Lập kế hoạch bảo vệ môi trường

ke hoach bao ve moi truong

Các đối tượng không thuộc quy định tại phụ lục II và IV của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP thì đều phải thực hiện lập kế hoạch bảo vệ môi trường, bao gồm hầu hết các dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Thực hiện 1 lần trong giai đoạn lập dự án đầu tư.

Lập kế hoạch bảo vệ môi trường
Lập kế hoạch bảo vệ môi trường

Thời gian thực hiện: 20-30 ngày tùy dự án (bao gồm thời gian xác nhận).

  1. Quy trình thực hiện lập kế hoạch bảo vệ môi trường

1 Thu thập và tổng hợp thông tin dự án
2 Khảo sát, thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, môi trường, kinh tế – xã hội, địa lý, địa chất, khí tượng, thủy văn khu vực thực hiện dự án.
3 Xác định nguồn gây ô nhiễm của dự án, xác định chất thải phát sinh bằng phương pháp thu thập, thống kê, phân tích, đánh giá.
4 Đánh giá mức độ tác động và ảnh hưởng của nguồn ô nhiễm môi trường do quá trình xây dựng và hoạt động.
5 Đề ra biện pháp giảm thiểu ổ nhiễm, phương án xử lý thải, phương án quản lý môi trường và dự phòng sự cố môi trường trong giai đoạn xây dựng và vận hành
6 Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường cho dự án.
7 Soạn thảo hồ sơ, báo cáo trình nộp cơ quan chức năng có thẩm quyền
8 Chỉnh sửa, bổ sung báo cáo theo yêu cầu của cơ quan chức năng sau trình nộp
9 Nhận Giấy xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường từ cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp.
  1. Hồ sơ, giấy tờ cần thiết lập kế hoạch bảo vệ môi trường

Giấy tờ pháp lý Bản vẽ
– Giấy phép đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh

– Giấy phép sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất hoặc giấy có giá trị pháp lý tương đương

– Thuyết minh dự án đầu tư hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương của dự án.

– Các quyết định hoặc văn bản liên quan đầu tư dự án

– Báo cáo khảo sát địa chất công trình

– Bản vẽ mặt bằng tổng thể

– Bản vẽ phân khu chức năng

– Bản vẽ thoát nước thải

– Bản vẽ thoát nước mưa

– Bản vẽ thiết kế hệ thống xử lý nước thải

– Bản vẽ mặt cắt đứng

– Bản vẽ vị trí

– Các bản vẽ khác.

  1. Cơ quan chức năng có thẩm quyền

Cơ quan chức năng về bảo vệ môi trường như Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường; hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện; hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu kinh tế

Lập kế hoạch bảo vệ môi trường

Liên hệ công ty Hòa Bình Xanh

Nhận xét bài viết!