Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại TPHCM

Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại TP.HCM
Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại TPHCM
Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại TPHCM

Thành phố Hồ Chí Minh là đầu tàu kinh tế và là một trong những trung tâm văn hóa, giáo dục quan trọng của cả nước. Trong năm 2016 thành phố Hồ Chí Minh đã đặt ra yêu cầu tốc độ tăng trưởng không những phải cao hơn năm 2015, mà còn đòi hỏi cần có chuyển biến rõ nét về chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh.

Tuy nhiên, với tốc độ gia tăng dân số như hiện nay (chủ yếu do nhập cư), giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân như ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường là những việc làm cần thiết, cấp bách hiện nay. Cũng trong năm 2016, TPHCM sẽ cho khởi công nhiều dự án giao thông trọng điểm mà nổi bật là các dự án bãi đỗ xe ngầm dự kiến được khởi công trong năm 2016, như bãi đỗ xe ngầm công viên Lê Văn Tám. Bãi đỗ xe ngầm sân khấu Trống Đồng. Bãi đỗ xe ngầm công viên Tao Đàn. Bãi đỗ xe ngầm sân vận động Hoa Lư…

Các dự án về đường bộ như đường D3 kết nối vào cảng Sài Gòn – Hiệp Phước. Đường nối từ đường Võ Văn Kiệt đến cao tốc TP HCM – Trung Lương. Đoạn nối từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa…

Các dự án khác cũng sẽ được khởi công trong năm 2016 như: dự án cầu đường Bình Tiên, nút giao thông Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ. Tuyến nối từ nút giao An Lạc đến giáp ranh tỉnh Long An.

Với nhiều công trình trên nhiều ngành nghề thì việc tác động tới môi trường là điều cần phải nhắc tới. Chính vì vậy việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường tại TPHCM sẽ giúp các chủ đầu tư phân tích, dự báo các tác động của dự án đầu tư đến môi trường để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó. Đây là một trong những hồ sơ pháp lý quan trọng trước khi triển khai dự án mới.

1. Đối tượng thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường tại TPHCM

Tất cả các dự án đầu tư mới trên địa bàn TPHCM thuộc phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐ-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

2. Ý nghĩa của lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM

-Khuyến khích công tác quy hoạch tốt hơn. Việc xem xét kỹ lưỡng dự án và những dự án có khả năng thay thế sẽ giúp cho dự án hoạt động có hiệu quả hơn.

– Có thể tiết kiệm được thời gian và tiền của trong thời hạn phát triển dài. Qua các nhân tố môi trường tổng hợp được xem xét đến trong quá trình ra quyết định ở giai đoạn quy hoạch mà các cơ sở và Chính phủ tránh được những chi phí không cần thiết và đôi khi tránh được những hoạt động lầm, phải khắc phục trong tương lai.

– Giúp cho Nhà nước, các cơ sở và cộng đồng có mối liên hệ chặt chẽ hơn. Các đóng góp của cộng đồng trước khi dự án được đầu tư, hoạt động có thể nâng cao mối liên hệ cộng đồng và đảm bảo hiệu quả đầu tư.

3. Quy trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM

– Khảo sát điều kiện địa lý, địa chất, khí tượng, thủy văn. Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, môi trường, KT – XH;

– Khảo sát, thu mẫu, đo đạc và phân tích các mẫu không khí, mẫu nước, mẫu đất trong và xung quanh khu vực dự án;

– Xác định các yếu tố vi khí hậu; Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án;

– Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án bằng các phương pháp thống kê, phân tích, thu thập, đánh giá nhanh;

– Đánh giá mức độ tác động, ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm kể trên đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, xã hội, con người xung quanh khu vực thực hiện dự án;

– Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho giai đoạn xây dựng dự án;

– Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, phương án quản lý môi trường quá trình hoạt động và dự phòng sự cố môi trường;

– Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án;
– Tham vấn ý kiến UBND và UBMTTQ phường nơi thực hiện dự án;

– Xây dựng chương trình giám sát môi trường;

– Lập hội đồng thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM.

4. Thời gian thẩm định và phê duyệt ĐTM

Theo sơ đồ cụ thể sau:

Thời gian thẩm định và phê duyệt ĐTM

Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại TPHCM, Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại TPHCM, Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại TPHCM

Liên hệ công ty Hòa Bình Xanh

Nhận xét bài viết!