04 HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI AN TOÀN

04 HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI HIỆU QUẢ

04 HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI AN TOÀN

Nước thải là một vấn đề nghiêm trọng đối với môi trường và sức khỏe con người. Việc xử lý nước thải không chỉ giúp giảm ô nhiễm nước, mà còn tạo ra nguồn nước tái sử dụng, bùn vi sinh có giá trị và năng lượng tái tạo. Trong bài viết này, Hoà Bình Xanh sẽ giới thiệu cho bạn 04 hệ thống xử lý nước thải hiệu quả nhất hiện nay.

 1. Hệ thống xử lý nước thải bằng công nghệ sinh học

Hệ thống xử lý nước thải bằng công nghệ sinh học là một trong những hệ thống phổ biến nhất, vì nó có khả năng loại bỏ các chất hữu cơ, vi sinh vật và một số chất hóa học có trong nước thải. Công nghệ sinh học dựa trên sự hoạt động của các vi sinh vật, chủ yếu là các vi sinh vật hiếu khí và kỵ khí, để phân hủy các chất ô nhiễm trong nước thải. Các hệ thống xử lý nước thải bằng công nghệ sinh học thường bao gồm các bước sau:

– Xử lý cơ học: Là bước đầu tiên để loại bỏ các chất rắn lớn, dầu mỡ, rác thải và các chất lơ lửng khác có trong nước thải bằng các thiết bị như rổ lọc, bể tách dầu, bể lắng và bể tuyển nổi.

– Xử lý sinh học: Là bước chính để loại bỏ các chất hữu cơ và vi sinh vật có trong nước thải bằng cách sử dụng các bể sinh học, như bể kỵ khí, bể hiếu khí, bể thiếu khí, bể anoxic, bể MBR, bể SBR và bể UASB.

Trong các bể sinh học, các vi sinh vật sẽ sử dụng các chất hữu cơ làm thức ăn và oxy hóa chúng thành các sản phẩm như CO2, H2O, NH3 và bùn vi sinh. Các vi sinh vật cũng có thể loại bỏ các chất hóa học như nitơ, photpho và một số kim loại nặng bằng cách sử dụng các quá trình sinh học như nitrification, denitrification và phosphorus removal.

– Xử lý bùn: Là bước cuối cùng để xử lý và ổn định bùn vi sinh được sinh ra từ các bước trên. Bùn vi sinh có thể được xử lý bằng các phương pháp như lắng, ép, sấy, ủ, đốt và khử khí. Bùn vi sinh sau khi xử lý có thể được tái sử dụng làm phân bón, nhiên liệu hoặc xây dựng.

Hệ thống xử lý nước thải bằng công nghệ sinh học
Hệ thống xử lý nước thải bằng công nghệ sinh học

Hệ thống xử lý nước thải bằng công nghệ sinh học có nhiều ưu điểm, như:

– Hiệu suất xử lý cao, có thể loại bỏ hơn 90% các chất hữu cơ và vi sinh vật có trong nước thải.

– Chi phí đầu tư và vận hành thấp, không cần sử dụng nhiều hóa chất và năng lượng.

– Tạo ra bùn vi sinh có giá trị, có thể tái sử dụng làm phân bón, nhiên liệu hoặc xây dựng.

– Tạo ra khí sinh học, có thể tái sử dụng làm năng lượng tái tạo.

Tuy nhiên, hệ thống xử lý nước thải bằng công nghệ sinh học cũng có một số nhược điểm, như:

– Cần diện tích đất lớn để xây dựng các bể sinh học và bể xử lý bùn.

– Có thể gây ra mùi hôi do sự phát triển của các vi sinh vật kỵ khí.

– Có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như nhiệt độ, pH, độc tố và chất ức chế.

