Báo cáo giám sát môi trường định kỳ kho lạnh

kho lạnh
  1. Tại sao kho chứa đông lạnh phải lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ?

Kho lạnh là nơi chứa những nguy cơ ô nhiễm tiềm ẩn:

– Nước thải: Nước thải chủ yếu phát sinh từ quá trình sinh hoạt của nhân viên và nước rò rỉ từ các thiết bị làm lạnh.

– Khí thải, bụi:

+ Khí thải phát sinh từ hoạt động máy phát điện đốt bằng dầu DO, xe chuyên chở, xe vận tải chở hàng hóa thiết bị phát sinh lượng khí thải chứa các chất ô nhiễm như: bụi, NOx, SOx, CO…

+ Bụi phát sinh từ quá trình chuyển hàng hóa vào kho, quá trình xuất hàng.

– Chất thải rắn: phát sinh từ quá trình sinh hoạt và sản xuất gồm pallet gỗ, dây buộc, giấy vụn, bao bì, vải vụn, bao nylon,…

kho lạnh
kho lạnh
  1. Đối tượng – tần suất lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

– Các kho lạnh đang hoạt động và thuộc đối tượng phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (theo Điều 16, Nghị định số 18/2015/NĐ-CP) và Kế hoạch bảo vệ môi trường (theo Điều 33, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014).

– Các dự án xây dựng kho lạnh đã có giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường, giấy phê duyệt đánh giá tác động môi trường phải lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ, giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường.

– Tùy theo quy mô hoạt động của cơ sở mà báo cáo giám sát môi trường sẽ có tần suất lập báo cáo giám sát môi trường khác nhau:

  • 3 tháng/1lần đối với các cơ sở kho lạnh thuộc danh sách phải di dời do ô nhiễm môi trường và các cơ sở được xác định gây ô nhiễm môi trường nhưng chưa hoàn thành việc khắc phục ô nhiễm.
  • 6 tháng/1lần đối với các cơ sở kho lạnh không thuộc hai đối tượng trên (hoặc theo yêu cầu từng địa phương).
  1. Hồ sơ, giấy tờ cần thiết

– Giấy phép đầu tư/ Giấy đăng ký kinh doanh

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất.

– Bản vẽ mặt bằng, thoát nước mưa, nước thải

– Hóa đơn điện, nước 6 tháng

– Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại (nếu có)

– Hợp đồng thu gom và xử lý chất thải nguy hại, chất thải rắn sản xuất không nguy hại và chất thải rắn sinh hoạt (nếu có)

– Chứng từ thu gom chất thải nguy hại (nếu có)

– Giấy phép xả thải, giấy phép khai thác nước dưới đất (nếu có).

  1. Quy trình thực hiện hồ sơ báo cáo giám sát kho lạnh

Quy trình lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ cho kho lạnh
Quy trình lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ cho kho lạnh
  1. Cơ quan tiếp nhận, thẩm định

Cơ quan tiếp nhận, thẩm định tùy theo quy mô và vị trí dự án, là một trong các cơ quan sau:

– Sở Tài nguyên và Môi trường

– Phòng Tài nguyên và Môi trường.

– Ban quản lý Khu công nghiệp. Ban quản lý Khu kinh tế

Liên hệ công ty Hòa Bình Xanh

Nhận xét bài viết!