Báo cáo giám sát môi trường định kỳ tại Đồng Nai

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ tại Đồng Nai
Báo cáo giám sát môi trường định kỳ tại Đồng Nai
Báo cáo giám sát môi trường định kỳ tại Đồng Nai

Đồng Nai là một tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ Việt Nam. Tỉnh lỵ của Đồng Nai hiện nay là thành phố Biên Hòa, cách Thành phố Hồ Chí Minh 30 km, cách Hà Nội 1.684 km theo đường Quốc lộ 1A. Tỉnh được xem là một tỉnh cửa ngõ đi vào vùng kinh tế Đông Nam Bộ – vùng kinh tế phát triển và năng động nhất cả nước. Đồng thời, Đồng Nai là một trong ba góc nhọn của tam giác phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – Bình Dương – Đồng Nai.

Đồng Nai có nhiều khu công nghiệp lớn, thu hút nhiều thành phần kinh tế trong và ngoài nước tham gia sản xuất kinh doanh và nguồn lao động. Tính đến nay, Đồng Nai đã có 29 KCN, với tổng diện tích trên 3600 ha (chiếm hơn 60% diện tích đất dành cho thuê trong tổng số hơn 9000 ha đất quy hoạch công nghiệp của tỉnh); trong đó có hơn 840 dự án đầu tư đã đi vào hoạt động ở 21 KCN. Bên cạnh vấn đề sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đơn vị  khó có thể tránh khỏi việc gây ô nhiễm môi trường như hiện nay. Chính vì vậy việc lập báo cáo giám sát định kỳ giúp cho các doanh nghiệp ngăn chặn được những vấn đề ô nhiễm và đưa ra giải pháp xử lý môi trường. Qua đó bảo vệ môi trường để phát triển bền vững.

1. Tần suất lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Đối với chủ đầu tư các khu/cụm công nghiệp: định kỳ tổng hợp và gửi Báo cáo giám sát môi trường về cơ quan quản lý nhà nước về môi trường với tần suất là 02 lần/năm (quy định tại Khoản 8 Điều 47 của Quyết định số 63/2012/QĐ-UBND ngày 18/12/2012).

Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nằm trong và ngoài khu/cụm công nghiệp: định kỳ tổng hợp và gửi báo cáo giám sát môi trường về cơ quan quản lý nhà nước về môi trường với tần suất tối thiểu 01 lần/năm (quy định tại khoản 6 điều 48 và khoản 3 Điều 50 của quyết định số 63/2012/QĐ-UBND ngày 18/12/2012).

2. Tần suất quan trắc, đo đạc, đánh giá hiện trạng môi trường các nguồn thải

Giám sát chất thải: giám sát, đo đạc các nguồn thải/lưu lượng/tổng lượng thải và giám sát những thông số ô nhiễm đặc trưng cho chất thải của dự án theo tiêu chuẩn, quy chuẩn của Việt Nam với tần suất định kỳ 03 tháng/lần.

Giám sát môi trường xung quanh: giám sát những thông số ô nhiễm đặc trưng cho dự án theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định hiện hành của Việt Nam với tần suất định kỳ 06 tháng/lần.

3. Đối tượng Lập Báo cáo giám sát môi trường định kỳ ở Đồng Nai

Theo quy định của nhà nước tất cả các cơ sở sản xuất, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, các trung tâm thương mại, nhà xưởng… Đã có giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường, giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường, giấy phê duyệt đánh giá tác động môi trường.

Các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động trong các ngành sản xuất kinh doanh. Đều phải tiến hành làm báo cáo giám sát môi trường định kỳ.

4. Mô tả công việc lập Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

–    Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án.

–    Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án.

–    Lấy mẫu nước thải, mẫu khí xung quanh và tại ống khói, lấy mẫu đất, mẫu nước ngầm.

–    Đánh giá chất lượng môi trường.

–    Đánh giá tác động của từng nguồn gây ô nhiễm.

–    Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố.

–    Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.

–    Trình nộp báo cáo lên các cơ quan có chức năng

Liên hệ công ty Hòa Bình Xanh

Nhận xét bài viết!