2. Hệ thống xử lý nước thải bằng công nghệ hóa học

Hệ thống xử lý nước thải bằng công nghệ hóa học là một hệ thống xử lý nước thải hiệu quả, vì nó có khả năng loại bỏ các chất hữu cơ không dễ phân hủy, các chất vô cơ, các kim loại nặng và các chất độc hại có trong nước thải. Công nghệ hóa học dựa trên sự sử dụng các hóa chất và các quá trình hóa học để thay đổi tính chất của các chất ô nhiễm trong nước thải. Các hệ thống xử lý nước thải bằng công nghệ hóa học thường bao gồm các bước sau:

– Điều lưu và trung hòa: Là bước đầu tiên để điều chỉnh nồng độ và độ pH của nước thải bằng cách sử dụng các hóa chất như axit, bazơ, muối và chất trung hòa. Mục đích của bước này là để tạo điều kiện thuận lợi cho các bước tiếp theo và đảm bảo nước thải đạt tiêu chuẩn pH cho phép.

– Keo tụ, tạo bông cặn và kết tủa: Là bước chính để loại bỏ các chất hữu cơ, vô cơ và kim loại nặng có trong nước thải bằng cách sử dụng các hóa chất như keo tụ, tạo bông cặn và kết tủa. Các hóa chất này sẽ làm cho các chất ô nhiễm hòa tan hoặc lơ lửng trong nước thải kết hợp với nhau thành các hạt lớn, dễ lắng xuống hoặc tuyển nổi lên bề mặt. 

– Tuyển nổi: Là bước phụ để loại bỏ các chất hữu cơ, dầu mỡ và các hạt bông cặn nhẹ có trong nước thải bằng cách sử dụng khí nén, khí sinh học hoặc hóa chất tạo bọt. Các chất này sẽ làm cho các chất ô nhiễm nổi lên bề mặt nước thải.

– Lọc: Là bước phụ để loại bỏ các chất lơ lửng, bụi bẩn và các hạt bông cặn nặng có trong nước thải bằng cách sử dụng các thiết bị lọc, như lọc cát, lọc than hoạt tính, lọc sợi và lọc thủy tinh. Các thiết bị lọc sẽ giữ lại các chất ô nhiễm trên bề mặt hoặc trong lỗ của chúng, làm sạch nước thải.

– Oxy hóa hóa học: Là bước phụ để loại bỏ các chất hữu cơ khó phân hủy, các chất độc hại và các vi sinh vật có trong nước thải bằng cách sử dụng các chất oxy hóa mạnh, như clo, ozone, peroxide và Fenton. Các chất oxy hóa sẽ phá vỡ các liên kết phân tử của các chất ô nhiễm, biến chúng thành các chất đơn giản và vô hại hơn.

Hệ thống xử lý nước thải bằng công nghệ hóa học
Hệ thống xử lý nước thải bằng công nghệ hóa học

Hệ thống xử lý nước thải bằng công nghệ hóa học có nhiều ưu điểm, như:

– Hiệu suất xử lý cao, có thể loại bỏ hầu hết các chất hữu cơ, vô cơ, kim loại nặng và chất độc hại có trong nước thải.

– Thời gian xử lý nhanh, không cần chờ đợi sự phát triển của các vi sinh vật.

– Không gây ra mùi hôi, không cần diện tích đất lớn.

Tuy nhiên, hệ thống xử lý nước thải bằng công nghệ hóa học cũng có một số nhược điểm, như:

– Chi phí đầu tư và vận hành cao, cần sử dụng nhiều hóa chất và năng lượng.

– Có thể tạo ra các chất phụ sinh độc hại, như các hợp chất clo hữu cơ, cần được xử lý kỹ lưỡng trước khi xả ra môi trường.

– Không tạo ra bùn vi sinh và khí sinh học có giá trị, mà chỉ tạo ra bùn hóa học cần được xử lý và vôi hóa.

3. Hệ thống xử lý nước thải bằng công nghệ vật lý

Hệ thống xử lý nước thải bằng công nghệ vật lý là một hệ thống xử lý nước thải hiệu quả, vì nó có khả năng loại bỏ các chất lơ lửng, dầu mỡ, các chất hữu cơ khó phân hủy và các chất độc hại có trong nước thải. Công nghệ vật lý dựa trên sự sử dụng các thiết bị và các quá trình vật lý để tách các chất ô nhiễm ra khỏi nước thải. 

