Kế hoạch bảo vệ môi trường cơ sở sản xuất giày dép

cơ sở sản xuất giày dép

Ô nhiễm môi trường từ hoạt động cơ sở sản xuất giày dép

Nguồn ô nhiễm chủ yếu trong sản xuất giày là các hơi dung môi hữu cơ như: toluene, xylene, axeton, butylaxetat, xăng công nghiệp, các khí lò hơi, các hợp chất hữu cơ chứa clo. Ngoài ra còn có bụi hữu cơ, vô cơ, tiếng ồn, nhiệt dư, chất thải rắn. Trong đó:

– Chất thải rắn khoảng 25% khối lượng da bị loại bỏ, gây mùi khó chịu.

– Không khí bị ô nhiễm bởi khí thải và mùi da.

– Nước thải cũng có mùi khó chịu, chứa hàm lượng BOD, COD, chất rắn lơ lửng,…

Từ những lý do trên, việc lập kế hoạch bảo vệ môi trường cơ sở sản xuất giày dép là rất quan trọng. Ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp và cộng đồng, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước nhằm đảm bảo tương lai phát triển bền vững.

cơ sở sản xuất giày dép
cơ sở sản xuất giày dép
  1. Đối tượng lập kế hoạch bảo vệ môi trường

Theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP, đối với các dự án xây dựng cơ sở sản xuất giày dép có công suất dưới 1.000.000 đôi/năm phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường.

  1. Luật quy định lập kế hoạch bảo vệ môi trường

– Căn cứ Luật bảo vệ môi trường năm 2014

– Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ

– Thông tư 27/2015/TT-BTNMT

  1. Hồ sơ, giấy tờ cần thiết lập kế hoạch bảo vệ môi trường cho cơ sở sản xuất giày dép

– Giấy đăng ký kinh doanh/ giấy phép đầu tư

– Địa điểm dự án cơ sở sản xuất giày dép hoạt động

– Báo cáo đầu tư/ giải trình kinh tế kỹ thuật/ Báo cáo nghiên cứu khả thi

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất

– Sơ đồ vị trí dự án cơ sở sản xuất giày dép

Trong một số trường hợp, hồ sơ có thể tăng hoặc giảm một số loại.

  1. Cơ quan tiếp nhận, thẩm định kế hoạch bảo vệ môi trường

Tại điều 32 Luật bảo vệ môi trường năm 2014 quy định:

điều 32 Luật bảo vệ môi trường năm 2014
điều 32 Luật bảo vệ môi trường năm 2014
  1. Thời điểm đăng ký, xác nhận

Theo quy định tại Điều 29 của Luật bảo vệ môi trường năm 2014, chủ dự án phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường gửi cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 32 của Luật này xem xét, xác nhận trước khi triển khai dự án.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được kế hoạch bảo vệ môi trường, cơ quan có thẩm quyền xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, trường hợp không xác nhận, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Liên hệ công ty Hòa Bình Xanh

Nhận xét bài viết!