Báo cáo đánh giá tác động môi trường bệnh viện

Báo cáo đánh giá tác động môi trường Bệnh viện

Báo cáo đánh giá tác động môi trường Bệnh viện

1.    Các loại hồ sơ môi trường đối với bệnh viện
Căn cứ Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP của Chính phủ, dự án xây dựng bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh có quy mô từ 50 giường trở lên thì phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Capture1

dự án xây dựng bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh

Sau khi hoàn thành, Chủ đầu tư cần thực hiện các hồ sơ môi trường sau:

–    Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ
–    Lập sổ chủ nguồn thải

–    Xin giấy phép xả thải (nếu có xây dựng hệ thống xử lý nước thải)
–    Xin giấy phép khai thác nước ngầm (nếu sử dụng nước giếng khoan)

2.    Căn cứ pháp pháp lý:
– Luật bảo vệ môi trường 2014
– Điều 12 – Điều 17 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
– Điều 6 – Điều 31 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 quy định chi tiết một số điều của nghị định số 18/2015/NĐ-CP

3.    Quy trình thực hiện đánh giá tác động môi trường:
Bước 1 : Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực xung quanh dự án. Khảo sát điều kiện môi trường tự nhiên, kinh tế – xã hội liên quan đến dự án, khảo sát phân tích các mẫu đất, nước, không khí, sinh thái xung quanh khu vực dự án.
Bước 2 : Xác định các nguồn gây ô nhiễm như: nước thải, khí thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định loại chất thải phát sinh trước khi xây dựng, đang xây dựng và đi vào hoạt động của dự án bằng các phương pháp thống kê, phân tích, thu thập,…
Bước 3 : Đánh giá mức độ tác động ảnh hưởng các nguồn ô nhiễm trên đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, con người và xã hội khu vực dự án.
Bước 4 : Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm trong giai đoạn xây dựng dự án, biện pháp quản lý môi trường trong hoạt động và dự phòng sự cố môi trường.
Bước 5: Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn.
Bước 6: Tham vấn ý kiến UBND và UBMTTQ xã, phường nơi thực hiện dự án
Bước 7: Xây dựng chương trình giám sát và quản lý môi trường
Bước 8: Trình hội đồng thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.
4.    Giấy tờ cần thiết để lập báo cáo đánh giá tác động môi trường:
– Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư.

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất.
– Thỏa thuận địa điểm xây dựng .
– Báo cáo đầu tư/ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi/ Giải trình kinh tế kỹ thuật.
– Sơ đồ vị trí dự án.
– Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải của dự án.
– Bản vẽ Hệ thống xử lý môi trường (nếu có).
Trong một số trường hợp cụ thể, có thể tăng hoặc giảm một số loại.
5.    Cơ quan tiếp nhận, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường:
Tùy theo từng quy mô và vị trí dự án, cơ quan tiếp nhận, thẩm định là:

– Bộ Tài nguyên và Môi trường
– Sở Tài nguyên và Môi trường
– Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế.

Liên hệ công ty Hòa Bình Xanh

Báo cáo đánh giá tác động môi trường bệnh viện
5 (100%) 2 votes

Tags: ,

Tin tức khác

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH DỰ ÁN (BÁO CÁO HOÀN THÀNH ĐTM)

LẬP BÁO CÁO HOÀN THÀNH ĐTM KHU CÔNG NGHIỆP MỸ THO – TIỀN GIANG Bạn đang muốn lập báo cáo hoàn thành ĐTM tại Khu công nghiệp Mỹ Tho? Bạn đang muốn tìm kiếm một chuyên gia lập báo cáo hoàn thành ĐTM nhanh chóng và chuyên nghiệp? Đừng lo ngại, Công Ty TNHH Công Nghệ Môi […]