Phân tích đo đạc nước mặt

PHÂN TÍCH ĐO ĐẠC NƯỚC MẶT

Nước mặt là nước trong sông, hồ hoặc nước ngọt trong vùng đất ngập nước. Nước mặt được bổ sung một cách tự nhiên bởi giáng thủy và chúng mất đi khi chảy vào đại dương, bốc hơi và thấm xuống đất. Việc lấy mẫu nước mặt và phân tích nước mặt với các chỉ tiêu đặc trưng của nguồn nước mặt nhằm đánh giá hiện trạng nước nguồn nước mặt cho biết hệ số ô nhiễm sẽ giúp cho chúng ta sớm tìm được nguyên nhân và đưa ra những biện pháp xử lý thích hợp.

1. CÁC CHỈ TIÊU ĐẶC TRƯNG PHÂN TÍCH NƯỚC MẶT

QCVN 08-MT:2015/BTNMT – QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT

TTThông số

Đơn vị

Giá trị giới hạn

A1B1

1

pH6-8,55,5-9
2BOD5 (20°C)mg/l415
3CODmg/l1030
4Ôxy hòa tan (DO)mg/l≥ 6≥ 4
5Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)mg/l2050
6Amoni (NH4+ tính theo N)mg/l0,30,9
7Clorua (Cl)mg/l250350
8Florua (F)mg/l11,5
9Nitrit (NO2 tính theo N)mg/l0,050,05
10Nitrat (NO3 tính theo N)mg/l210
11Phosphat (PO43- tính theo P)mg/l0,10,3
12Xyanua (CN)mg/l0,050,05
13Asen (As)mg/l0,010,05
14Cadimi (Cd)mg/l0,0050,01
15Chì (Pb)mg/l0,020,05
16Crom VI (Cr6+)mg/l0,010,04
17Tổng Crommg/l0,050,5
18Đồng (Cu)mg/l0,10,5
19Kẽm (Zn)mg/l0,51,5
20Niken (Ni)mg/l0,10,1
21Mangan (Mn)mg/l0,10,5
22Thủy ngân (Hg)mg/l0,0010,001
23Sắt (Fe)mg/l0,51,5
24Chất hoạt động bề mặtmg/l0,10,4
25Aldrinµg/l0,10,1
26Benzene hexachloride (BHC)µg/l0,020,02
27Dieldrinµg/l0,10,1
28Tổng Dichloro diphenyl trichloroethane (DDTS)µg/l1,01,0
29Heptachlor & Heptachlorepoxideµg/l0,20,2
30Tổng Phenolmg/l0,0050,01
31Tổng dầu, mỡ (oils & grease)mg/l0,31
32Tổng các bon hữu cơ

(Total Organic Carbon, TOC)

mg/l4
33Tổng hoạt độ phóng xạ αBq/I0,10,1
34Tổng hoạt độ phóng xạ βBq/I1,01,0
35ColiformMPN hoặc
CFU /100 ml
25007500
36E.coliMPN hoặc
CFU /100 ml
20100

 

2. CÁC DỊCH VỤ QUAN TRẮC ĐO ĐẠC MÔI TRƯỜNG

  1. Quan trắc đo đạc kiểm tra nước thải.
  2. Quan trắc đo đạc kiểm tra nước mặt.
  3. Quan trắc đo đạc kiểm tra nước ngầm.
  4. Quan trắc đo đạc kiểm tra môi trường đất.
  5. Quan trắc đo đạc kiểm tra không khí xung quanh.
  6. Quan trắc đo đạc kiểm tra khí thải tại nguồn.
  7. Quan trắc đo đạc kiểm tra môi trường lao động.

Quý khách đang có nhu cầu hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ và báo giá tốt nhất!

3. CÁC BƯỚC CƠ BẢN TIẾN HÀNH LÀM VIỆC VỚI HÒA BÌNH XANH

 

Mọi thắc mắc Quý doanh nghiệp vui lòng gửi email hoặc gọi trực tiếp tới Công ty

Chúng tôi luôn cam kết đem lại sản phẩm dịch vụ môi trường tốt nhất cho Quý doanh nghiệp!

Báo cáo giám sát môi trường tại KCN AGTEX Long Bình

Nhận xét bài viết!