Các hệ thống xử lý nước thải bằng công nghệ vật lý thường bao gồm các bước sau: 

– Lắng: Là bước đầu tiên để loại bỏ các chất lơ lửng, dầu mỡ và các chất hữu cơ có trong nước thải bằng cách sử dụng trọng lực. Các chất ô nhiễm sẽ lắng xuống đáy hoặc nổi lên bề mặt của các bể lắng, bể tuyển nổi hoặc bể lamella.

– Lọc thô: Là bước phụ để loại bỏ các chất lơ lửng, bụi bẩn và các chất hữu cơ có trong nước thải bằng cách sử dụng các thiết bị lọc thô, như lưới, rổ, sàng và băng tải. Các thiết bị lọc thô sẽ giữ lại các chất ô nhiễm trên bề mặt hoặc trong lỗ của chúng, làm sạch nước thải.

– Lọc tinh: Là bước phụ để loại bỏ các chất lơ lửng, bụi bẩn và các chất hữu cơ có trong nước thải bằng cách sử dụng các thiết bị lọc tinh, như lọc cát, lọc than hoạt tính, lọc sợi và lọc thủy tinh. Các thiết bị lọc tinh sẽ giữ lại các chất ô nhiễm trên bề mặt hoặc trong lỗ của chúng, làm sạch nước thải. 

– Thẩm thấu ngược: Là bước phụ để loại bỏ các chất hữu cơ, vô cơ, kim loại nặng và chất độc hại có trong nước thải bằng cách sử dụng các màng thẩm thấu ngược, như màng RO, màng NF, màng UF và màng MF. Các màng thẩm thấu ngược sẽ áp dụng áp suất cao để ép nước thải qua các lỗ nhỏ của chúng, làm sạch nước thải. 

Hệ thống xử lý nước thải bằng công nghệ vật lý
Hệ thống xử lý nước thải bằng công nghệ vật lý

Hệ thống xử lý nước thải bằng công nghệ vật lý có nhiều ưu điểm, như:

 – Hiệu suất xử lý cao, có thể loại bỏ hầu hết các chất lơ lửng, dầu mỡ, chất hữu cơ, vô cơ, kim loại nặng và chất độc hại có trong nước thải.

– Thời gian xử lý nhanh, không cần chờ đợi sự phát triển của các vi sinh vật.

– Không gây ra mùi hôi, không cần diện tích đất lớn.

Tuy nhiên, hệ thống xử lý nước thải bằng công nghệ vật lý cũng có một số nhược điểm, như:

– Chi phí đầu tư và vận hành cao, cần sử dụng nhiều thiết bị và năng lượng.

– Không tạo ra bùn vi sinh và khí sinh học có giá trị, mà chỉ tạo ra bùn vật lý cần được xử lý và vôi hóa.

– Có thể bị tắc nghẽn hoặc hao mòn do các chất ô nhiễm trong nước thải. 

4. Hệ thống xử lý nước thải bằng công nghệ kết hợp

 Hệ thống xử lý nước thải bằng công nghệ kết hợp là một hệ thống xử lý nước thải hiệu quả, vì nó có khả năng kết hợp các ưu điểm của các công nghệ sinh học, hóa học và vật lý để loại bỏ các chất ô nhiễm có trong nước thải. Công nghệ kết hợp dựa trên sự kết hợp của các thiết bị và các quá trình sinh học, hóa học và vật lý để tăng cường hiệu quả xử lý nước thải.

Các hệ thống xử lý nước thải bằng công nghệ kết hợp thường bao gồm các bước sau:

 – Xử lý cơ học: Là bước đầu tiên để loại bỏ các chất rắn lớn, dầu mỡ, rác thải và các chất lơ lửng khác có trong nước thải bằng các thiết bị như rổ lọc, bể tách dầu, bể lắng và bể tuyển nổi.

– Xử lý sinh học: Là bước chính để loại bỏ các chất hữu cơ và vi sinh vật có trong nước thải bằng cách sử dụng các bể sinh học, như bể kỵ khí, bể hiếu khí, bể thiếu khí, bể anoxic, bể MBR, bể SBR và bể UASB.

