Báo cáo giám sát môi trường xưởng gia công cơ khí

xuong gia cong co khi
  1. Đối tượng phải lập báo cáo giám sát môi trường

– Căn cứ Điều 16, Nghị định số 18/2014/NĐ-CP và Kế hoạch bảo vệ môi trường (Điều 33, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014): Đối tượng phải thực hiện chương trình giám sát môi trường (quan trắc môi trường): các cơ sở sản xuất cơ khí đang hoạt động và thuộc đối tượng phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường

– Các dự án phải lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ bao gồm tất cả các cơ sở sản xuất, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà xưởng, các trung tâm thương mại, … đã có giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường, giấy phê duyệt đánh giá tác động môi trường.

xưởng gia công cơ khí
xưởng gia công cơ khí
  1. Các nguồn gây ô nhiễm từ quá trình chế tạo, gia công cơ khí

a) Khí thải và bụi:

– Khí thải phát sinh ra chủ yếu là khói hàn, CO2, SO2, bụi sillic, … trong quá trình hàn, cắt, dập kim loại.

– Bụi kim loại – mạt sắt, gỉ sắt, bụi nhôm sinh ra trong quá trình cắt gọt kim loại.

– Bụi sơn phát sinh trong quá trình sơn sản phẩm.

– Ngoài ra còn có khí thải sinh ra từ các thiết bị vận hành, các phương tiện vận chuyển…

b) Nước thải:

Chủ yếu là nước thải sinh hoạt của thợ, công nhân, và gia đình.

c) Tiếng ồn:

Tiếng ồn sinh ra chủ yếu từ máy cắt gọt kim loại, máy khoan, máy hàn, máy tiện, máy mài, quá trình dập sắt…

d) Chất thải rắn:

– Từ quá trình sinh hoạt tại cơ sở, chủ yếu là bao bì, nilon, giấy, thức ăn thừa…

– Từ quá trình sản xuất: mảnh vụn kim loại, sắt vụn, giẻ lau thiết bị, các bao bì, hộp carton đã qua sử dụng; cặn dầu nhớt, thùng chứa hóa chất, các thiết bị sau sử dụng hư hỏng (bóng đèn, các thiết bị điện).

  1. Hồ sơ, giấy tờ cần thiết

– Giấy đăng ký kinh doanh

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Hợp đồng thuê đất)

– Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại (nếu có)

– Bản vẽ mặt bằng, thoát nước mưa, nước thải (nếu có)

– Giấy phép xả thải, giấy phép khai thác nước dưới đất (nếu có).

– Hợp đồng thu gom và xử lý chất thải nguy hại, chất thải không nguy hại và chất thải rắn sinh hoạt (nếu có)

  1. Trình tự thực hiện hồ sơ

Quy trình thực hiện báo cáo giám sát môi trường
Quy trình thực hiện báo cáo giám sát môi trường
  1. Cơ quan tiếp nhận, thẩm định báo cáo giám sát môi trường

Tùy theo vị trí và quy mô dự án, cơ quan tiếp nhận, thẩm định là:

– Sở Tài nguyên và Môi trường

– Phòng Tài nguyên và Môi trường.

– Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế

Liên hệ công ty Hòa Bình Xanh

Nhận xét bài viết!