Phân tích đo đạc nước ngầm

PHÂN TÍCH ĐO ĐẠC NƯỚC NGẦM

Nước ngầm là một dạng nước dưới đất, tích trữ trong các lớp đất đá trầm tích bở rời như cặn, sạn, cát bột kết, trong các khe nứt, hang caxtơ dưới bề mặt trái đất, có thể khai thác cho các hoạt động sống của con người. Việc lấy mẫu nước ngầm và phân tích nước ngầm, phân tích nước dưới đất với các chỉ tiêu đặc trưng của nguồn nước ngầm nhằm đánh giá hiện trạng nước ngầm cho biết hệ số ô nhiễm sẽ giúp cho chúng ta sớm tìm được nguyên nhân và đưa ra những biện pháp xử lý thích hợp.

1.  CÁC CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH NƯỚC NGẦM

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất

TTThông sĐơn vịGiá trị giới hạn
1pH5,5 – 8,5
2Chỉ số pemanganatmg/l4
3Tổng chất rắn hòa tan (TDS)mg/l1500
4Độ cứng tổng số (tính theo CaCO3)mg/l500
5Amôni (NH4+ tính theo N)mg/l1
6Nitrit (NO2 tính theo N)mg/l1
7Nitrat (NO3 tính theo N)mg/l15
8Clorua (Cl)mg/l250
9Florua (F)mg/l1
10Sulfat (SO42)mg/l400
11Xyanua (CN)mg/l0,01
12Asen (As)mg/l0,05
13Cadimi (Cd)mg/l0,005
14Chì (Pb)mg/l0,01
15Crom VI (Cr6+)mg/l0,05
16Đồng (Cu)mg/l1
17Kẽm (Zn)mg/l3
18Niken (Ni)mg/l0,02
19Mangan (Mn)mg/l0,5
20Thủy ngân (Hg)mg/l0,001
21Sắt (Fe)mg/l5
22Selen (Se)mg/l0,01
23Aldrinµg/I0,1
24Benzene hexachloride (BHC)µg/l0,02
25Dieldrinµg/l0,1
26Tổng Dichloro diphenyl trichloroethane (DDTs)µg/I1
27Heptachlor & Heptachlorepoxideµg/l0,2
28Tổng Phenolmg/l0,001
29Tổng hoạt độ phóng xạ αBq/I0,1
30Tổng hoạt độ phóng xạ βBq/I1
31ColiformMPN hoặc CFU/100 ml3
32E.ColiMPN hoặc CFU/100 mlKhông phát hiện thấy

2. CÁC DỊCH VỤ ĐO ĐẠC KIỄM TRA MÔI TRƯỜNG

  1. Quan trắc đo đạc kiểm tra nước thải.
  2. Quan trắc đo đạc kiểm tra nước mặt.
  3. Quan trắc đo đạc kiểm tra nước ngầm.
  4. Quan trắc đo đạc kiểm tra môi trường đất.
  5. Quan trắc đo đạc kiểm tra không khí xung quanh.
  6. Quan trắc đo đạc kiểm tra khí thải tại nguồn.
  7. Quan trắc đo đạc kiểm tra môi trường lao động

 

Quý khách đang có nhu cầu quan trắc đo đạc, kiểm tra môi trường hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ và báo giá tốt nhất!

3. CÁC BƯỚC CƠ BẢN TIẾN HÀNH LÀM VIỆC VỚI HÒA BÌNH XANH

 

Mọi thắc mắc Quý doanh nghiệp vui lòng gửi email hoặc gọi trực tiếp tới Công ty

Chúng tôi luôn cam kết đem lại sản phẩm dịch vụ môi trường tốt nhất cho Quý doanh nghiệp!

Báo cáo giám sát môi trường tại KCN AGTEX Long Bình

Nhận xét bài viết!