • Báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua Hotline 0943 466 579 để nhận được sự hỗ trợ nhanh nhất

Công ty Hòa Bình Xanh
Công ty Hòa Bình Xanh

Nhận xét bài viết!