Trong các bể sinh học, các vi sinh vật sẽ sử dụng các chất hữu cơ làm thức ăn và oxy hóa chúng thành các sản phẩm như CO2, H2O, NH3 và bùn vi sinh. Các vi sinh vật cũng có thể loại bỏ các chất hóa học như nitơ, photpho và một số kim loại nặng bằng cách sử dụng các quá trình sinh học như nitrification, denitrification và phosphorus removal.

– Xử lý hóa học: Là bước phụ để loại bỏ các chất hữu cơ khó phân hủy, các chất độc hại và các kim loại nặng có trong nước thải bằng cách sử dụng các hóa chất và các quá trình hóa học, như điều lưu, trung hòa, keo tụ, tạo bông cặn, kết tủa, oxy hóa hóa học và khử clo. Các hóa chất và các quá trình hóa học sẽ thay đổi tính chất của các chất ô nhiễm trong nước thải, làm cho chúng dễ dàng bị tách ra khỏi nước thải.

– Xử lý vật lý: Là bước phụ để loại bỏ các chất lơ lửng, dầu mỡ, các chất hữu cơ khó phân hủy và các chất độc hại có trong nước thải bằng cách sử dụng các thiết bị và các quá trình vật lý, như lọc thô, lọc tinh, thẩm thấu ngược, siêu âm, điện phân và quang hóa. Các thiết bị và các quá trình vật lý sẽ áp dụng các lực vật lý để tách các chất ô nhiễm ra khỏi nước thải. 

Hệ thống xử lý nước thải bằng công nghệ kết hợp
Hệ thống xử lý nước thải bằng công nghệ kết hợp

Hệ thống xử lý nước thải bằng công nghệ kết hợp có nhiều ưu điểm, như:

 – Hiệu suất xử lý cao nhất, có thể loại bỏ gần như tất cả các chất ô nhiễm có trong nước thải.

– Tạo ra nước thải sau xử lý có chất lượng cao, có thể tái sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau.

– Tạo ra bùn vi sinh và khí sinh học có giá trị, có thể tái sử dụng làm phân bón, nhiên liệu hoặc xây dựng.

– Tận dụng tối đa các ưu điểm của các công nghệ sinh học, hóa học và vật lý, đồng thời giảm thiểu các nhược điểm của chúng. 

Tuy nhiên, hệ thống xử lý nước thải bằng công nghệ kết hợp cũng có một số nhược điểm, như:

– Chi phí đầu tư và vận hành cao nhất, cần sử dụng nhiều thiết bị, hóa chất và năng lượng.

– Có thể tạo ra các chất phụ sinh độc hại, cần được xử lý kỹ lưỡng trước khi xả ra môi trường.

– Có thể bị tắc nghẽn hoặc hao mòn do các chất ô nhiễm trong nước thải.

Nếu bạn cần thêm thông tin về hệ thống xử lý nước thải hiệu quả, bạn có thể liên hệ với Hoà Bình Xanh qua Hotline: 0943 466 579 để được hỗ trợ tư vấn với dịch vụ tận tình nhất.

Dịch vụ xử lý nước thải tại – Công ty TNHH Công nghệ môi trường Hòa Bình Xanh

Bạn đang muốn xây dựng hệ thống xử lý nước thải? Bạn đang tìm kiếm một nhà thầu xử lý nước thải uy tín? Đừng lo ngại, Hòa Bình Xanh sẽ giúp bạn tận tình với những dịch vụ chuyên nghiệp.

Công ty TNHH Công nghệ môi trường Hòa Bình Xanh chúng tôi luôn tự hào vì có đội ngũ chuyên gia, kỹ sư giàu kinh nghiệm đã góp phần tạo sự tin tưởng và an tâm cho khách hàng. Mục tiêu của chúng tôi là mang đến cho khách hàng một trải nghiệm dịch vụ xuất sắc với mức đầu tư phù hợp nhất.

Nhận xét bài viết!