Báo cáo ĐTM cơ sở mạ, phun phủ và đánh bóng kim loại

Việc lập Báo cáo ĐTM cơ sở mạ, phun phủ, đánh bóng kim loại giúp bảo vệ môi trường và sự phát triển bền vững của đất nước.

Hiện nay công nghệ mạ, phun phủ, đánh bóng kim loại ngày càng trở nên phổ biến, nó được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như phục hồi các chi tiết máy móc bị mài mòn, bảo vệ chống ăn mòn (gỉ) kim loại trong môi trường khí, môi trường nước, trong lòng đất, tạo các lớp bảo vệ và trang trí cho các công trình mỹ thuật, …

cơ sở mạ, phun phủ, đánh bóng kim loại

cơ sở mạ, phun phủ, đánh bóng kim loại

  1. Báo cáo ĐTM cơ sở mạ, phun phủ và đánh bóng kim loại nào?

Theo phụ lục II nghị định 18/2015/NĐ-CP: Dự án cơ sở mạ, phun phủ và đánh bóng kim loại có công suất từ 500 tấn sản phẩm/năm trở lên sẽ phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM

Dự án cơ sở mạ, phun phủ và đánh bóng kim loại

Dự án cơ sở mạ, phun phủ và đánh bóng kim loại

  1. Cơ sở pháp lý

Luật bảo vệ môi trường năm 2014.

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ (Điều 12 – 17).

Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Điều 6 – 31).

  1. Hồ sơ, Giấy tờ cần thiết

– Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư.

– Thỏa thuận địa điểm xây dựng cơ sở mạ, phun phủ và đánh bóng kim loại

– Báo cáo đầu tư/ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

– Sơ đồ vị trí dự án

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất.

– Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải của dự án

– Bản vẽ các hệ thống xử lý môi trường (nếu có)

  1. Quy trình thực hiện Báo cáo ĐTM cơ sở mạ, phun phủ

Bước 1 : Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực xung quanh dự án như: khảo sát điều kiện tự địa lý – địa chất – thủy văn. Khảo sát điều kiện môi trường tự nhiên, kinh tế – xã hội liên quan đến dự án, khảo sát phân tích các mẫu không khí – đất -nước sinh thái xung quanh khu vực cơ sở mạ, phun phủ và đánh bóng kim loại

Bước 2 : Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong các quá trình trước khi xây dựng, đang xây dựng và đi vào  hoạt động của dự án bằng các phương pháp thống kê, phân tích, thu thập,…

Bước 3 : Đánh giá mức độ tác động ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm trên đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, xã hội và con người xung quanh khu vực cơ sở mạ, phun phủ và đánh bóng kim loại

Bước 4 : Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm trong giai đoạn xây dựng dự án, các biện pháp quản lý môi trường trong hoạt động và dự phòng sự cố môi trường.

Bước 5: Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của cơ sở mạ, phun phủ và đánh bóng kim loại

Bước 6: Tham vấn ý kiến UBND và UBMTTQ phường nơi thực hiện cơ sở mạ, phun phủ và đánh bóng kim loại

Bước 7: Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường.

Bước 8: Trình hội đồng thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

  1. Cơ quan tiếp nhận, thẩm định Báo cáo ĐTM cơ sở mạ, phun phủ

– Ban quản lý Khu kinh tế.

– Bộ Tài nguyên và Môi trường

– Sở Tài nguyên và Môi trường

– Các Bộ khác.

Liên hệ công ty Hòa Bình Xanh

Báo cáo ĐTM cơ sở mạ, phun phủ và đánh bóng kim loại
5 (100%) 1 vote

Tags: ,

Tin tức khác