Báo cáo giám sát môi trường định kỳ cơ sở sản xuất dầu ăn

co so san xuat dau an
cơ sở sản xuất dầu ăn
cơ sở sản xuất dầu ăn
  1. Những lợi ích cơ sở sản xuất dầu ăn nhận được khi lập báo cáo giám sát môi trường

– Doanh nghiệp có thể kiểm soát mức độ ô nhiễm cơ sở sản xuất dầu ăn đang ở trong tình trạng nào, ảnh hưởng thế nào đến chất lượng sản phẩm, sức khỏe nhân công và môi trường xung quanh.

– Kịp thời theo dõi, phát hiện và có giải pháp khắc phục, xử lý các vấn đề ô nhiễm môi trường phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất dầu ăn

– Cơ quan chức năng theo dõi được tình hình môi trường doanh nghiệp, từ đó sẽ hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn.

– Nếu doanh nghiệp thực hiện tốt công việc bảo vệ môi trường sẽ gây dựng được hình ảnh tốt trong cộng đồng, được nhiều khách hàng hơn.

– Môi trường làm việc sạch sẽ, nhân công làm việc sẽ tích cực hơn.

– Hơn thế nữa, chủ đầu tư sẽ được hợp tác, hỗ trợ từ đối tác lớn có uy tín, mở rộng quy mô hoạt động sản xuất.

  1. Mức xử phạt nếu không thực hiện đầy đủ và đúng quy định chương trình giám sát môi trường

Theo quy định tại Nghị định số 179/2013/NĐ-CP, quy định:

– Dự án thuộc đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường: phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng

– Dự án thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường: phạt tiền từ 50.000.000 đến 70.000.000 đồng

– Dự án thuộc đối tượng phải lập đề án bảo vệ môi trường:

+ đề án đơn giản từ 7.000.000 đến 11.000.000 đồng

+ đề án chi tiết từ 50.000.000 đến 70.000.000 đồng

  1. Nội dung chương trình giám sát môi trường:

– Theo dõi số lượng, thực trạng, diễn biến các nguồn tác động tiêu cực phát sinh từ hoạt động sản xuất dầu ăn của cơ sở đến chất lượng môi trường;

– Theo dõi lưu lượng/ khối lượng / tần suất và định kỳ đo đạc, lấy mẫu phân tích các thông số ô nhiễm đặc trưng của chất thải phát sinh từ quá trình hoạt động sản xuất dầu ăn của cơ sở; tần suất đo đạc, lấy mẫu phân tích tối thiểu 03 tháng/lần.

– Định kỳ đo đạc, lấy mẫu phân tích các thông số liên quan đến các nguồn tác động tiêu cực của môi trường xung quanh cơ sở – nếu tại khu vực của cơ sở không có trạm quan trắc chung của cơ quan nhà nước; tần suất đo đạc, lấy mẫu phân tích tối thiểu 06 tháng/lần.

– Đánh giá chất lượng môi trường và tác động từng nguồn gây ô nhiễm so với chỉ tiêu quy định

– Đề xuất phương án xử lý nước thải, thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động sản xuất dầu ăn

– Xây dựng biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường và dự phòng sự cố

– Trình nộp báo cáo lên cơ quan chức năng.

  1. Cơ quan nhận báo cáo giám sát môi trường:

– Sở tài nguyên và môi trường

– Phòng Tài nguyên và Môi trường

– Các cơ quan chức năng có thẩm quyền khác

Liên hệ công ty Hòa Bình Xanh

Nhận xét bài viết!