Kế hoạch bảo vệ môi trường cơ sở nuôi trồng thủy sản

co so nuoi trong thuy san

Để ngành nuôi trồng thủy sản phát triển bền vững thì phải bảo vệ môi trường. Vì vậy việc lập kế hoạch bảo vệ môi trường cho cơ sở nuôi trồng thủy sản rất quan trọng, giúp chủ cơ sở có thể kiểm soát và có những biện pháp giảm thiểu các tác động gây ô nhiễm môi trường, góp phần vào sự phát triển bền vững kinh tế ngành.

cơ sở nuôi trồng thủy sản
cơ sở nuôi trồng thủy sản

1. Đối tượng lập kế hoạch bảo vệ môi trường

Theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP, các dự án xây dựng cơ sở nuôi trồng thủy sản có công suất dưới 100 tấn sản phẩm/năm thì sẽ lập kế hoạch bảo vệ môi trường.

2. Cơ sở pháp lý

– Căn cứ Luật bảo vệ môi trường năm 2014.

– Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ

Thông tư 27/2015/TT-BTNMT

3. Hồ sơ, giấy tờ cần thiết lập kế hoạch bảo vệ môi trường

– Giấy đăng ký kinh doanh/ giấy phép đầu tư

– Báo cáo đầu tư/ giải trình kinh tế kỹ thuật/ báo cáo nghiên cứu khả thi

– Sơ đồ vị trí dự án

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất

– Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải.

4. Trình tự thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường cơ sở nuôi trồng thủy sản

Bước 1 : Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực xung quanh dự án xây dựng cơ sở nuôi trồng thủy sản như: quy mô dự án, điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội.

Bước 2 : Xác định nguồn gây ô nhiễm của dự án xây dựng cơ sở nuôi trồng thủy sản như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn;

Bước 3 : Đánh giá mức độ tác động ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên và môi trường.

Bước 4 : Liệt kê và đánh giá các giải pháp tổng thể, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường được thực hiện.

Bước 5 : Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án xây dựng cơ sở nuôi trồng thủy sản. Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường.

Bước 6 : Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt Kế hoạch bảo vệ môi trường dự án xây dựng cơ sở nuôi trồng thủy sản

Bước 7: Trình Sở Tài Nguyên và Môi Trường nơi xây dựng dự án xây dựng cơ sở nuôi trồng thủy sản thẩm định và quyết định phê duyệt.

Liên hệ công ty Hòa Bình Xanh

Nhận xét bài viết!