Lập báo cáo giám sát môi trường cơ sở sản xuất gang thép

co so san xuat gang thep

cơ sở sản xuất gang thép
cơ sở sản xuất gang thép

1. Cơ sở sản xuất gang thép vì sao phải lập báo cáo giám sát môi trường?

Các công đoạn sản xuất như: nung sấy, thiêu kết, nấu chảy nguyên liệu để tạo ra gang, đúc phôi từ gang và cán đều tạo ra 3 dạng chất thải: khí và bụi thải; nước thải; chất thải rắn) với mức độ ô nhiễm khác nhau. Trong quá trình sản xuất tạo ra một lượng lớn bụi lên tới hàng ngàn tấn/năm, thành phần chủ yếu là các oxit kim loại và các loại oxit khác (SiO2, CaO, MgO, FeO, MnO, Al2O3) và các loại khí thải chứa SO2, CO, CO2, NO2,… cùng với một số khí độc khác. Những chất này thải ra môi trường mà không qua xử lý sẽ gây bệnh cho con người và ảnh hưởng đến các loài sinh vật.

2. Đối tượng – tần suất lập báo cáo

– Các cơ sở sản xuất gang thép đang hoạt động và thuộc đối tượng phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (theo Điều 16, Nghị định số 18/2014/NĐ-CP) và Kế hoạch bảo vệ môi trường (theo Điều 33, Luật Bảo vệ môi trường 2014).

– Các dự án xây dựng cơ sở sản xuất gang thép đã có giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường, giấy phê duyệt đánh giá tác động môi trường phải lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ.

– Tùy theo quy mô sẽ có tần suất lập báo cáo giám sát môi trường khác nhau:

  • Các cơ sở phải di dời do ô nhiễm môi trường và các cơ sở được xác định gây ô nhiễm môi trường nhưng chưa hoàn thành việc khắc phục ô nhiễm: 3 tháng/1lần
  • Các cơ sở không thuộc hai đối tượng trên (theo yêu cầu từng địa phương): 6 tháng/1lần

3. Hồ sơ cần thiết

– Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư.

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất.

– Hóa đơn điện, nước

– Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (nếu có)

– Hợp đồng thu gom và xử lý chất thải rắn không nguy hại và chất thải rắn sinh hoạt (nếu có)

– Chứng từ thu gom chất thải nguy hại (nếu có)

– Hồ sơ xả thải, giấy phép khai thác nước dưới đất (nếu có).

– Bản vẽ mặt bằng, thoát nước mưa, nước thải (nếu có)

4. Quy trình thực hiện

Quy trình thực hiện Báo cáo giám sát môi trường
Quy trình thực hiện Báo cáo giám sát môi trường

5. Cơ quan tiếp nhận, thẩm định

Tùy theo quy mô và vị trí dự án, cơ quan tiếp nhận, thẩm định là một trong các cơ quan sau:

– Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế

– Sở Tài nguyên và Môi trường

– Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Liên hệ công ty Hòa Bình Xanh

Nhận xét bài viết!