Báo cáo giám sát môi trường định kỳ cơ sở dệt nhuộm

co so det nhuom
  1. Đối tượng và tần suất lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

– Báo cáo giám sát môi trường định kỳ đối với các cơ sở dệt nhuộm đang hoạt động và thuộc đối tượng phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (Điều 16, Nghị định số 18/2015/NĐ-CP) và Kế hoạch bảo vệ môi trường (Điều 33, Luật Bảo vệ môi trường 2014).

cơ sở dệt nhuộm
cơ sở dệt nhuộm

– Các dự án xây dựng cơ sở dệt nhuộm đã có giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường, giấy phê duyệt đánh giá tác động môi trường phải lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ.

– Tùy theo quy mô hoạt động, cơ sở sẽ có tần suất lập báo cáo giám sát môi trường khác nhau:

  • 3 tháng/1lần đối với các cơ sở thuộc danh sách phải di dời do ô nhiễm môi trường và các cơ sở được xác định gây ô nhiễm môi trường nhưng chưa hoàn thành việc khắc phục ô nhiễm.
  • 6 tháng/1lần đối với các cơ sở không thuộc hai đối tượng trên (hoặc theo yêu cầu của từng địa phương).
  1. Giấy tờ, Hồ sơ cần thiết

– Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư.

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Hợp đồng thuê đất)

– Bản vẽ mặt bằng, thoát nước mưa, nước thải (nếu có)

– Hợp đồng thu gom và xử lý chất thải nguy hại, chất thải không nguy hại (nếu có)

– Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (nếu có)

– Giấy phép xả thải, giấy phép khai thác nước dưới đất (nếu có).

  1. Quy trình lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ cơ sở dệt nhuộm

– Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực xung quanh dự án

– Khảo sát, thu thập số liệu về quy mô dự án, điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội liên quan đến dự án

– Xác định các nguồn gây ô nhiễm: nước thải, khí thải, chất thải rắn

– Liệt kê các biện pháp phòng ngừa mà cơ sở đã và đang sử dụng

– Lấy mẫu chất thải, nước thải, mẫu không khí xung quanh tại ống khói, mẫu đất, mẫu nước ngầm. Đánh giá chất lượng môi trường.

– Đánh giá mức độ tác động ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm trên đối với con người, xã hội và môi trường xung quanh khu vực dự án

– Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố

– Trình nộp báo cáo lên cơ quan chức năng phê duyệt

  1. Cơ quan tiếp nhận, thẩm định

Tùy theo quy mô và vị trí dự án, cơ quan tiếp nhận, thẩm định là:

– Sở Tài nguyên và Môi trường

– Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế

– Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Liên hệ công ty Hòa Bình Xanh

Nhận xét bài viết!