Xử lý nước thải tại Cần Thơ

XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI CẦN THƠ Xử lý nước thải tại Cần Thơ hiện nay là dự án trọng điểm của Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Hòa Bình Xanh. Chúng tôi đã và đang liên tục đầu tư công nghệ hiện đại nhằm đáp ứng yêu cầu xử lý cũng như các điều kiện […]