HƯỚNG DẪN LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MỚI NHẤT 2021

HƯỚNG DẪN LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MỚI NHẤT 2021

Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Hòa Bình Xanh được thành lập với sứ mệnh “Vì một môi trường phát triển bền vững”. Với đội ngũ cán bộ có năng lực trình độ đại học và sau đại học, dày dặn kinh nghiệm, đặt chất lượng dịch vụ lên hàng đầu, luôn đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Chúng tôi tự hào là đối tác tin cậy của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong nước và ngoài nước. Với tầm nhìn và xứ mệnh đó Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Hòa Bình Xanh tự hào là đơn vị hàng đầu cung cấp các dịch vụ chuyên môn trong lĩnh vực môi trường.

Hãy liên hệ hotline 0943 466 579  để nhận được sự tư vấn nhanh nhất

1. KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ ?

Bắt đầu từ ngày 1/1/2015 tên gọi cam kết bảo vệ môi trường được đổi thành Kế hoạch bảo vệ môi trường.

Kế hoạch bảo vệ môi trường là một loại hồ sơ môi trường, là hồ sơ pháp lý thay cho lời cam kết bảo vệ môi trường của chủ Doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp sẽ phải phân tích, đánh giá và dự báo về mức độ gây ô nhiễm môi trường của dự án mà mình sẽ đầu tư gây ra từ giai đoạn xậy dựng cho đến khi đi vào hoạt động.

Từ đó đề xuất các giải pháp thích hợp để bảo vệ môi trường trong từng giai đoạn hoạt động cũng như thi công các công trình.

Còn là một hồ sơ pháp lý ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp đối với cơ quan môi trường.

Kế hoạch bảo vệ môi trường - Hòa Bình Xanh
Kế hoạch bảo vệ môi trường – Hòa Bình Xanh

2. TẠI SAO PHẢI LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ?

 • Lập kế hoạch bảo vệ môi trường để đáp ứng được những vấn đề sau:
 • Thực hiện chính sách phát triển kinh tế – xã hội đi đôi với bảo vệ môi trường.
 • Đánh giá, dự báo trước các tác động của dự án đến môi trường, từ đó có các biện pháp nhằm hạn chế – xử lý các tác động xấu đến môi trường, thực hiện công tác bảo vệ môi trường.
 • Hợp thức hóa quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

3. CĂN CỨ PHÁP LÝ ÁP DỤNG LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 •  Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ban hành ngày 23/06/2014, có hiệu lực từ ngày 01/01/2015;
 • Nghị định 18/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14/02/2015 Nghị định của chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
 • Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ban hành ngày 29/05/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
 • Nghị định 40/2019/NĐ-CP ban hành ngày 13/05/2019 có sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường.
Nghị định 40/2019/NĐ-CP 
Nghị định 40/2019/NĐ-CP

4. ĐỐI TƯỢNG PHẢI LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 • Dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐ-CP.
 • Chủ dự án, chủ cơ sở của đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định 18/2015/NĐ-CP phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 19 Nghị định 18/2015/NĐ-CP.
 • Trường hợp dự án, phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nằm trên địa bàn tư hai (02) tỉnh trở lên, việc đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường được thực hiện tại một trong các ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo đề nghị của chủ dự án, chủ cơ sở.
 • Tại Phụ lục IV Nghị định 18/2015/NĐ-CP có quy định các đối tượng không phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

5. QUY TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.

5.1 Giai đoạn trước khi ký hợp đồng

Sau khi nhận được yêu cầu về việc thực hiện môi trường cho doanh nghiệp Hòa Bình Xanh sẽ tiến hành tư vấn miễn phí về các hồ sơ cần thiết và phù hợp cho doanh nghiệp theo các bước sau:

NHỮNG BƯỚC LÀM VIỆC CƠ BẢN VỚI HÒA BÌNH XANH
NHỮNG BƯỚC LÀM VIỆC CƠ BẢN VỚI HÒA BÌNH XANH

5.2 Giai đoạn sau khi ký hợp đồng thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường

Sau khi đã tư vấn các hồ sơ cần thiết thực hiện sẽ tiến hành thực hiện hồ sơ môi trường cho doanh nghiệp theo các bước sau:

Quy trình thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường của Hòa Bình Xanh
Quy trình thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường của Hòa Bình Xanh

6. NƠI TIẾP NHẬN KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.

Theo Khoản 12, Điều 1, Nghị định 40/2019/ND-CP quy định:

 • Cơ quan chuyên môn Cấp tỉnh đối với các đôi tượng sau:

Các đối tượng quy định tại Phụ lục IV nghị định 40/2019/ND-CP

Các dự án quy định tại điểm ađiểm b khoản 1 Điều 32 Luật bảo vệ môi trường 2014 như sau:

a) Dự án nằm trên địa bàn 02 huyện trở lên;

b) Dự án trên vùng biển có chất thải dựa vào địa bàn tỉnh xử lý;

 • Ủy ban nhân dân Cấp huyện xác nhận đăng lý đối với các đối tượng quy định tại Khoản 11, Điều 1, Nghị định 40/2019/ND-CP
 • Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế (nếu được ủy quyền)

 

                          BAN QUẢN LÝ KCN ĐỒNG NAI

7. THỜI GIAN XÁC NHẬN KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.

Theo Khoản 12, Điều 1, Nghị định 40/2019/ND-CP quy định :

 • Thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ swo, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo Mẫu số 03 Phụ lục VII Mục I, Nghị định 40/2019/ND-CP
 • Trường hợp chưa xác nhận phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do (trong đó nêu rõ tất cả các nội dung cần phải bổ sung, hoàn thiện một lần) theo mẫu số 04 Phụ lục VII Mục I, Nghị định 40/2019/ND-CP

8. HỒ SƠ CẦN THIẾT KHI LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.

 • Giấy phép kinh doanh/ Giấy chứng nhận đầu tư.
 • Báo cáo đầu tư/ Giải trình kinh tế kỹ thuật/ Báo cáo nghiên cứu khả thi.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất/ Thỏa thuận địa điểm xây dựng.

9. Dịch vụ thực hiện hồ sơ môi trường tại Hòa Bình Xanh

Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Hòa Bình Xanh chuyên tư vấn và lập các hồ sơ môi trường cho Doanh nghiệp, Cơ sở sản xuất và các đơn vị sản xuất, kinh doanh.

Với đội ngũ kỹ sư, thạc sĩ quản lý môi trường, kỹ thuật môi trường, cử nhân luật,… chúng tôi có đầy đủ năng lực và kinh nghiệm lập các hồ sơ môi trường cho các dự án lớn nhỏ, các doanh nghiệp trên cả nước.

Hãy liên hệ hotline 0943 466 579 để nhận được sự tư vấn nhanh nhất

Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Hòa Bình Xanh chuyên cung cấp dịch vụ lập hồ sơ về môi trường trọn gói với chi phí thấp nhất, thời gian nhanh nhất. Giải quyết và tháo gỡ mọi rác rối đối với hồ sơ về môi trường cho doanh nghiệp.

Quý doanh nghiệp không còn bận tâm về hồ sơ môi trường, mà chỉ tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Công chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn và thực hiện các hồ sơ môi trường sau:

 • Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
 • Kế hoạch bảo vệ môi trường
 • Hồ sơ đăng ký sổ chủ nguồn thải
 • Báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ
 • Hồ sơ khai thác nước ngầm
 • Hồ sơ khai thác nước mặt
 • Báo cáo công tác bảo vệ môi trường
Công ty môi trường Hòa Bình Xanh
Công ty môi trường Hòa Bình Xanh

Nhận xét bài viết!