Chuyên cung cấp các loại thùng rác công nghiệp cho bệnh viện, khu dân cư, công ty, hộ gia đình, nơi công cộng…

Thùng rác composite

Thùng rác composite 3 ngăn

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

Thùng rác công nghiệp

Thùng rác nhựa 120l

Liên hệ

Thùng rác công nghiệp

Thùng rác nhựa 240l

Liên hệ

Thùng rác công nghiệp

Thùng rác nhựa 60l

Liên hệ

Thùng rác công nghiệp

Thùng rác nhựa 660l

Liên hệ

Thùng rác composite

Thùng rác nhựa composite 120l

Liên hệ

Thùng rác composite

Thùng rác nhựa composite 240l

Liên hệ