Báo cáo ĐTM Dự án xây dựng chợ hạng 1 và hạng 2

Cho hang 1, hang 2

Phân hạng chợ hạng 1 và hạng 2?

Theo Nghị định 02/2003/NĐ-CP và Nghị định số 114/2009/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ. Tiêu chuẩn phân hạng chợ như sau:

– Chợ hạng 1: là chợ do Thành phố quản lý, có trên 400 điểm kinh doanh, được đầu tư xây dựng kiên cố, hiện đại theo quy hoạch; được đặt ở vị trí trung tâm kinh tế thương mại quan trọng hoặc là chợ đầu mối của ngành hàng, của khu vực và được họp thường xuyên.

– Chợ hạng 2: Là chợ có từ 200 điểm kinh doanh đến 400 điểm kinh doanh, được đầu tư xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố theo quy hoạch; được đặt ở trung tâm giao lưu kinh tế của khu vực và được tổ chức họp thường xuyên hay không thường xuyên; có mặt bằng phạm vi chợ phù hợp với quy mô hoạt động chợ và tổ chức các dịch vụ tối thiểu tại chợ: trông giữ xe, bốc xếp hàng hóa, kho bảo quản hàng hóa, dịch vụ đo lường, vệ sinh công cộng.

Cho hang 1, hang 2

  1. Đối tượng lập đánh giá tác động môi trường

Tại phụ lục II, Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định tất cả các dự án xây dựng chợ hạng 1 và hạng 2 đều phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

du an cho hang 1, 2

  1. Những hồ sơ môi trường cần có để thực hiện dự án

– Lập sổ chủ nguồn thải

– Xin giấy phép khai thác nước dưới đất (nếu sử dụng nước giếng khoan)

– Xin giấy phép xả thải (nếu có hệ thống xử lý nước thải)

– Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

  1. Trình tự thực hiện

– Khảo sát điều kiện địa lý, địa chất, khí tượng, thủy văn tại vị trí xây dựng dự án xây dựng chợ hạng 1 và hạng 2

– Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, môi trường, KT – XH

– Thu mẫu nước, mẫu không khí, mẫu đất tại khu vực dự án và phân tích tại phòng thí nghiệm.

– Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án. Xác định các yếu tố vi khí hậu trong khu vực dự án.

– Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án xây dựng chợ hạng 1 và hạng 2

– Đánh giá mức độ tác động, ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm kể trên đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, xã hội, con người xung quanh khu vực thực hiện dự án xây dựng chợ hạng 1 và hạng 2

– Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho giai đoạn xây dựng dự án, phương án quản lý môi trường quá trình hoạt động và dự phòng sự cố môi trường.

– Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.

– Tham vấn ý kiến UBND và UBMTTQ xã, phường nơi thực hiện dự án.

– Xây dựng chương trình giám sát môi trường.

– Lập hội đồng thẩm định và phê duyệt báo cáo.

  1. Giấy tờ cần thiết chủ đầu tư cần chuẩn bị

– Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư.

– Thỏa thuận địa điểm xây dựng xây dựng chợ hạng 1 và hạng 2

– Báo cáo đầu tư/ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi/ Giải trình kinh tế kỹ thuật.

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất.

– Bản vẽ các hệ thống xử lý môi trường (nếu có)

– Sơ đồ vị trí dự án xây dựng chợ hạng 1 và hạng 2

– Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải

Trong một số trường hợp cụ thể, hồ sơ có thể tăng hoặc giảm một số loại.

  1. Thời gian thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM

– Báo cáo ĐTM thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thời hạn thẩm định tối đa là (45) ngày làm việc. Trường hợp dự án phức tạp về tác động môi trường, thời hạn thẩm định tối đa là (60) ngày làm việc.

– Báo cáo ĐTM không thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thời hạn thẩm định tối đa là (30) ngày làm việc. Đối với những dự án phức tạp về tác động môi trường, thời hạn thẩm định là (45) ngày làm việc.

– Thời hạn phê duyệt ĐTM tối đa là (15) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Liên hệ công ty Hòa Bình Xanh

Nhận xét bài viết!