Phân tích đo đạc nước mặt

PHÂN TÍCH ĐO ĐẠC NƯỚC MẶT

Nước mặt là nước trong sông, hồ hoặc nước ngọt trong vùng đất ngập nước. Nước mặt được bổ sung một cách tự nhiên bởi giáng thủy và chúng mất đi khi chảy vào đại dương, bốc hơi và thấm xuống đất. Việc lấy mẫu nước mặt và phân tích nước mặt với các chỉ tiêu đặc trưng của nguồn nước mặt nhằm đánh giá hiện trạng nước nguồn nước mặt cho biết hệ số ô nhiễm sẽ giúp cho chúng ta sớm tìm được nguyên nhân và đưa ra những biện pháp xử lý thích hợp.

1. CÁC CHỈ TIÊU ĐẶC TRƯNG PHÂN TÍCH NƯỚC MẶT

QCVN 08-MT:2015/BTNMT – QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT

TT Thông số

Đơn vị

Giá trị giới hạn

A1 B1

1

pH 6-8,5 5,5-9
2 BOD5 (20°C) mg/l 4 15
3 COD mg/l 10 30
4 Ôxy hòa tan (DO) mg/l ≥ 6 ≥ 4
5 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 20 50
6 Amoni (NH4+ tính theo N) mg/l 0,3 0,9
7 Clorua (Cl) mg/l 250 350
8 Florua (F) mg/l 1 1,5
9 Nitrit (NO2 tính theo N) mg/l 0,05 0,05
10 Nitrat (NO3 tính theo N) mg/l 2 10
11 Phosphat (PO43- tính theo P) mg/l 0,1 0,3
12 Xyanua (CN) mg/l 0,05 0,05
13 Asen (As) mg/l 0,01 0,05
14 Cadimi (Cd) mg/l 0,005 0,01
15 Chì (Pb) mg/l 0,02 0,05
16 Crom VI (Cr6+) mg/l 0,01 0,04
17 Tổng Crom mg/l 0,05 0,5
18 Đồng (Cu) mg/l 0,1 0,5
19 Kẽm (Zn) mg/l 0,5 1,5
20 Niken (Ni) mg/l 0,1 0,1
21 Mangan (Mn) mg/l 0,1 0,5
22 Thủy ngân (Hg) mg/l 0,001 0,001
23 Sắt (Fe) mg/l 0,5 1,5
24 Chất hoạt động bề mặt mg/l 0,1 0,4
25 Aldrin µg/l 0,1 0,1
26 Benzene hexachloride (BHC) µg/l 0,02 0,02
27 Dieldrin µg/l 0,1 0,1
28 Tổng Dichloro diphenyl trichloroethane (DDTS) µg/l 1,0 1,0
29 Heptachlor & Heptachlorepoxide µg/l 0,2 0,2
30 Tổng Phenol mg/l 0,005 0,01
31 Tổng dầu, mỡ (oils & grease) mg/l 0,3 1
32 Tổng các bon hữu cơ

(Total Organic Carbon, TOC)

mg/l 4
33 Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/I 0,1 0,1
34 Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/I 1,0 1,0
35 Coliform MPN hoặc
CFU /100 ml
2500 7500
36 E.coli MPN hoặc
CFU /100 ml
20 100

 

2. CÁC DỊCH VỤ QUAN TRẮC ĐO ĐẠC MÔI TRƯỜNG

  1. Quan trắc đo đạc kiểm tra nước thải.
  2. Quan trắc đo đạc kiểm tra nước mặt.
  3. Quan trắc đo đạc kiểm tra nước ngầm.
  4. Quan trắc đo đạc kiểm tra môi trường đất.
  5. Quan trắc đo đạc kiểm tra không khí xung quanh.
  6. Quan trắc đo đạc kiểm tra khí thải tại nguồn.
  7. Quan trắc đo đạc kiểm tra môi trường lao động.

Quý khách đang có nhu cầu hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ và báo giá tốt nhất!

3. CÁC BƯỚC CƠ BẢN TIẾN HÀNH LÀM VIỆC VỚI HÒA BÌNH XANH

 

Mọi thắc mắc Quý doanh nghiệp vui lòng gửi email hoặc gọi trực tiếp tới Công ty

Chúng tôi luôn cam kết đem lại sản phẩm dịch vụ môi trường tốt nhất cho Quý doanh nghiệp!

Báo cáo giám sát môi trường tại KCN AGTEX Long Bình

Nhận xét bài viết!