Đề án BVMT đơn giản cơ sở chế biến nông sản

co so che bien nong san

Xuất phát từ nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm nông sản mà các cơ sở chế biến nông sản được hình thành nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước cũng như xuất khẩu sang các nước khác.

Tuy nhiên trong quá trình hoạt động của cơ sở chế biến nông sản sẽ phát sinh nhiều tác nhân gây ô nhiễm đến môi trường xung quanh, nếu không có sự quan tâm đúng mức dành cho dự án thì sẽ gây ra nhiều hệ quả đến môi trường.

cơ sở chế biến nông sản
cơ sở chế biến nông sản
  1. Căn cứ pháp lý về việc lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Luật bảo vệ môi trường năm 2014.

Nghị định 18/2015/NĐ-CP: (khoản 2, Điều 22).

Thông tư 26/2015/TT-BTNMT

  1. Trường hợp nào phải lập đề án BVMT đơn giản cho cơ sở chế biến nông sản?

Theo Nghị định 18/2015/NĐ – CP ngày 14/02/2015 quy định đối với cơ sở chế biến nông sản có công suất dưới 10.000 tấn sản phẩm/năm sẽ lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản khi cơ sở đã đi vào hoạt động, vận hành chính thức nhưng không có một trong các giấy tờ sau:

–  Giấy xác nhận đăng ký cam kết BVMT

–  Giấy đạt tiêu chuẩn môi trường

–    Giấy xác nhận đăng ký đề án BVMT.

  1. Các bước tiến hành lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản:

– Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng hoạt động, hiện trạng môi trường xung quanh cơ sở chế biến nông sản

– Điều kiện tự nhiên, KT-XH liên quan đến hoạt động cơ sở chế biến nông sản

– Xác định các tác nhân gây ô nhiễm của cơ sở chế biến nông sản như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn

– Thu mẫu nước thải, mẫu không khí tại nguồn thải và khí xung quanh khu vực sản xuất, sau đó phân tích tại phòng thí nghiệm.

– Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm cơ sở chế biến nông sản đến các yếu tố tài nguyên và môi trường.

– Liệt kê và đánh giá các giải pháp tổng thể, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường được thực hiện tại cơ sở chế biến nông sản

– Đề xuất phương án xử lý nước thải, xử lý khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của cơ sở chế biến nông sản

– Xây dựng chương trình giám sát môi trường cơ sở chế biến nông sản

– Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt đề án BVMT chi tiết

– Trình nộp cơ quan có chức năng thẩm định và Quyết định phê duyệt.

  1. Cơ quan tiếp nhận, thẩm định đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Điều 12 Thông tư 26/2015/TT – BTNMT quy định, tùy theo quy mô và vị trí dự án, cơ quan tiếp nhận, thẩm định là:

– Phòng Tài nguyên và Môi trường

– Ban quản lý khu công nghiệp

Liên hệ công ty Hòa Bình Xanh

Nhận xét bài viết!