Kế hoạch bảo vệ môi trường cơ sở chế biến cafe

Kế hoạch bảo vệ môi trường cơ sở chế biến cafe

Ngành chế biến cà phê thải ra môi trường một lượng lớn chất thải ô nhiễm: ô nhiễm không khí, khâu xử lý nước thải, ô nhiễm tiếng ồn từ máy móc chế biến,… Vì vậy lập kế hoạch bảo vệ môi trường cơ sở chế biến cafe là 1 trong những cách giúp cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền kiểm soát được nguồn ô nhiễm và định hướng phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

cơ sở chế biến cafe

cơ sở chế biến cafe

  1. Các hồ sơ môi trường cần phải có của cơ sở chế biến cafe

+ kế hoạch bảo vệ môi trường (phải có trước khi cơ sở đi vào hoạt động)

+ sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

+ giấy phép xả thải nguồn tiếp nhận (nếu có hệ thống xử lý nước thải)

+ đề án bảo vệ môi trường

+ giấy phép khai thác nước dưới đất (nếu sử dụng nước ngầm)

+ báo cáo giám sát môi trường định kỳ

  1. Lập và đăng ký lại kế hoạch bảo vệ môi trường cơ sở chế biến cafe

– Thay đổi địa điểm

– Không triển khai thực hiện trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận.

  1. Quy trình thực hiện

– Khảo sát, thu thập số liệu về quy mô dự án, hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án cơ sở chế biến cafe

– Khảo sát điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế – xã hội liên quan đến hoạt động của dự án cơ sở chế biến cafe

– Xác định và đánh giá mức độ các nguồn gây ô nhiễm của dự án cơ sở chế biến cafe như: khí thải, chất thải rắn, tiếng ồn, các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động.

– Liệt kê và đánh giá các giải pháp tổng thể, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường được thực hiện.

– Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố môi trường cho các hạng mục còn tồn tại.

– Đề xuất phương án xử lý khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án cơ sở chế biến cafe

– Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường.

– Soạn thảo hồ sơ đề nghị phê duyệt kế hoạch bảo vệ môi trường dự án cơ sở chế biến cafe

– Thẩm định và Quyết định phê duyệt kế hoạch bảo vệ môi trường

Liên hệ công ty Hòa Bình Xanh

Kế hoạch bảo vệ môi trường cơ sở chế biến cafe
5 (100%) 6 votes

Tags: ,

Tin tức khác