Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng cầu đường

xay dung cau duong

1. Căn cứ pháp lý đánh giá tác động môi trường

Luật Bảo vệ môi trường năm 2014

– (Điều 12 – 17) Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14  tháng 02 năm 2015

– (Điều 6 – 31) Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 05 năm 2015

cau duong

  1. Đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Nhóm các dự án về giao thông phải lập ĐTM theo quy định tại Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ), cụ thể như sau:

–   Dự án xây dựng công trình giao thông ngầm, cáp treo:

+   Tất cả đối với công trình giao thông ngầm;

+   Cáp treo có chiều dài từ 500m trở lên

–   Dự án xây dựng đường ô tô cao tốc, đường ô tô từ cấp I đến cấp III; đường sắt, đường sắt trên cao; đường cấp IV miền núi.

+  Tất cả đối với đường ô tô cao tốc, đường ô tô từ cấp I đến đường cấp III; đường sắt, đường sắt trên cao;

+ Từ 50 km trở lên đối với đường cấp IV miền núi;

–   Dự án xây dựng cầu đường bộ, cầu đường sắt chiều dài từ 500 m trở lên (không kể đường dẫn)

–   Dự án xây dựng cảng hàng không, sân bay, đường cất hạ cánh, nhà ga hàng hóa, nhà ga hành khách

+ Nhà ga hàng hóa có công suất từ 200.000 tấn hàng hóa/năm trở lên.

+ Tất cả đường cất hạ cánh, nhà ga hành khách;

–   Dự án xây dựng cảng sông, cảng biển; khu neo đậu tránh trú bão; dự án nạo vét luồng hàng hải; luồng đường thủy nội địa

+ Cảng sông, cảng biển tiếp nhận tàu trọng tải từ 1000 DWT trở lên;

+ Khu neo đậu tránh trú bão tiếp nhận tàu trọng tải từ 1.000 DWT trở lên;

+ Nạo vét với khối lượng từ 50.000 m3/năm trở lên

– Dự án xây dựng bến xe khách, nhà ga đường sắt diện tích sử dụng đất từ 5 ha trở lên

  1. Hồ sơ cần thiết để lập ĐTM dự án xây dựng cầu đường
  • Giấy phép đầu tư/ Giấy đăng ký kinh doanh
  • Thỏa thuận địa điểm xây dựng dự án cầu đường
  • Báo cáo đầu tư/ Giải trình kinh tế kĩ thuật
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Hợp đồng thuê đất)
  • Sơ đồ vị trí dự án
  • Bản vẽ các hệ thống xử lý môi trường (nếu có)
  • Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải của dự án

Trong một số trường hợp cụ thể, hồ sơ có thể tăng hoặc giảm một số loại.

  1. Trình tự thực hiện đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng cầu đường

Bước 1: Chủ dự án thuê công ty tư vấn có đủ điều kiện tiến hành lập ĐTM dự án xây dựng cầu đường

Bước 2: Công ty tư vấn môi trường lập và gửi hồ sơ của dự án đề nghị thẩm định Báo cáo ĐTM dự án xây dựng cầu đường đến cơ quan thẩm định

Bước 3: Cơ quan thường trực Hội đồng là Chi cục bảo vệ môi trường xem xét nội dung của Báo cáo ĐTM dự án xây dựng cầu đường và hồ sơ.

Bước 4: Cơ quan thẩm định thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM dự án xây dựng cầu đường lấy ý kiến thông qua bản nhận xét, phiếu đánh giá của các thành viên Hội đồng trong phiên họp.

Bước 5: Sau khi có kết quả, Cơ quan thẩm định sẽ thông báo tới công ty kết quả đánh giá và những yêu cầu liên quan đến việc hoàn thành báo cáo đánh giá tác động môi trường

Bước 6: Công ty tư vấn môi trường sẽ tiến hành hoàn chỉnh báo cáo ĐTM dự án theo yêu cầu, gửi Cơ quan thẩm định kèm theo văn bản giải trình cụ thể.

Bước 7: Cơ quan thẩm định và phê duyệt theo ủy quyền.

Liên hệ công ty Hòa Bình Xanh

Nhận xét bài viết!