Kế hoạch bảo vệ môi trường cơ sở sản xuất nước uống đóng chai

co so san xuat nuoc dong chai

1. Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nào phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường?

Căn cứ Nghị định 18/2015/NĐ-CP, quy định đối với tất cả các dự án xây dựng cơ sở sản xuất nước uống đóng chai có công suất dưới 2.000 m3 nước/ năm trở xuống phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường.

cơ sở sản xuất nước uống đóng chai
cơ sở sản xuất nước uống đóng chai

2. Hồ sơ, giấy tờ cần thiết lập kế hoạch bảo vệ môi trường

– Giấy phép đầu tư

– Địa điểm dự án hoạt động

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Hợp đồng thuê đất)

– Sơ đồ vị trí dự án

– Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải

Trong một số trường hợp cụ thể, hồ sơ có thể tăng hoặc giảm một số loại.

3. Quy trình thực hiện lập kế hoạch bảo vệ môi trường

Bước 1: Khảo sát, thu thập số liệu hiện trạng hoạt động và môi trường xung quanh cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội.

Bước 2: Xác định các nguồn gây ô nhiễm; thu mẫu khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của cơ sở sản xuất nước uống đóng chai tại nguồn thải. Sau đó phân tích tại phòng thí nghiệm.

Bước 3: Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên và môi trường.

Bước 4: Liệt kê và đánh giá các giải pháp tổng thể, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường được thực hiện. Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố môi trường cho các hạng mục còn tồn tại. Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của cơ sở.

Bước 5: Xây dựng chương trình giám sát môi trường.

Bước 6: Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt Kế hoạch BVMT

Bước 7: Thành lập đoàn kiểm tra thực tế về việc BVMT của cơ sở

4. Căn cứ Luật quy định

– Căn cứ Luật bảo vệ môi trường năm 2014

– Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ

– Thông tư 27/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Liên hệ công ty Hòa Bình Xanh

Nhận xét bài viết!